به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 29 تیر 1397

ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت

پس از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت و انجام تغییرات مورد نظر شرکت باید آگهی ها پس از انجام روزنامه رسمی در سایت روزنامه کثیرالانتشار مراجعه کنند و هزینه های تغییرات را پرداخت نمایند گاهی اوقات نیاز است که تعداد اعضای مدیران را در اساسنامه تغییر دهیم و بیشتر کنیم مثلا اگر تعاد اعضای قبلی 3 نفر است به 5 نفر ارتقا و افزایش دهیم

 

در همه موارد هر چیزی نیاز به تغییراتی بر طبق شرایط موجود نیاز است در مورد ثبت شرکت هم هر زمان پس از تاسیس شرکت نیاز به تغییر دادن قسمتهایی از اساسنامه و یا موارد شرکت داشتیم باید حتما آن را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانیم . اگر شرکت در تهران به ثبت رسیده باشد طبق موارد قانونی باید در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت برسد و اگر در سایر شهرستانهای تهران شرکت فوق به ثبت رسیده باشد باید در همان شهر نیز تغییرات شرکت به ثبت برسد

 

شرایط ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و شرایط ثبت تصمیمات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و شرایط ثبت تغییرات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ، شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره موسسات و افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی:

 

برای آگهی های متفاوت متغیر است و بر حسب آن شرایط همه موارد اعمال می گردد

 

مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و مدارک لازم ثبت تصمیمات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت ومدارک لازم تغییرات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و مدارک لازم ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، مدارک لازم ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ، مدارک لازم ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره موسسات و افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی:

 

جهت به ثبت رسیدن تغییرات هر شرکت مدارک خاصی مورد نیاز است اما به طور کلی از مهمترین مدارک جهت به ثبت رساندن افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح زیر است :

  • کپی کارت ملی اعضای اعضای هیأت مدیره – سهامداران – بازرسین
  • کپی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات منوط به آخرین تغییرات آدرس و مدیران
  • در مورد اتباع ارائه کد فراگیر الزامی است
  • در مورد اشخص حقوقی عضو یا سهامدار ارائه مدارک شرکتی و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی الزامی است
  • در صورتی که اشخاص جدیدی به شرکت یا سهامداران یا هیأت مدیره اضافه می گردد باید مدارک شناسایی برابر اصل شده خود در دفتر اسناد رسمی برابر اصل نمایند و گواهی عدم سو پیشینه دریافت نمایند
  • در صورتی که تغیرات آدرس یا شعبه مورد نیاز است باید آدرس و کد پستی جدید و تلفن ثابت جدید و تلفن ثابت قبلی ارائه گردد
  • در برخی تغییرات حسب مورد نیاز به ارائه سایر مدارک می باشد که بر حسب نوع تغییرات متفاوت است

زمان ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و زمان ثبت تصمیمات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و زمان ثبت تغییرات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ، زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره موسسات و زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی:

مدت زمان ثبت صورتجلسات و تغییرات ثبت شرکتها در تهران و سایر شهرستانها 10 الی 15 روز کاری می باشد

 

هزینه ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و هزینه ثبت تصمیمات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و هزینه ثبت تغییرات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ، هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره موسسات و هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی:

 

هزینه ثبت روزنامه های تغیرات فوق که شامل دو روزنامه می باشد بر حسب خطوط آگهی تعیین می گردد و جهت هر نوع آگهی صادر شده متفاوت می باشد

 

مراحل ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و مراحل ثبت تصمیمات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و مراحل ثبت تغییرات افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت و مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص ، مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره موسسات و مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی:

 

پس از تشکیل جلسه در مورد تصمیم بر افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت مدارک مورد نظر آماده و سپس صورتجلسات به امضای کلیه اعضا و یا اکثر اعضا می رسد و مدارک به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد و سپس توسط اداره بررسی در در نهایت آگهی تایید و صادر   می گردد و پس از باید حق الثبت و واریزی روزنامه ها انجام گردد

 

جهت انجام کلیه خدمات تغییرات و ثبت انواع شرکتها توسط شرکت ارشیا در تهران و شهرستان ، جهت انجام مشاوره و انجام خدمات ذکر شده با پل های ارتباطی ما تماس حاصل نمایید

 

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران

- ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان

- ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل

- ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان شرقی

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زواره – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی –

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمیرم – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمیرم – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمیرم – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم

ثبت صورتجلسه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - شرایط ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - مدارک لازم جهت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - زمان ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – هزینه ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - مراحل ثبت افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز– سامانه افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – ثبت اینترنتی افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با یکی از روشهای زیر ارتباط برقرار نمایید


ارسال ایمیل به آدرسinfo@arshiyagroup.ir
ارسال پیامک و تلگرام به شماره 09389683503
تماس با شماره همراه 09128069819
تماس با شماره تلفن های موجود در سایت www.arshiyagroup.ir

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : ---

تاریخ : 13-03-1396, 20:35

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی