به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 3 اسفند 1397

اساسنامه شرکت تضامنی

اساسنامه شرکت تضامنی

 

 

ماده ۱)
نام شرکت : شرکت تضامنی …………………………………
ماده ۲)
نوع شرکت : شرکت تضامنی
ماده ۳)
موضوع شرکت : …………
ماده ۴)
مرکز اصلی شرکت : …………………………
تبصره : هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بدانند انتقال و یا شعبی را تأسیس نمایند وصورتجلسه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
ماده ۵)
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
ماده ۶)
سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ………………..

 

ادامه مطلب را بخوانید !

 

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی