به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 23 آذر 1396
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

مقالات

شاخه های امور مالی

ثبت شرکت-ثبت محدود-ثبت تعاونی-پلمپ دفاتر

 

شاخه های امور مالی

 


مدیریت مالی را می توان به 5 شاخه تقسیم کرد
1-مالیه عمومی : شاخه تخصصی که با مسایل مالی دولت سر و کار دارد
2-تحلیل اوراق بهادار وسرمایه گذاری :سرمایه گذار باید ویژگی های قانونی و سرمایه گذاری هر نوع اوراق بهادار را بررسی کند
3-مالیه بین الملل: مالعه جریان منافع بین افراد و سازمان ها در کشورهای مختلف توسعه روشهای کارآمد تر منابع
4-مایه نهاده ها : با مسایلمربط بهاطلاعات سرمایه ای و سازمان هایی کهوظیفه تامین مالی در اقتصاد را عهده دارند سر و کار دارد
مدیریت مالی یا مالیه خصوصی: با مسایلی نظیر به دست آوردن منابع مالی جهت فعالیت ها و تعیین روش های بهینه به کارگیری منابع سر و کار دارد

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 11-02-1394, 00:06

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران

مقالات
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی