به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 7 خرداد 1397

روش های نگهداری موجودی کالا

ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

روش های نگهداری موجودی کالا

 

روش های نگهداری موجودی کالا

A.روش دائم:

در این روش هرگونه تغییری در موجودی کالا اعم از خرید ، فروش مصرف ، برگشت از خرید و برگشت از فروش بصورت ریالی در حسابی تحت عنوان حساب موجودی کالا و بصورت مقداری در سیستم انبار ثبت و نگهداری می شود ، به نحوی که بعد از هر تغییری موجودی کالا نشان دهنده مبلغ واقعی موجودی کالا و سیستم انبار نشان دهنده مقدار واقعی موجودی کالا بوده . بهای تمام شده کالای مصرف شده و فروش رفته بعد از هر تغییری دردسترس می باشد. مراحل حسابداری این روش به شرح زیر می باشد :

1-خرید:

موجودی کالا (مقدار خریداری شده*نرخ خرید)                                   بدهکار

حسابهای پرداختنی– تفصیل تامین کننده                                                          بستانکار

  •       کل مبلغ خرید، در نرم افزار حسابداری، و مقدار به همراه ریال آن در نرم افزار انبار به تفکیک کد کالا نگهداری می شود.

2-برگشت از خرید:

 

حسابهای پرداختنی – تفصیل تامین کننده                                            بدهکار

 

موجودی کالا (مقدار برگشت داده شده*نرخ)                                                     بستانکار

3-مصرف مواد (ارسال مواد اولیه به خط تولید جهت تولید محصول) :

کالای در جریان ساخت                                                                 بدهکار

 

موجودی کالا                                                                                           بستانکار

  •  برای مشخص کردن مبلغ مصرف موجودی کالا نرم افزارمبلغ را به یکی از روشهای جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO ) ، اولین صادره از آخرین وارده  (LIFO) ، میانگین موزون (WA) و شناسایی ویژه محاسبه می کند و در این صورت نیز کل مبلغ مصرف در نرم افزار حسابداری، و مقدار به همراه ریال مصرف در نرم افزار انبار به تفکیک کالا ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می شود.

4-تحویل کالا به مشتری بابت فروش:

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                   بدهکار

 

موجودی کالا                                                                                          بستانکار

  •           این ثبت توسط نرم افزار انبار ثبت می شود، ثبت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می شود:

 

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                               بدهکار

 

فروش داخلی مخصولات                                                                            بستانکار

  • محاسبه مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته، مانند مصرف به یکی از روش های جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO ) ، اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) ، میانگین (AVE) و شناسایی ویژه توسط نرم افزار محاسبه می شود. در این صورت نیز مبلغ بهای تمام شده کالای فرش رفته در نرم افزار حسابداری و مقدار به همراه ریال آن در نرم افزار انبار ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می شود.

5-تحویل کالای به انبار بابت برگشت از فروش

موجودی کالا                                                                          بدهکار

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                               بستانکار

  •         این ثبت توسط نرم افزار انبارر ثبت می شود، ثبت برگشت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می شود:

برگشت از فروش داخلی محصولات                                             بدهکار

 

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                                           بستانکار

6-پایان دوره:

ثبتی ندارد 

B.روش ادواری:

نگهداری موجودی

در این روش حساب موجودی کالا در طی سال نشان دهنده موجودی کالای اول دوره می باشد و در طول دوره، هیچگونه تغییر در این حساب صورت نمی گیرد، و رویدادهایی همچون خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش و ... در حسابهایی غیر از موجودی کالا منظور می شود و فقط پایان هر دوره حساب موجودی کالا بابت موجودی پایان دوره تعدیل می گردد، نام گذاری این روش به ادواری نیز به همین دلیل است. مراحل حسابداری این روش به شرح زیر می باشد:

1-خرید:

خرید (مقدار خریداری شده*نرخ خرید)                             بدهکار

 

حسابهای پرداختنی– تفصیل تامین کننده                                             بستانکار

2-برگشت از خرید:

حسابهای پرداختنی – تفصیل تامین کننده                          بدهکار

 

برگشت از خرید (مقدار برگشت داده شده*نرخ)                                   بستانکار

3-مصرف مواد (ارسال مواد اولیه به خط تولید جهت تولید محصول) :

ثبتی ندارد

4-تحویل کالا به مشتری بابت فروش :

  •      در این روش در نرم افزار انبار ثبتی ندارد و ثبت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می شود:

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                           بدهکار

 

فروش داخلی مخصولات                                                             بستانکار

5-تحویل کالای به انبار بابت برگشت از فروش:

  •         در این روش در نرم افزار انبارر ثبتی ندارد، ثبت برگشت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می شود:

برگشت از فروش داخلی محصولات                         بدهکار

 

حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری                                             بستانکار

6-پایان دوره:

بهای تمام شده کالای فروش رفته                            بدهکار

 

موجودی کالا (به بهای موجودی کالای اول دوره)                             بستانکار

 

موجودی کالا (به بهای موجودی کالای پایان دوره)    بدهکار

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 9-02-1394, 03:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی