به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 26 آبان 1397

بزار ارزیابی شایستگی حسابداران

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بزار ارزیابی شایستگی حسابداران

 

شاید شما از جمله افرادی باشید که در کار روزانه و مستمر لیاقت و شایستگی زیادی داشته باشید، اما فراموش نکنید که همواره به مهارت و کاردانی جدید نیاز دارید، زیرا همان‌طور که انتظار می‌رود در این محیط تجاری که به سرعت در حال پیشرفت است، تقاضا برای شغل شما نیز در حال تغییر است. بنابراین اگر شما در راه پیشرفت در شغلتان یا در بخشهای دیگر محیط حسابداری گام برمی‌دارید لازم است به تغییرات جامعه حرفه‌ای مانند تقاضاهایی که در رابطه با مهارت‌های خاص و جدید به وجود آمده است، توجه کنید .
ابزار ارزیابی شایستگی   (CAT) روشی است که می‌تواند دانش و آگاهی خاص شما را ارزیابی و شما را به سمت پیشرفت و ترقی شغلی که به آن احتیاج دارید هدایت و رهبری کند. ابزار ارزیابی شایستگی که اخیرا" از سوی انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) معرفی شده یک برنامه نرم‌افزاری است که در مرکز اطلاع‌رسانی انجمن برروی شبکه اینترنت   در اختیار علاقه‌مندان است. ابزار ارزیابی شایستگی این امکان را فراهم می‌سازد تا شما شایستگی‌های حرفه‌ای روزمره‌تان را ارزیابی کنید. هر دفعه که وارد شبکه یادشده می‌شوید ابزار ارزیابی شایستگی از شما درباره اهداف شما پرسش می‌کند. پس از دریافت اطلاعات و انجام پردازش‌های لازم بر روی اطلاعات فراهم شده،  ابزار یاد شده ابتدا فاصله موجود بین مهارت‌های شما در موقعیتی که هم اکنون در آن قرار گرفته‌اید و مهارتهای لازم برای موقعیتی که می‌خواهید به آن دست یابید را محاسبه و ارائه کرده و سپس توصیه های لازم برای رسیدن به آنجا را به شما نشان می‌دهد .
این نرم‌افزار طوری برنامه‌ریزی شده است که وسیله‌ای برای سنجش شایستگی های شغلی دربخش صنعت باشد. این نرم افزار برای حسابدارانی که اخیرا" به  بخش صنعت وارد شده‌اند و می‌خواهند در این حرفه باقی بمانند و یا برای آنهایی که طرحهایی برای کسب موقعیت بهتری در بخش صنعت دارند ابزاری مفید و موثر است. این نرم افزار در حال گسترش است و می‌رود تا علاوه بر حرفه حسابداری مشاغل مختلف مثل خدمات بیمه، مشاغل دولتی، فناوری اطلاعات، برنامه ریزی مالی اشخاص و مشاوره را در برگیرد .

مدلهای ابزار ارزیابی شایستگی
هر مدل شامل حدود40 شایستگی حرفه‌ای است که در 4 گروه ویژگیهای فردی، کیفیتهای رهبری، بینش عمیق کسب وکار، و تخصص شغلی طبقه‌بندی شده است .
دو گروه اول و دوم یعنی ویژگیهای فردی و کیفیتهای رهبری شایستگیهای مربوط به همه حسابداران را به جز انضباط کاری آنان نشان می‌دهد و همه حسابداران از اینکه خود را در این آزمون ارزیابی کنند سود می‌برند .
نرم‌افزارعلاوه بر اینکه  راهنمایی ویژه‌ برای ترقی شغلی شما فراهم می‌کند، پرونده‌ای برای پیشرفت شما ایجاد می‌کند . این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا بسیاری ازبرنامه‌های موجود، فاقد سیستمی برای نگهداری مستندات برنامه‌های  آموزش حرفه‌ای مستمر   (CPE) هستند. اما  پیشنهادهای نرم افزار محدود به برنامه‌های  آموزش حرفه‌ای مستمر نیست. در حقیقت بسیاری از فعالیت‌های آموزشی پیشنهادی اعم از مطالعه کتابها، استفاده از اینترنت، شرکت درکارگاههای آموزشی و یاحضور درکلاس درس خصوصی، حتی اگر برای اهداف ویژه شغلی حسابداران طراحی شده باشند نمی‌توانند پاسخگوی برنامه‌های‌آموزش حرفه‌ای مستمر رسمی باشند. نرم‌افزار شایستگی حسابداران بادرنظرگرفتن برنامه‌های آموزش حرفه‌ای مستمر، درنگرش حسابداران تغییر  ایجاد می‌کند .

مراحل پنج گانه استفاده از نرم‌افزار ابزار شایستگی حسابداران
برای استفاده از مدل پنج مرحله زیر وجود دارد :
ارزیابی
در این مرحله، هر شایستگی و مهارتهای مربوط به آن را بررسی وسطح تخصص‌ـ ازمقدماتی تاعالی‌ـ که بهترین انطباق باسطح مهارتهای شما را داردتعیین می‌کنید.  سپس سطح تخصص تجویز شده از سوی نرم‌افزار رابرای سمتی که خود رابرای آن ارزیابی می‌کنید مشخص می‌کنید. اگر مایل باشید می‌توانید این کار رابه نرم‌افزار واگذار کنید .
تجزیه و تحلیل فاصله
در این مرحله، نتایج مرحله‌ پرسش را بررسی و نقاط قوت وضعف خود را درارتباط با هرشایستگی می‌سنجید، سپس شایستگیهایی را که مایل هستید موضوع کار خود قرار دهید انتخاب می‌کنید .
طرح یادگیری
در این مرحله،   نرم‌افزار فهرستی از فعالیتهای طراحی شده‌ که می‌تواند در افزایش تخصص‌ شما در شایستگیهای انتخاب شده در مرحله پیش سودمند باشد، ارائه می‌کند. فعالیتهای طراحی شده، مجموعه‌ای از راهکارهای سنتی و نوین را دربر دارد .
گزارشها
در این مرحله، نرم‌افزار صورت خلاصه‌ای درباره ارزیابی شما وگزینه‌هایی که برای فعالیتهای یادگیری دربرابرشماست عرضه می‌کند .
سوابق یادگیری
در این مرحله، نتایج  یادگیری و پیشرفت شایستگیها بایگانی می‌گردد. هر زمان که درفعالیت یادگیری شرکت می‌کنید اطلاعات مربوط به آن در پرونده ثبت می‌شود. این موضوع به ویژه در مورد فعالیتهای یادگیری غیررسمی بسیار اهمیت دارد. زیرا فرم ثبت نام وازاین قبیل فرمها درمیان نیست .
نرم افزار ارزیابی شایستگی (CAT) می‌تواند برای شغل شما مهم باشد. چراکه نه فقط به شما کمک می‌کند تا روی اهدافتان تمرکز کنید، بلکه شمارا برای رویارویی باتحولاتی که برحرفه اثر دارند آماده‌ می‌سازد. این وظیفه و تکلیفی است که نباید به فردا انداخت .

پانوشتها : 
 

- Competency Assessment Tool (CAT)
  -
www.cpatoolbox.org

  - Continuing Professional Education (CPE)

 

اصطلاحات به‌کاررفته در نرم‌افزار ارزیابی شایستگی حسابداران (CAT)

 

سطح عالی   (Advanced)
سطحی است که در آن، هر فردی با تسلط کامل وظایف خود را انجام می‌دهد. این سطح  می‌تواند بالاترین رده در مدیریت مالی سازمان باشد. سطح عالی به هرحرفه‌ای که نیاز به دانش تخصصی دارد اطلاق می‌شود .

سطح مقدماتی (Basic)
سطحی است که در آن، از هر فرد تازه واردی انتظار می‌رود در آن سطح مهارت، وظایف خود را انجام دهد .
ب

ینش عمیق کسب وکار ( Broad Business Perspective
مجموعه دانشی است شامل شناخت سازمان، رشته صنعت و کاربردهای حسابداری مدیریت .

شایستگیها (Competencies)
دانش، مهارتها و تواناییهای لازم برای انجام موثر یک شغل .

گروه شایستگی (Competency Categories)
چهار موضوع که مفاهیم مالی مدرن و شایستگیهای آن  را دربرمی‌گیرد، و شامل ویژگیهای فردی، کیفیتهای رهبری، بینش عمیق کسب وکار و تخصص شغلی است .

مدل شایستگی Competency Model
مجموعه‌ای از شایستگی که حسابداران برای یک شغل یاسمت خاص نیازدارند .

تخصص شغلی (Functional Expertise)
مهارتهای فنی مرسوم که اساس نقش حرفه‌ای حسابداران راتشکیل می‌دهد .

سطح میانیIntermediate
سطحی است که شخص باداشتن دانش تفصیلی و توانایی لازم برای به‌عهده گرفتن مسئولیت اجرایی دریک عرصه معین، کار را انجام‌ می‌دهد .

کیفیتهای رهبریLeadership Qualities 

مهارتهایی است که اجازه می‌دهد حسابداران به کمک روشهاو منابع گوناگون نفوذ خود را اعمال کنند .

فعالیتهای یادگیریLearning activites
فرصتهای مستمر تحصیلی است که به حسابداران کمک می‌کند تا سطح تخصصی خود را در شایستگیهای مربوط بالا ببرند .

پرونده یادگیری Learning Log
صورت خلاصه‌ای که انجام موفق فعالیتهای یادگیری و همچنین تلاشهای انجام  شده برای اجرای طرحهای یادگیری حسابداران راثبت وپیگیری می‌کند .

طرح یادگیری (Learning Plan)
فعالیتهایی است که حسابداران ممکن است در طول زمان برای ارتقای شایستگیهای معین به کارگیرند .

مدل Modelمجموعه‌ای ازشایستگیها و مهارتهای مناسب برای یک رشته کاری خاص. درنرم‌افزار، مدلهای مختلفی گنجانده شده‌است .

امورمالی مدرن   (The New Finance)
جنبشی که نقش درحال تغییر و گسترش حسابداران رادرتجارت و صنعت نشان می‌دهد .

ویژگیهای شخصی Personal Attributes

ویژگیهایی است که متخصصان مالی را قادر می‌سازد تا دیگران را با ارائه دیدگاههای معقول و منطقی به خود جذب کنند

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید ..

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 12-12-1393, 14:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی