به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 28 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

ثبت شرکت -دریافت فرم قرار داد

 

تعهدات کارفرما:

کارفرما موظف است مبلغ کل قرارداد را در دو مرحله به شرح ذیل به پیمانکار پرداخت نماید.
در مرحلة اول کارفرما موظف است 80 % از مبلغ کل قرارداد(معادل ریالی به نرخروز) را در ابتدای کار به یکی از حسابهای موجود در سایت بنام فرهاد شیدفرواریز نماید و 20% مابقی را در مرحله دوم در ترکیه قبل از امضاء دردفترخانه رسمی جهت ثبت شرکت به پیمانکار پرداخت نماید.
کارفرما موظف است تمامی مدارک مورد نیاز ثبت شرکت را قبل از آمدن به ترکیهبنام خود و تمامی اعضای شرکت را در ایران حاضر و تحویل پیمانکار دهد.
مدارک لازمه که باید در روز ثبت در ترکیه تحویل پیمانکار شوند عبارتند از:
1- اصل و کپی گذرنامه معتبر
2- ترجمه رسمی گذرنامه به زبان ترکی در ایران و تأیید آن با مهر سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها. یابانجب کیملیک نوماراسی
3- ترجمه رسمی گواهی محل سکونت: (فیش برق یا تلفن) با تأیید وزارتین دادگستری و خارجه ایران و سفارت ترکیه (برای این منظور فیش برق یا تلفن را به دفترخانه رسمی اقامت هر یک از اعضای شرکت برده و برگه تأییدیه محل سکونت را تهیه نموده و ترجمه و به تأیید سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها برساند و یا می توانند مستقیماً خود فیش برق یا تلفن بنام خود شخص که آدرس بر روی آن درج شده است را ترجمه رسمی نموده و به تأیید سفارت ترکیه و یا کنسولگری ترکیه در شهرستانها برساند

* (از کلیه مدارک چهار نسخه مورد نیاز است)
.
کارفرما موظف است اطلاعات زیر جهت تکمیل مدارک ثبت شرکت را در اولین مرحله ثبت شرکت به پیمانکار ارائه دهد.
تعیین نام شرکت (حداقل 3 مورد به ترتیب اولویت و ذکر حوزه فعالیت شرکت در ترکیه)
تعیین موارد کاری شرکت جهت ثبت در اساس نامه (حد اقل چهار زمینه کاری که با مشاور مالی هماهنگ خواهد شد)
تعیین نام اعضای شرکت (حداقل دو نفر)
هزینه ثبت شرکت : کل هزینه ای که خواهید پرداخت تنها 5.000 دلار امریکاست . مبالغ فوق برای دو نفر شریک (حداقل یک نفر مدیرعامل) در نظر گرفته شده وبرای هر نفر اضافی1200 دلار دریافت میگردد.
.به هنگام ثبت شرکت حضور کلیه اعضای شرکت در دفترخانه حداقل یک بار الزامیمی باشد و کلیه مراحل کار توسط پیمانکار انجام خواهد شد. سمت های اعضایشرکت (حداقل یک نفر مدیرعامل) در صورت افزایش تعداد هئیت مدیره به ازای هرنفر مبلغ 500 دلار آمریکا اضافه بر مبلغ کل قرارداد در مرحلة اول پرداخت،به پیمانکار بایستی پرداخت گردد.
تعیین آدرس محل شرکت (ارائه اجاره نامه محل شرکت در اولین مرحله ثبت الزامیاست لذا یا شخصاً در ترکیه قبل از هر اقدامی محل شرکت را مشخص نماید و یابا توافق طرفین، پیمانکار نسبت به اجاره یا خرید محل شرکت اقدام نماید، دراینصورت کلیه هزینه های مربوطه باید در مرحله اول به پیمانکار بایستیپرداخت گردد.
تعیین میزان سرمایه شرکت حداقل 5000 لیره ترکیه (نیازی نیست که بصورت واقعیدر حساب باشد فقط چهار در ده هزارم از مبلغ سرمایه به بانک واریز خواهدشد.)
مبلغ 5000 دلار امریکا جهت ثبت شرکت برای دو نفر با سرمایه شرکتی حداقل 5000 لیره ترکیه می باشد. کلیه هزینه های اضافی اعم از تعداد بیشتر از 2نفر از اعضای شرکت، کرایه محل شرکت (در صورتی که توسط پیمانکار انجام شود)،ثبت شرکت با هزینه شرکتی بالای 5000 لیره، درخواست ترجمه رسمی تمامی اوراقشرکت و هرگونه خواستی که در مفاد تعهدات پیمانکار نیست بایستی در مرحلهاول به پیمانکار پرداخت شود.
کارفرما موظف است یک وکالت نامه جهت ثبت شرکت به پیمانکار و یا مشاور مالیدر ترکیه بدهد این وکالت صرفاً جهت ثبت شرکت می باشد و هیچگونه مسئولیتدیگری برای وکیل (پیمانکار) نخواهد داشت.

ارائه کلیه مدارکه لازمه جهت ثبت شرکت در مرحله اول اسکن تمامی مدارک توسط ایمیل به ما بوده و در مرحله دوم ارائه اصل مدراک در روز ثبت شرکت توسط تمامی اعضای شرکت در ترکیه حضوراً الزامی می باشد. حداکثر ظرف 7 روز کلیه اقدامات اولیه ثبت شرکت به پایان رسیده و در نهایت با حضور اعضای شرکت در دفترخانه رسمی به همراه مترجم ، شرکت به ثبت می رسد


تعهدات پیمانکار:

کلیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت که توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد و مسئولیت های پیمانکار به شرح زیر می باشد:
1- هزینه های مربوط به ترجمه
2-هزینه های مربوط به تکمیل مدارک ثبت شرکت و حسابداری
3-هزینه های مربوط به دفترخانه جهت ثبت شرکت
4-هزینه مشاور مالی و حسابدار رسمی شرکت در مرحله ثبت
5-هزینه اداره مالیات، اتاق بازرگانی، ثبت روزنامه رسمی
6-هزینه اداره ثبت احوال
7-یک شب اقامت در هتل چهار ستاره
8-ترانسفر فرودگاهی دو طرفه در ترکیه (استانبول)
9-هزینه های مربوط به دفترخانه رسمی در ترکیه
10-اجرت وکیل
11-هزینه های مربوط به دارایی و اتاق بازرگانی در ترکیه
12-معرفی حسابدار رسمی برای ادامه فعالیت شرکت
13-استخدام منشی در صورت نیاز
14-مشاوره و پیدا کردن محل استیجاری برای شرکت
15-هزینه مترجم رسمی (برای افرادی که به زبان ترکی تسلط ندارند)
16-افتتاح حساب بانکی

 

قوانین اضافه شده به ثبت شرکت از 2014 :

1- هر یک از شرکای شرکت باید یک چهارم سهم خود را حداکثر تا 4 ماه بعد از ثبت شرکت به ترکیه وارد کنند و بقیه مبلغ را تا یک سال وارد ترکیه کنند. پول های وارد شده فقط به صورت یک مدرک لازم میباشد که این مدرک را میتوان در هر نوع مرز ترکیه (زمینی & هوایی) درگمرک ترکیه در قبال مبلغ وارد شده به صورت یک برگ معتبر گرفت.

* در ضمن هر یک از اعضای شرکت میتوانند به جای وارد کردن مبلغ فوق از مرز، این مبلغ را از یکی از بانک های خارجی به حساب بانکی شرکت جدیدالتآسیس خود در ترکیه واریز کنند. با توجه به اینکه حواله پول به مقدار زیاد از ایران فعلا مقدور نمی باشد کسانی که میخواهند از این روش استفاده کنند بایستی مبلغ فوق را از حساب بانکی خارج از ترکیه ( به نام خود یا هر شخص دیگری) به حساب بانک شرکت جدید التاسیس در ترکیه با ذکر عبارت زیر در توضیح حواله اقدام نمایند:

( نام .....- نام خانوادگی.......

bu Sermaye taahhut hesabina Turkiyede kurdugu sirket adina

نام شرکت ............ )

این مبلغ حداقل یک بار بایستی در حساب های بانکی ترکیه گردش مالی داشته باشد یعنی یک بار از حساب شرکت به حساب دیگری در ترکیه ارسال و دوباره عودت داده شود بعد از این مرحله نیازی به نگهداشتن مبلغ فوق در حساب شرکت نیست برای توضیح و مثال: سرمایه شرکت امروز وارد حساب بانکی شرکت در ترکیه می شود، فردا گردش مالی شده و پس فردا قابل برداشت است.

2.
اعضای شرکت به مدت 6 ماه بعد از ثبت شرکت حق اقامت از اداره امنیت و پلیس ترکیه را دریافت می نمایند. بعد از شش ماه در صورت درخواست تمدید اقامت اعضای شرکت شده باید دارای ویژه گی های زیر باشد در غیر این صورت اعضای شرکت قادر به اخذ اقامت و مجوز کاری نخواهند بود و فقط می توانند کارمند ترک استخدام نمایند :
الف : اعضای شرکت باید حداقل 20% سهام شرکت را دارا باشند
ب: حداقل سرمایه اولیه تعریف شده برای هر یک از اعضای شرکت نبایستی کمتر از 40 هزار لیر ترکیه باشد
ج: جهت اخذ اقامت برای هر یک از اعضای شرکت بایستی حداقل 5 نفر کارمند ترک استخدام و یا اینکه بیمه آنها واریز شود
*
کلیه مراحل اقامت بعد از ثبت شرکت جزو پکیج ثبت شرکت ما نبوده و در صورت لزوم توسط خود اعضای شرکت و یا توسط وکیل با هماهنگی متقابل قابل اجراست

 

3- بیمه هر کارمند و یا اعضای شرکت نسبت به درآمد آن متغیر می باشد حداقل بیمه با حداقل حقوق کاری ماهیانه حدوداً 200 دلار می باشد، که اکثراً افرادی که در شرکتها کار می کنند این بیمه از درآمد آنان کسر می شود و هزینه به عهده شرکت ندارد ولی اگر شرکت مجبور به استخدام کارمند باشد و کارمند کسر شدن بیمه را از حقوق خودش قبول نکند شرکت موظف به پرداخت آن می باشد. قیمت بیمه نسبت به شهروند ترک بودن و یا خارجی بودن فرق نمی کند فقط نسبت به درآمدی که به اداره مالیت ارائه می شود متغییر می باشد

4- هیچ اجباری جهت گرفتن اخذ و یا مجوز کاری برای اعضای شرکت وجود ندارد. اعضای شرکت می توانند با استخدام حداقل یک کارمند ترک و پرداخت بیمه وی، کار خود را آغاز کنند فقط طبق قانون جدید از فوریه 2012 بایستی در هر شش ماه سه ماه خارج از ترکیه اقامت نمایند و یا از اقامت های دیگری از قبیل اقامت های دانشجویی، ازدواج، آموزش زبان ترکی و .... استفاده کنند

 

مزایای تأسیس شرکت در ترکیه:

1) خارجیها بدون نیاز به مشارکت شهروندان آن کشور میتوانند شرکت تأسیس کنند، بنابراین، برخلاف کشورهایی مانند امارات متحده عربی، نیازی به پرداخت بیمورد وجه به شهروندان بومی آن کشور نیست.

2) هزینه های تأسیس و نگهداری شرکت در ترکیه به مراتب پایینتر از بسیاری از کشورهای دیگر است.

3) مالیاتی که به دولت میپردازید در قبال درآمدهای حاصله بوده، به پرداخت وجوه ثابت و بیمورد به عنوان مالیات بر درآمد مجبور نخواهید شد.

4) برای کسب درآمد نیاز به کار سطح بالایی نیست، با ثبت شرکت حتی میتوانید رستوران ایرانی در ترکیه دایر کنید!

5) با تأسیس شرکت به شما اجازه اقامت یکساله داده میشود.

6) در صورت فعال نگه داشتن شرکت، 5-2 سال پس از تأسیس میتوانید از ترکیه اقامت دائم بگیرید و از امتیازات کامل شهروندی استفاده کنید.

7) با داشتن گذرنامه ترکیه میتوانید بدون نیاز به ویزا به دهها کشور در تمام قاره ها مسافرت نمایید که فهرست آنها در همین اطلاعیه آمده است.

 

8) با ثبت شرکت میتوانید به نام شرکت ملک مسکونی و مستغلات خرید و فروش نمایید.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567 تماس حاصل فرمایید.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-09-1393, 00:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی