به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 2 خرداد 1397

همسان سازی جهان و استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

همسان سازی جهان و استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

 

همان گونه که می دانیم دسترسی به اطلاعات کافی و مطمئن در زمینه گزارشگری مالی برای تامین سلامت و رشد اقتصاد ضروری است و همه ما از آنچه برای داشتن اطلاعات مناسب و مطمئن ضروری است، آگاهیم.

در مرحله نخست، ما نیازمند استانداردهایی در حسابداری هستیم که پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادی و به اندازه کافی همسان باشند تا در جهان یکپارچه ای که ما امروز در آن زندگی می کنیم امکان استفاده از آنها و مفهوم بودنشان برای همگان فراهم باشد.

در مرحله دوم، وجود روشهای مناسب راهبری بنگاه در کنار سایر موارد ضروری است تا از اعمال کنترلهای داخلی مناسب و استقرار موثر استانداردهای حسابداری مطمئن شویم.

در مرحله سوم، حضور حسابرسان کارامد و اثر بخش که به عنوان مرجعی مستقل، اتکاپذیری اطلاعات فراهم شده توسط شرکتها براساس این استانداردها را تایید کنند، ضرورت دارد.

در مرحله چهارم، وجود سازو کار نظارتی یا کنترل کیفی همراه با یک سیستم انضباطی مقررات ضروری است تا از رعایت جدی سه شرط پیشگفته اطمینان یابیم.

سرانجام در مرحله آخر و مهمتر از همه، ضروری است که همه افراد درگیر در زنجیره گزارشگری مالی، یعنی کسانی که اطلاعات را فراهم می کنند، مشاوران، مدیران، هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، حسابرسان مستقل، مراجع تنظیم مقررات، تحلیلگران و رسانه های گروهی، درستکارانه و مطابق موازین اخلاقی عمل کنند.

 

همسان سازی به عنوان یک نیاز در اقتصاد جهانی

همه ما با این موضوع موافقیم که همسان سازی استانداردهای بین المللی در اقتصاد جهانی ضروری است. دست کم از جنبه نظری این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدی از استانداردهای با کیفیت بالا، به سود سرمایه گذاران است و از هزینه های اداری برای دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان می کاهد. در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه واحدی از استانداردها آشکار است، زیرا که این مجموعه واحد، مقایسه پذیری و درک گزارشگری مالی را بهبود می بخشد و به کارگیری سرمایه در فراسوی مرزها را کاراتر می سازد. حسابداری زبانی مشترک است و جهانی سازی فعالیتهای مالی به طور فزاینده ای نیازمند استفاده از این زبان مشترک است. همسان سازی بین المللی همچنین بر مواردی که پیش از این برشمرده شد، یعنی راهبری شرکتها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و سازو کارهای نظارت یا کنترل کیفی اثر می گذارد.

تاکید بر این موارد ضرورتاً به معنای نیاز به یک زبان مشترک نیست بلکه نیاز اصلی به اطمینان یافتن از روشها و رویه های با کیفیت بالا در سراسر جهان است و در مورد نظارت یا کنترل کیفی نیز به پرهیز از دوباره کاریهای غیر ضروری نیاز وجود دارد.

فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC ) که نماینده بیش از160 سازمان حسابداری در نزدیک به 120 کشور جهان است، به همسان سازی به عنوان یکی از مهمترین هدفهای خود نگریسته و آن را برای تحقق رسالت خود در حمایت از منافع عمومی ضروری می داند. به همین دلیل است که فدراسیون خود را به شدت متعهد به همسان سازی استانداردهای جهانی دانسته و بیانیه های تعهدات اعضا (SMOS ) را که نشاندهنده تعهدات اعضای فدراسیون برای به کاربستن کوشش خود به منظور گنجاندن استانداردهای بین المللی در مجموعه استانداردهای ملی متناظر است، صادر کرده است.

 

 

همسان سازی بین المللی و استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری

برای روی آوردن به همسان سازی استانداردهای حسابداری در محیطی مانند محیط امروز، می توانیم دست کم دو سطح ممکن از تحلیل را تا جایی که به همسان سازی استانداردهای حسابداری مربوط می‌شود، مشخص سازیم. در همین رابطه با طرح دو پرسش زیر، می توانیم این سطوح را تشخیص دهیم.

1- چرا هنوز مجموعه ای از استانداردهای بین المللی حسابداری شامل متداولترین آنها و یا آنهایی که بیشترین تاثیر را بر اقتصاد دارند، به وسیله همه ویا بیشتر کشورها بکار گرفته نمی شود؟

2- اشکالات عمده ای که واحدهای اقتصادی هنگام به کارگیری استاندارهای بین المللی حسابداری با آنها روبه رو می شوند کدام است؟

 

موانع همسان سازی در سطح جهانی

اگر نگاهی به وضعیت موجود در مورد همسان سازی استانداردهای حسابداری بیفکنیم، این نتیجه را می‌گیریم که سرعت پیشرفت در این زمینه زیاد بوده است. ولی هنوز این هدف تامین نشده و راه درازی در پیش روست.

 

موانع و چالشهای عمده امروزی کدام است؟

دو موردی که اغلب از آنها یاد می شود یعنی برگردان استانداردها به زبانهای مختلف و پیچیدگی و ساختار استانداردهای بین المللی حسابداری، بی گمان موضوعهایی است که ممکن است تاثیر گذار باشد اما موانع اصلی به شمار نمی آید. ترجمه استانداردها موضوعی ابزاری است که اگر عزم برای انجام آن وجود داشته باشد، قابل حل خواهد بود. از سوی دیگر هر روز توافق بیشتری در تمام جنبه ها در زمینه نیاز به کاهش سطح پیچیدگی استانداردها، بدون از دست رفتن کیفیت آنها پدید می آید. گرچه اهمیت این مسئله به اندازه ای نیست که ساده سازی استانداردها به عنوان هدفی مهمتر از این هدف قرار گیرد که هر چه زودتر یک زبان مشترک داشته باشیم.

سومین موضوعی که فدراسیون قویاً در این اواخر یادآور شده، نیاز به بررسی وضعیت ویژه شرکتهای کوچک و متوسط است. نیازهای این گونه واحدهای اقتصادی شایسته بررسی است و در همین رابطه درخور قدردانی است که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB ) تصمیم گرفته است دوباره به این موضوع بپردازد، زیرا این موضوع برای مدتی کنار گذاشته شده بود. اگر چه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری این موضوع را در نظر داشته که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs ) برای هرگونه شرکت، چه بزرگ و چه کوچک، کاربرد داشته باشد ولی اکنون دریافته است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته که در آنها این استانداردها به کار گرفته می شود، نخست شرکتهای پذیرفته شده در بورس پیشگام این کار بوده اند. به این ترتیب، به عنوان مثال در اروپا، تنها معدودی از کشورها کاربرد این استانداردها را برای شرکتهای کوچک و متوسط الزامی ساخته اند. در دیگر کشورها، این گونه شرکتها مجازند از استانداردهای حسابداری ملی پیروی کنند. بنابراین هیئت پیشگفته به این نتیجه رسیده که بهتر است مجموعه ای از استانداردهای حسابداری بر پایه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط تدوین شود. این استانداردها باید سازگار با چارچوب نظری استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی، پاسخ مناسب برای نیازهای استفاده کنندگان بیرونی گزارشهای شرکتها فراهم سازند، از نظر جهانی مقایسه پذیر باشند و مسیر اطمینانبخشی برای انتقال آسان به مرحله استفاده کامل از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی فراهم کنند. ایجاد چنین استانداردهایی مانع از افزایش استانداردهای حسابداری ملی گوناگون برای این نوع واحدهای اقتصادی خواهد شد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 12-12-1393, 07:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی