به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 31 خرداد 1397

حسابداری و جامعه


ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

حسابداری و جامعه

سازمان حسابرسی سالها در پی آن بوده است که با ترجمه کتاب «حسابداری و جامعه»، اثر آر دبلیو پرکز R.W. Perks امکان دستیابی علاقهمندان به این کتاب ارزشمند را فراهم کند تاکنون بیش از سه نفر نامزد برگرداندن این کتاب به فارسی بودهاند که از این میان دوست دارم از پژوهشگر ارجمند جناب آقای محمد شلیله یاد کنم، اما به هر تقدیر این کار   تاکنون   به انجام نرسیده است .این کتاب در ابتدا   از سوی ایشان   پیشنهاد و با بررسی مضمون آن، مورد نیاز جامعه حرفهای، شناخته شد . کتاب، از محتوایی پربار برخوردار است و چالشهای حرفه حسابداری را به زیبایی و دقت مطرح میکند . از آنجا که امکان ترجمه کتاب تاکنون فراهم نشده و از طرفی موضوع محوری این شماره فصلنامه حسابرس به «ارتباط حسابداری و تشکلهای آن با جامعه»   اختصاص یافته است، به نظر رسید معرفی این کتاب میتواند زمینه بسندها ی برای شناسایی آن فراهم آورد و استفاده علاقهمندان از آن را آسان سازد . در این معرفی، بیشتر از مقدمه کتاب استفاده شده و با مرور بخشهایی از آن، این مهم تکمیل شده است . با امید به اینکه ترجمه کتابهایی از این دست در برنامه سازمان حسابرسی قرار گیرد .

مقدمه

از دیدگاه نگارنده، هدف از نگارش کتاب »حسابداری و جامعه ،« فراهم آوردن چشماندازی خواندنی، جالب و چالش برانگیز درباره   نقش حسابداری در جامعه است . در سالهای اخیر مباحث مربوط به اوضاع بحرانی و انتقادی حسابداری در دنیا، افزایش چشمگیری یافته، اما بسیاری از این مباحث در دسترس نیست و افزون براین، فهم آنها دشوار است؛ چرا که تنها از دیدگاهی نظری و خشک به آن پرداخته شده، ولیدر این متن دیدگاههای چالش برانگیز و ادبیات انتقادی مورد بحث قرار گرفته است .

این کتاب که به دیدگاههای گوناگون میپردازد، با هدف ارزیابی افکار و مباحث موافق و مخالف و افزایش دسترسی به آنها تهیه شده است . این مباحث نه تنها برای حسابداران و دانشجویان حسابداری مفید است و دیدگاه آنان را نسبت به مطالب تغییر خواهد داد، بلکه افرادی که با حسابداری آشنا نیستند نیز مطالب جالبی در آن خواهند یافت . این متن برای خواندن، حس کردن و فکر کردن پیرامون آن است . واژه «حسابداری» مورد استفاده در آن، بیش از حسابداری مـدیـریـت و کنتـرل، بر جنبه گزارشگری مالی و پاسخگویی )حسابدهی)

 تاکید میکند . به همین ترتیب مراد از واژه «جامعه»، جامعه به معنای کل آن نیست، بلکه جامعه به عنوان مجموعهای از گروهها و افراد با دیدگاههای گوناگون و مشترکی اطلاق میشود که هر کدام علاقههای ویژه خود را دارند . بندرت راهحلهایی برای مشکلات وجود دارد که برای جامعه بهترین تلقی میشود؛ اغلب ترتیباتی که همسو با منافع برخی گروهها در جامعه است، الزاماً منافع دیگر گروهها را تامین نمیکند .

در این رابطه نقش حرفهها در جامعه درخور بررسی است . اما معنی حرفه چیست؟ برخی ویژگیهای اساسی حرفهای گوناگون و بهویژه کاربرد آن در حسابداری از جذابیت برخوردار است . این ویژگیها تا حدودی به نفع جامعه عمل میکنند، اما برخی نیز این احتمال را درنظر میگیرند که حرفه میتواند «توطئهای علیه عوام» باشد (برناردشاو).

شاید حرفهها - و دیگر گروههای توانمند - باید به جامعه پـاسخگو باشند . اما پاسخگویی چه معنایی دارد؟ حرفه حسابداری سالهای سال است نان خود را از طریق اشاعه این فکر میخورد که مدیران شرکتها باید به سهامدارانشان پاسخگو باشند . بررسی مفهوم پاسخگویی (حسابدهی ) و برخی محدودیتهای رویکردی که معمولاً حسابداران ارائه میکنند و نیز تفسیر گستردهتری از پاسخگویی از اهمیت ویژهای برخوردار است .

حسابداران اغلب پاسخگویی را فراتر از تهیه «حساب» -گزارشی که اساساً به مسائل مالی میپردازد - میدانند . اما چه کسی مندرجات حساب و آنچه تصویر مالی یک سازمان را   مینمایاند، تعیین میکند؟ در محدوده «حسابسازی» نیاز به رسیدگی مستقل به «تفسیر مدیران از رویدادها»کاملاً محسوس است . اما آیا حسابرسان این نقش را بهگونهای رضایتبخش ایفا میکنند؟ ارزیابی منتقدانه، وظیفه معمول حسابرسی و بررسی فاصله   انتظارات (فاصله میان انتظار جامعه از حسابرسان و آنچه آنان انجام میدهند، به ویژه در موارد عدم استقلال ) ، تغییرات بسیاری در این زمینه را ایجاب میکند .

«حساب» به مفهوم عرفی آنچه حسابداران تهیه میکنند و عمدتاً تامینکننده نیاز سرمایهگذاران و بستانکاران است، اغلب از جهات بسیاری کفایت دارد . گروههای بسیار دیگری از جامعه،   خواهان اطلاعاتی درباره عملکرد شرکتها و سازمانها هستند و تنها به درآمـدزایـی و وضعیت مالی علاقهمند نیستند . احتمال تهیه

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 12-12-1393, 20:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی