به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 8 مهر 1399

نحوه شناسایی و محاسبه نیاز کود کشور اعلام شد

نحوه شناسایی و محاسبه نیاز کود کشور اعلام شد

 

ملازاده مشاور معاون وزیر در امورزراعت و عضوهیئت مدیره و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مصاحبه یی اعلام کردند برای محاسبه ی نیاز کودی کشور کلیه ی اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت محصولات مختلف کشاورزی به همراه اطلاعات مربوط به عملکرد مورد انتظار از هر محصول طی گزارشی جمع بندی شده و به موسسه خاک و آب ارسال می گردد.

یک تیم تحقیقاتی با سطح علمی بسیار بالا در موسسه تحقیقات مزبور براساس مجموعه ی این اعداد و ارقام و محاسبات لازم بر روی آن ها طی گزارشی تحلیل و جمع بندی نهایی خود را در خصوص نیاز کودی کشور به انواع کودهای کشاورزی به معاونت زراعت اعلام می نماید در ادامه ایشان افزودند معاونت زراعت نیز با دریافت این اطلاعات به تحلیل مصرف انواع کودهای کشاورزی در سال های گذشته پرداخته و با توجه به منابع مالی و برنامه ی زراعی سال جدید، برنامه ی تامین و تدارک کودی کشور را تنظیم نموده و جهت اجرا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می نماید.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس این برنامه ی ابلاغی و با درنظر گرفتن

 

منبع : اقتصاد آنلاین

موضوع : اخبار روز

تاریخ : 26-06-1397, 15:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا