به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 26 خرداد 1398

هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت در تبریز

 

هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت در تبریز

 

 

هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت در تبریز

 

 

یکی از موارد دیگری که در ثبت شرکت در تبریز اولویت دارد چاپ آگهی ثبتی تاسیس و تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار است لازم به ذکر است که نام روزنامه کثیرالانتشار را خود متقاضیان تعیین می نمایند روزنامه کثیرالانتشار شرکت ها دردو نوع دسته اول کم هزینه ها و دسته دوم پر هزینه ها انجام می گردد که هزینه روزنامه کثیرالانتشار با توجه به نام روزنام و خطوط آگهی ثبتی متفاوت است روزنامه کثیرالانتشار در تهران مانند روزنامه رسمی به صورت اینترنتی است اما در سایر شهرها به صورت مراجعه حضوری توسط نامه ای که ثبت ارائه می کند انجام می پذیرد

دفاتر پستی منتخب

مراحل تاسیس شرکت در تبریز

 

مراحل تاسیس شرکت در تبریز

 

 

مراحل تاسیس شرکت در تبریز

 

 

ثبت شرکت در تبریز مراحل حاص خود را دارد این مراحل عبارتند از آماده سازی مدارک اولیه ، مشخص کردن موشوع ، مشخص کردن نام پیشنهادی شرکت ، مشخص کردن میزان سهام و سرمایه ، مدارک اعضا که سامانه تکمیل و پس از آن مدارک به اداره ارائه می گردد و پس از صدور نتیجه مدارک از اداره دریافت و واریزی روزنامه رسمی صورت می گیرد و سپس پس از چند روز روزنامه رسمی چاپ می گردد

 

دفاتر پستی منتخب

هزینه ثبت شرکت در تبریز

 

هزینه ثبت شرکت در تبریز

 

 

هزینه ثبت شرکت در تبریز

 

 

هزینه ثبت شرکت در تبریز و در همه شهر ها یکسان می باشد این هزینه ها پس از صدور پیشنویس تاسیس یا تغییرات ، زمانی که متقاضی جهت تحویل مدارک به اداره مراجعه می نماید دریافت می گردد هزینه اول بایت تعیین نام شرکت است که باید واریز گردد هزینه دوم حق الثبت تعلق گرفته به شرکت است که باید پرداخت شود هزینه سوم هزینه اداره از جمله پوشه است هزینه چهارم هزینه روزنامه رسمی است

دفاتر پستی منتخب

هزینه آگهی ثبت شرکت در تبریز

 

هزینه آگهی ثبت شرکت در تبریز

 

 

هزینه آگهی ثبت شرکت در تبریز

 

 

ثبت شرکت در تبریز نیز شامل هزینه هایی می باشد که در زمان تاسیس شرکت و دریافت آگهی باید پرداخت گردد از جمله این هزینه ها هزینه تعیین نام شرکت ، هزینه حق الثبت است که بر اساس میزان سرمایه شرکت تعیین می گردد هزینه بعدی هزینه های اداره است که باید پرداخت گردد و در صورت عدم پرداخت روال تاسیس شرکت و هم چنین دریافت آگهی ناقص است

دفاتر پستی منتخب

مدارک لازم برای ثبت شرکت در تبریز

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت در تبریز

 

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت در تبریز

 

 

از جمله مراحل مهم در ثبت شرکت در تبریز آماده سازی مدارک لازم جهت ثبت شرکت است این مدارک بر حسب نوع شرکتها متفاوت است اما یکی از مواردی ک در همه شرکتها یکسان است برابر اصل نمودن کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا برابر اصل شده در دفتر اسناد رسمی می باشد از جمله مدارکی که در بیشتر شرکتها الزام است اخذ گواهی عدم سو پیشینه از اداره آگاهی و یا پلیس +10 می باشد

دفاتر پستی منتخب