به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 29 بهمن 1397

ثبت شرکت -مسئولیت محدود -تغییر نام شرکت

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

مسئولیت محدود -تغییر نام شرکت

 


مجمع عمومی فوق العاده
تغییر نام شرکت
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت -مسئولیت محدود-تغییر موضوع فعالیت


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

مسئولیت محدود-تغییر موضوع فعالیت

 


مجمع عمومی شرکاء
تغییر موضوع فعالیت
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 


این مطالب توسط سایت ثبت شرکت ارشیا ارائه می گردد.

دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت -مسئولیت محدود -تغییر موضوع فعالیت


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

مسئولیت محدود -تغییر موضوع فعالیت

 


مجمع عمومی فوق العاده

تغییر موضوع فعالیت
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت - مسئولیت محدود-تغییر محل در سایر شرکتها


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

مسئولیت محدود-تغییر محل در سایر شرکتها

 

 

مجمع عمومی فوق العاده

تغییر محل در سایر شرکتها

 

-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 

دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت -موسسه-مجمع مطابق اساسنامه


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

موسسه-مجمع مطابق اساسنامه

 

 

مجمع مطابق اساسنامه

تصمیم الحاق موضوع
-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir و یا به سایت ثبت ارشیا مراجعه فرمایید و یا به شماره 09389683503در 24 ساعت شبانه روز پیامک پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی