به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 27 آبان 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

سایر اطلاعات مندرج در گزارش های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

 

 

سایر اطلاعات مندرج در گزارش های حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده

 


هر واحد مورد رسیدگی ممکن است برای هر سال مالی مجموعه ای منتشر کند که شامل صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرسی باشد این مجموعه غالبا گزارش سالانه نامیده می شود واحد مورد رسیدگی ممکن است بر اساس الزامات قانونی یا بر حسب روال خود اطلاعات مالی و غیر مالی دیگری را نیز در آن مجموعه ارائه کند که اینگونه اطلاعات مالی و غیر مالی سایر اطلاعات نامیده می شود
سایر اطلاعات می تواند شامل گزارش مدیریت یا هیأت مدیره در مورد عملیات واحد مورد رسیدگی نکات برجسته یا خلاصه اطلاعات مالی اطلاعاتی در مورد کارکنان مخارج سرمایه ای برنامه ریزی شده نسبت های مالی نام اعضای هیأت مدیره و اطلاعات انتخابی مربوط به فصل های مختلف سال باشد
مغایرت های با اهمیت هنگامی وجود دارد که سایر اطلاعات مندرجات صورتهای مالی حسابرسی شده را نقض کند این مغایرت ها می تواند نتایج حاصا از شواهد حسابرسی شده قبلی و گاه مبنای اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی را مورد تردید قرار دهیم.
حسابرس در برخی شرایط برای گزارش نسبت به سایر اطلاعات الزام قانونی یا قراردادی دارد اما در سایر موارد چنین الزامی را ندارد به هر حال از آنجا که اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده می تواند به دلیل وجود مغایرت بین صورتهای مالی و سایر اطلاعات خدشه دار شود حسابرس لازم است اینگونه اطلاعات را هنگام ارائه گزارش درباره صورتهای مالی ارزیابی کند

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 13-02-1394, 18:00

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی