به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 1 تیر 1397

نوآوری به شیوه جهانی : پیشنهاد یک مدل مرجع برای فرصتها و چالش ها

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست

 

نوآوری به شیوه جهانی : پیشنهاد یک مدل مرجع برای فرصتها و چالش ها

نوآوری به شیوه جهانی : پیشنهاد یک مدل مرجع برای فرصتها و چالش های فرایندهای نوآوری جهانی- قسمت اول

خلاصه

امروزه ، نوآوری ها یک نقش کلیدی در رشد و استراتژی های رقابت میان شرکت ها را بازی می کنند. آنها به عنوان یک ابزارضرروی جهت رشد و توانا کردن شرکتها برای غلبه بررقابت که به دلیل فشارهای جهانی شدن به وجود آمده است ، در نظر گرفته می شود. در کشورهای توسعه یافته این نو آوری ها سپری مهم را دربرابرچالش هایی که حاصل تولیدات ارزان قیمتی است که از کشورهای مختلف بیرون می آید، فراهم کرده است.

در همین زمان، نو آوری ها در در جهان یکی شده امروزبه سختی می توانند میسر شوند. اصلاحات اقتصادی جهانی و پیشترفتهای تکنولوژیکی دور از دسترس برای مراکز اقتصادی جدید آتی مثل چین و هند که دارای ظرفیت های علمی قوی هستند، فراهم شده است. تولیدات بصورت بین المللی به بازار عرضه می شوند که اغلب این تولیدات با نیازهای علمی بازارهای هدف هم خوانی دارند. همه این پیشرفت ها در واقع برای هدایت شده به سمت جهانی شدن نو آوری ها ست. بر اساس مطالعات تجربی اخیرکه توسط نویسندگان آلمانی صورت گرفته است، این مقاله به نتایج تحقیق های در حال پیشرفت می پردازد و یک مدل رفرنس را برای فرصت ها و چالش های فعالیت های نوآوری جهانی پیشنهاد می کند.

کلمات کلیدی : نوآوری جهانی ، جهانی کردن نو آوری،بین المللی کردن تحقیق و توسعه

مقدمه

یکپارچگی اقتصادهای جهانی یک دریچه ای را به صورت فرصت های شغلی و هم چنین چالش هایی را برای شرکتها باز کرده است. دسترسی به بازار جدیدبه طور اجتناب ناپذیری با رقابت بر روی زمینه های مختلف جفت شده است. شرکتها برای اجرای بهتر، ارزان تر و سریع تر زیر فشار مداوم هستند. این فشار باعث فرایند کاری با منابع بیرونی (BPO) می شود که در آن شرکتها برای کاهش هزینه های اجرایی خود و دستیابی به کارآیی بیشتر بوسیله بستن قراداد های خارج از روتین و فعالیت های استاندارد که معمولاباعث منافع مالی بر اساس استانداردسازی و یا موقعیت جغرافیایی می شود، تلاش می کنند. BPO معمولا به عنوان فرایندهای کاری که شامل فرایندهای IT به صورت جانبی می شود ، تعریف می گردد.

اقتصاد دانان و مجریان شغلی به طور گسترده در حال تغییر تمرکز بر روی رقابت های شغلی هستند. منافع رقابتی به ویژه برای شرکتهایی که در ملل توسعه یافته و صنعتی هستند به طور وسیع و تقریبا به اجبار به سمت نوآوری رانده می شود و این اغلب برای آنها سودی ندارد چون با تولید کنندگانی که با هزینه پایین که در بازار امروز است ، رقابت می کنند. یک تحقیق که توسط McKinsey انجام شده ، می گوید: این طبیعی است که اکثریت مجریان شغلی ( بیش از80%)، نو آوری را مثل یک سنگی در برابر رشد و استراتژی های رقابتی می دانند. اهمیت افزایش نو آوری در موفقیت های یک شرکت در مطالعه ای بر روی نوآوری جهانی out look که توسط IBM انجام شده ، شرح داده شده است.

با این حال، فعالیتهای نوآوری هزینه های زیادی به دنبال داردکه باید برای رقابت کردن با سایر نوآوران آن را کاهش داد بخصوص وقتی پیامد و موفقیت های مالی بعدی در ضمن تلاش برای نوآوری خیلی مشخص نیست. گسترش منطقی شیوه BPO منتج به فرایند دانش منابع خارجی (KPO) می شود جایی که کار تحقیق و توسعه مربوط به یک نهاد خارجی ( مثل قرارد داد توسعه و تحقیق که توسط یک شرکت بومی یا خارجی انجام می شود) یا مربوط به یک زیر مجموعه خارجی می شود. برای مثال انگیزه های اولیه KPO ، دستیابی به نیروی کارگر ورزیده، منافع اقتصادی ، موقعیت گروه های مشخص صنعتی و یا انگیزه برای توسعه تولیداتی که با نیازهای ویژه بازار هدف به طور طبیعی مناسب است و از نظر فرهنگی با بازار داخلی شرکت فاصله دارد، در نظر گرفته می شود.

افزایش بین المللی کردن توسعه و تحقیق

با توجه به بحث بالا، منابع توسعه و تحقیق خارجی کاملا روشن است. بیشتر شرکتهای چند ملیتی بخش های توسعه و تحقیق خارج از کشور را تاسیس کرده اند. به طور مثال، زیر مجموعه های شرکتهای آلمانی حدود 11.9 میلیارد یورو برای تلاشهای توسعه و تحقیق در سال2001 خرج کرده اند. کنفراس بین المللی برای تجارت و توسعه (UNCTAD)، افزایش بین المللی کردن توسعه و تحقیق و نقش کشورهای درگیر بر روی قرایند نوآوری را به صورت مستند گردآوری کرده است.

مطابق UNCTAD، شرکتهای چند ملیتی به طور متوسط 28% از بودجه توسعه و تحقیق خود را در خارج از کشور خرج می کنند. شرکتهای اروپایی حدود 41% ، شرکتهای امریکایی 24% و شرکتهای زاپنی 15% از بودجه توسعه و تحقیق خود را در خارج خرج میکنند. دو سوم از موافقان افزایش هزینه را هم پیش بینی کرده اند. بیشتر از نیمی از (57%) شرکتهای چند ملیتی در توسعه و تحقیق در چین ، هند یا سنگاپور حضور دارند و اغلب رشد آسیا بعنوان منطقه ای برای توسعه و تحقیق را مد نظر دارند. تحقیقات چین را بعنون منطقه ای ارجح برای توسعه و تحقیق برا ی 5 سال آینده نشان می دهد و به ترتیب امریکا و هند دارای مرتبه دوم و سوم هستند.

بازارهای هند و چین سرمایه گذاری مستفیم خارجی مهمی را در بخش توسعه و تحقیق به خود جذب کرده است. هند بعنوان منطقه توسعه و تحقیق جذب 500 شرکت موفق را گزارش کرده است. بیش از 100 شرکت موفق بخشی از فعالیتهای توسعه و تحقیق خود را در هند انجام می دهند. بین سالهای 1998 تا 2003 هند حدود 1.13 میلیارد دلار امریکا سرمایه برای توسعه و تحقیق دریافت کرده است. سرمایه گذاری مورد نظر در بخش های توسعه و تحقیق تا پایان سال 2003 حدود 4.56 میلیارد دلار امریکا خواهد بود. بزرگترین کشور سرمایه گذار امریکا و پس از آن آلمان است.

هزینه های توسعه و تحقیق در سالهای اخیر در هند و چین بعنوان دو کشور که مرکز این تلاشها برای افزایش قابلیتهای علمی هستند، افزایش یافته است. در اروپا، هند و چین را در میان کشورهای اجرا کننده توسعه و تحقیق در جهان بسیار مهم به حساب می آورند. چین بعنوان دومین سرمایه گذار برای توسعه و تحقیق بعد از ژاپن قرار خواهد گرفت. همچنین هزینه های توسعه و تحقیق در هند تا 24 میلیارد دلار امریکا افزایش پیدا کرده است وبین سالهای 1995 تا 2004 تا 8% افزایش پیدا خواهد کرد و آن را بعنوان هشتمین منطقه سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه قرار خواهد داد. مطابق نمودار های بدست آمده از UNCTAD چین حدود 15.6میلیارد دلار آمریکا در سال 2002 و چین 3.7 میلیارد دلارامریکا در سال 2001 دربخش سرمایه گذاری برای توسعه و تحقیق خرج کرده است.

اینها مطابق تحقیق DELOITTE که برای اقزایش نقش مراکز تحقیق و توسعه در 10 سال آینده صورت گرفته است ،بعنوان قطب برجسته توسعه و تحقیق می باشند. FABIAN یک تحقیق کامل و جامع در ارتباط با نقش هند درتوسعه و تحقیق در زمینه دارو سازی ارائه کرده است. توانایی های مشابه در بخش IT گزارش شده است.

Indias revenues with engineering service, R and D, and software development 

شیوه تحقیق و توسعه خارجی به شرکتهای چند ملیتی محدود نمی شود. سرمایه گذاران کوچک و متوسط زیادی (SMEs) شروع به تشخیص این فرصتها کرده اند که باعث می شود این جهانی شدن فقط در زمینه تولیدات نباشد بلکه توسعه و تحقیق را هم در بر بگیرد. در بیشتر مثالها، SMEs مراکز توسعه و تحقیق را در خارج از کشور تاسیس کرده اند. حتی به عنوان تحقیق اتاق بازرگانی آلمان (DIHK) نشان می دهد که یک سوم (33%) از همه شرکتهای آلمانی در گیر مراکز توسعه و تحقیق هستند. بیشتر اینها تسهیلات توسعه و تحقیق خود را دارا می باشند در حالیکه بعضی ها مجبور هستند با شرکتها و موسسات توسعه و تحقیق دیگر در خارج از کشور همکاری کنند. این تحقیق یک نمونه را که شامل بیش از1600 کشور میشود را نشان میدهد، 77% از موافقان جزء SMEs هستند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 9-02-1394, 06:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی