به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 29 تیر 1397

ثبت تعیین سمت اعضاء در شرکت

پس از اینکه مدارک لازم برای ثبت شرکت آماده و اداره ثبت شرکتها تایید نمود اگر تغییراتی در اساسنامه یا قسمتهای مختلفی داشتیم می توانیم این تغییرات را به ثبت برسانیم از جمله آن می توان به تعیین سمت اعضا اشاره کرد که هیأت مدیره در نحوه برگزاری این مجمع نقش مهمی دارند

 

در همه موارد هر چیزی نیاز به تغییراتی بر طبق شرایط موجود نیاز است در مورد ثبت شرکت هم هر زمان پس از تاسیس شرکت نیاز به تغییر دادن قسمتهایی از اساسنامه و یا موارد شرکت داشتیم باید حتما آن را در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسانیم . اگر شرکت در تهران به ثبت رسیده باشد طبق موارد قانونی باید در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت برسد و اگر در سایر شهرستانهای تهران شرکت فوق به ثبت رسیده باشد باید در همان شهر نیز تغییرات شرکت به ثبت برسد

 

شرایط ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت و شرایط ثبت تصمیمات تعیین سمت اعضا شرکت و شرایط ثبت تغییرات تعیین سمت اعضا شرکت و شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت با مسئولیت محدود، شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت سهامی خاص ، شرایط ثبت تعیین سمت اعضا موسسات و تعیین سمت اعضا شرکت تعاونی:

 

برای آگهی های متفاوت متغیر است و بر حسب آن شرایط همه موارد اعمال می گردد

 

مدارک لازم جهت ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت و مدارک لازم ثبت تصمیمات تعیین سمت اعضا شرکت ومدارک لازم تغییرات تعیین سمت اعضا شرکت و مدارک لازم ثبت تعیین سمت اعضا شرکت با مسئولیت محدود، مدارک لازم ثبت تعیین سمت اعضا شرکت سهامی خاص ، مدارک لازم ثبت تعیین سمت اعضا موسسات و تعیین سمت اعضا شرکت تعاونی:

 

جهت به ثبت رسیدن تغییرات هر شرکت مدارک خاصی مورد نیاز است اما به طور کلی از مهمترین مدارک جهت به ثبت رساندن تعیین سمت اعضا شرکت به شرح زیر است :

  • کپی کارت ملی اعضای اعضای هیأت مدیره – سهامداران – بازرسین
  • کپی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات منوط به آخرین تغییرات آدرس و مدیران
  • در مورد اتباع ارائه کد فراگیر الزامی است
  • در مورد اشخص حقوقی عضو یا سهامدار ارائه مدارک شرکتی و آخرین تغییرات و برگ نمایندگی الزامی است
  • در صورتی که اشخاص جدیدی به شرکت یا سهامداران یا هیأت مدیره اضافه می گردد باید مدارک شناسایی برابر اصل شده خود در دفتر اسناد رسمی برابر اصل نمایند و گواهی عدم سو پیشینه دریافت نمایند
  • در صورتی که تغیرات آدرس یا شعبه مورد نیاز است باید آدرس و کد پستی جدید و تلفن ثابت جدید و تلفن ثابت قبلی ارائه گردد
  • در برخی تغییرات حسب مورد نیاز به ارائه سایر مدارک می باشد که بر حسب نوع تغییرات متفاوت است

زمان ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت و زمان ثبت تصمیمات تعیین سمت اعضا شرکت و زمان ثبت تغییرات تعیین سمت اعضا شرکت و زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت با مسئولیت محدود، زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت سهامی خاص ، زمان ثبت تعیین سمت اعضا موسسات و زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت تعاونی:

مدت زمان ثبت صورتجلسات و تغییرات ثبت شرکتها در تهران و سایر شهرستانها 10 الی 15 روز کاری می باشد

 

هزینه ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت و هزینه ثبت تصمیمات تعیین سمت اعضا شرکت و هزینه ثبت تغییرات تعیین سمت اعضا شرکت و هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت با مسئولیت محدود، هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت سهامی خاص ، هزینه ثبت تعیین سمت اعضا موسسات و هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت تعاونی:

 

هزینه ثبت روزنامه های تغیرات فوق که شامل دو روزنامه می باشد بر حسب خطوط آگهی تعیین می گردد و جهت هر نوع آگهی صادر شده متفاوت می باشد

 

مراحل ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت و مراحل ثبت تصمیمات تعیین سمت اعضا شرکت و مراحل ثبت تغییرات تعیین سمت اعضا شرکت و مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت با مسئولیت محدود، مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت سهامی خاص ، مراحل ثبت تعیین سمت اعضا موسسات و مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت تعاونی:

 

پس از تشکیل جلسه در مورد تصمیم بر تعیین سمت اعضا شرکت مدارک مورد نظر آماده و سپس صورتجلسات به امضای کلیه اعضا و یا اکثر اعضا می رسد و مدارک به اداره ثبت شرکتها ارائه می گردد و سپس توسط اداره بررسی در در نهایت آگهی تایید و صادر   می گردد و پس از باید حق الثبت و واریزی روزنامه ها انجام گردد

 

جهت انجام کلیه خدمات تغییرات و ثبت انواع شرکتها توسط شرکت ارشیا در تهران و شهرستان ، جهت انجام مشاوره و انجام خدمات ذکر شده با پل های ارتباطی ما تماس حاصل نمایید

 

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در تهران و کلیه شهرستانهای تهران

- ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در اصفهان و کلیه شهرستانهای اصفهان

- ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در اردبیل و کلیه شهرستانهای اردبیل

- ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی – تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان شرقی

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در استان مرکزی و کلیه شهرستانهای استان مرکزی

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی- مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی– ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان رضوی و کلیه شهرستانهای خراسان رضوی

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان شمالی و کلیه شهرستانهای خراسان شمالی

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – تعیین سمت اعضا شرکت در زواره – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در خراسان جنوبی و کلیه شهرستانهای خراسان جنوبی –

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در قزوین و کلیه شهرستانهای قزوین

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در مازندران و کلیه شهرستانهای مازندران

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در استان فارس و کلیه شهرستانهای استان فارس

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در گلستان و کلیه شهرستانهای گلستان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در آذربایجان غربی و کلیه شهرستانهای آذربایجان غربی

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در چهار محال و بختیاری و کلیه شهرستانهای چهارمحال و بختیاری

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در ایلام و کلیه شهرستانهای ایلام

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در کرمانشاه و کلیه شهرستانهای کرمانشاه

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در خوزستان و کلیه شهرستانهای خوزستان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در گیلان و کلیه شهرستانهای گیلان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در کردستان و کلیه شهرستانهای کردستان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در کرمان و کلیه شهرستانهای کرمان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در کهکیلویه و بویر احمد و کلیه شهرستانهای کهکیلویه و بویر احمد

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در یزد و کلیه شهرستانهای یزد

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در سیستان و بلوچستان و کلیه شهرستانهای سیستان و بلوچستان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمیرم – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در هرمزگان و کلیه شهرستانهای هرمزگان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در بوشهر و کلیه شهرستانهای بوشهر

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمیرم – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان – تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در سمیرم – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در لرستان و کلیه شهرستانهای لرستان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در همدان و کلیه شهرستانهای همدان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در زنجان و کلیه شهرستانهای زنجان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در سمنان و کلیه شهرستانهای سمنان

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در قم و کلیه شهرستانهای قم

ثبت صورتجلسه تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - شرایط ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - مدارک لازم جهت تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - زمان ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – هزینه ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز - مراحل ثبت تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز– سامانه تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز – ثبت اینترنتی تعیین سمت اعضا شرکت در البرز و کلیه شهرستانهای البرز

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با یکی از روشهای زیر ارتباط برقرار نمایید


ارسال ایمیل به آدرسinfo@arshiyagroup.ir
ارسال پیامک و تلگرام به شماره 09389683503
تماس با شماره همراه 09128069819
تماس با شماره تلفن های موجود در سایت www.arshiyagroup.ir

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : ---

تاریخ : 13-03-1396, 20:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی