به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 10 آبان 1399

کارت بازرگانی

 

کارت بازرگانی

 

 

کارت بازرگانی

 

 

کارت بازرگانی نقش عمده ای در تجارت و انجام فعالیت های واردات و صادرات دارد کارت بازرگانی می تواند به دو صورت اخذ گردد حقیقی یا شخصی که به نام شخص است و یا حقوقی یا شرکتی هر شرکت پس از ثبت شرکت می تواند به نام شرکت کارت بازرگانی بگیرد.که پروسه خاص خود را دارد و پس از تکمیل مدارک کارت بازرگانی صادر می گردد.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : ---

تاریخ : 30-04-1396, 16:53

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا