به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 26 خرداد 1398

روش های تحلیلی

ثبت شرکت ارشیا : بررسی تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبت ها و روندهای عمده شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیر مالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط مغایرت یا از مبالغ پیش بینی شده انحراف دارد.

 

روش های تحلیل


هنگامی که این روابط با نتایج مورد انتظار منطبق باشد حسابرسان شواهد مبنی بر نبود اشتباهات با اهمیت در اطلاعات مورد بررسی به دست خواهند آورد.بر عکس نوسانات غیر عادی در این روابط می تواند نشانه وجود مسایل حاد در صورت های مالی باشد که حسابرسان باید آنها را کاملا بررسی کنند به طور مثال مقایسه درآمد و هزینه های دوره جاری با ارقام مشابه دوره های قبل با شاخصهای صنعت با مبالغ بودجه شده و یا اطلاات غیر مالی مرتبط مانند رابطه فروش با مقدار کالای فروش رفته رابطه هزینه های حقوق و مزایا با تعداد کارکنان درصد سود نا خالص


اجرای روش های تحلیلی اساسا از چهار مرحله زیر تشکیل می شود:
1-برآورد مانده مورد انتظار از یک حساب
2-تعیین مبلغ تفاوت مانده واقعی حساب از مانده مورد انتظار
3-مقایسه مانده حساب طبق مدارک شرکت با مانده مورد انتظار
4-بررسی انحراف های عمده از مانده مورد انتظار 


طبق استانداردهای حسابرسی اجرای روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی و مرحله نتیجه گیری نهایی و بررسی کلی در پایان کار حسابرسی الزامی است و در سایر مراحل حسابرسی از جمله در جریان رسیدگی به عنوان آزمون های محتوا اختیاری است و اجرای آن در سه مرحله به حسابرسان پیشنهاد می گردد.

 

منبع : ثبت شرکت ارشیا

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی