به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 30 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

حسابداری مدیریت

تعاریف بدهی

تعریف بدهی از جانب جان کنینگ:

یک خدمت که ارزش آن بر حسب پول تعیین شود  و مالک آن طبق وظیفه قانونی به شخص ثالث یا مجموعه ایی از اشخاص به صورت یکسان ارائه نماید.

تعریف بدهی طبق بیانیه شماره 4 هیئت اصول حسابداری:

تعهدات اقتصادی یک شرکت که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و انداره گیری و محاسبه شوند.

دلیل این تعریف از بدهی ها بر اساس دیدگاه رفتاری این بود که در الگوی سنتی حسابداری مقادیر بستانکار پس از مقادیر بدهکار ثبت می شدند گزارش کردن یک بدهی به عوامل زیر بستگی داشت:

1)اهمیت شناسایی یا ثبت طرف دیگر رویداد مالی(هزینه تعلق گرفته که مهمترین رویداد تلقی می گردد.)

2)شناسایی یا ثبت یک زیان و یا دریافت داریی های خاص به وسیله شرکت.

تعریف بدهی از دیدگاه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی(بیانیه شماره 6):

از دست دادن منافع اقتصادی آتی ناشی از تعهدات فعلی مبنی بر انتقال دارایی ها یا ارائه خدمات به سایر واحد های تجاری در آتی که در نتیجه مبادلات یا رویداد های گذشته ایجاد شده را بدهی گویند.

در جدید ترین تعریف از بدهی ها همواره بر تعهدات اقتصادی به جای بدهی های قانونی تاکید شده و در این تعریف درآمد انتقالی به دوره آتی به دلیل این که به عنوان تعهدات اقتصادی واحد تجاری محسوب نمی گردد جزء بدهی ها طبقه بندی نمی شود.

تعریف بدهی بر طبق استاندارد ایران(بیانیه شماره 4):

تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویداد های گذشته را بدهی گویند.

سایر تعاریف:

1- اقلامی با مانده بستانکار که هنگام بستن حساب ها بر اساس قواعد یا اصول حسابداری به دوره بعد انتقال می یابد مشروط بر این که مانده بستانکار معرف مانده منفی مربوط به دارایی ها نباشد. بنابراین این اصطلاح به نحوی مورد استفاده  قرار می  گیرد که نه تنها شامل قروض و تعهدات باشد بلکه مانده های بستانکاری را که متضمن ارتباطات طلب کار و بدهکار نیست نیز در بر گیرد.(دیدگاه تئوری شخصیت حسابداری)

2-بدهی ها عبارتند از منافع اقتصادی که در آینده احتمالا به دلیل تعهدات فعلی واحد انتفاعی از دست خواهد رفت.(دیدگاه تئوری مالکانه)

سه وِیژگی اصلی بدهی ها

از دیدگاه هیئت استاندارد های حسابداری مالی یک بدهی دارای سه ویژگی اصلی به شرح زیر است:

1)آن نشان دهنده یک تکلیف یا مسئولیت است که در زمان کنونی نسبت به یک یا چند واحد تجاری وجود دارد که با انتقال دارایی ها یک استفاده از آ ن ها در تاریخ مشخص یا تاریخی قابل تعیین با یک رویداد خاص  یا طبق تقاضا باید دین یا تکلیف ادا شود.

2 )تکلیف یا مسئولیتی که یک واحد تجاری خاص نسبت به آن متعهد می شود و به هیچ وجه نمی تواند نسبت به ادای آ ن شانه خالی کند.

3)یک رویداد مالی یا رویداد دیگری که در گذشته رخ داده و واحد  تجاری را متعهد کرده است.

l       طبقه بندی                                                                                   
باید دارایی ها و بدهی ها را طبقه بندی کرد تا گزارش مالی معناداری ارائه شود هر نوع طبقه بندی باعث خواهد شد که برخی از روابط تیره و تار و برخی دیگر بسیار روشن و چشمگیر شود.

1)بدهی های جاری

هر تعهد برای اینکه حائز طبقه بندی در قالب بدهی جاری باشد، باید:

1)ظرف یک سال یا یک چرخه عملیات هر کدام طولانی تر است به سررسید خود برسد.

2)مدیریت باید قصد داشته باشد که با استفاده از دارایی های جاری و یا ایجاد بدهی های جاری دیگر آن را تسویه کند.

1/1)حساب های پرداختنی

حساب های پرداختنی نقطه مقابل حساب های دریافتنی میباشند و به مبلغی که انتظار می رود برای تعهدات پرداخت شود ثبت می گردد.بدهی پرداختنی تجاری مرتبط با تحصیل کالا مواد ملزومات یا خدمات بوده که به طور نسیه بدون مدارک مکتوب قانونی غالبا بین 30 تا 120 روز از تاریخ صدور صورت حساب بدون در نظر گرفتن بهره در سررسید تسویه می گردد.

2/1)اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها اسناد وعده دار می باشد.اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند.اسناد پرداختنی تجاری نوعی تعهدات کوتاه مدت مستند به سند قانونی مکتوب بین خریدار و فروشنده کالا و مواد مبادله شده و مبلغ آن در سررسید بدون قید و شرط پرداخت می شود.از نقطه نظر تئوری اسناد پرداختنی به ارزش فعلی اصل و بهره آن باید در دفاتر شناسایی و گزارش گردد.علاوه بر این اسناد پرداختنی که برای تعهدات غیر تجاری نظیر دریافت وام همراه با تصمیم یک فقره سفته یا بدهی مالیاتی و سایر تعهدات جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود این قبیل اسناد تحت عنوان سایر اسناد پرداختنی طبقه بندی و در ترازنامه گزارش می گردد چنانچه اسناد بابت وثیقه و تضمین صادر و در اختیار دیگران قرار داده شود نباید در سرفصل اسناد پرداختنی منعکس گردد بلکه افشای آن در یادداشت های همراه صورت های مالی ضروری است.

1/3/1 )بدهی های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان

غیبت های مشمول پرداخت کارکنان،غیبت های استحقاقی کارکنان می باشد که بر آن ایام باید حقوق آنان جبران و پرداخت شود تحت شرایط خاصی می توان حقوق استحقاقی کارکنان برای این ایام را به عنوان یک بدهی معوق ثبت کرد.این شرایط عبارتند از

الف)تعهد کار فرما برای پرداخت حقوق ایام غیبت های استحقاقی آتی به خدمات قبلی کارکنان قابل انتساب باشد.

ب)استحقاق کارکنان به دریافت حقوق و مزایای ایام غیبت آتی منوط به خدمات بعدی نباشد.

ج)این پرداخت توسط کارفرما محتمل و قابل پرداخت باشد.

د)مبلغ به طور معقول قابل برآورد باشد.

چنانچه همه ی شرایط برآورده شود ولی مبلغ قابل برآورد بناشد این امر باید در صورت های مالی افشا شود.

5/3/1) پاداش های پرداختنی

پاداش های پرداختنی بدهی جاری دیگری است که در اغلب موارد به نتایج عملیات شرکت بستگی دارد چنانچه پاداش مبتنی بر درآمد های کسب شده و یا محصول تولید شده باشد،محاسبه پاداش چندان دشوار نخواهد بود.

چنانچه پاداش مبتنی بر سود شرکت باشد تعیین مبلغ پاداش دشوار تر خواهد بود.از نقطه نظر شرکت پاداش های پرداختی به کارکنان به حقوق و دستمزد اضافه شده و در محاسبه سود دوره به عنوان یک هزینه مد نظر قرار می گیرد علاوه در این در اغلب موارد پاداش کارکنان از نظر قوانین مالیاتی یک هزینه کاهنده مالیات قلمداد می گردد.

نکته:پاداش وابسته به سود و میزان سود وابسته به هزینه پاداش است

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 23-07-1393, 12:38

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی