به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 1 اردیبهشت 1397

چندراهنمایی‎حسابداری‎‎برای‎مدیران‎شرکت‎هاوسرمایه‎گذاران

چندراهنمایی‎حسابداری‎‎برای‎مدیران‎شرکت‎هاوسرمایه‎گذاران

Accounting-Cycle

چرخه حسابداری ویژه مدیران

۱٫سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها به اطلاعات مالی نیاز دارند. کارکرد اصلی حسابداری،ارائه ی اطلاعات درباره ی کارایی سود،وضعیت مالی ونقدینگی است. مدیران وسرمایه گذاران باید ضمن داشتن آشنایی مقدماتی با اصطلاحات مالی(که گزارشگر این اطلاعات است)با حسابداران گاه به گاه ملاقات کنند.
۲٫اقدام بسیارمهمی که حسابداران انجام می دهند محاسبه سوداست-درآمد حاصل از فروش منهای هزینه ها. محاسبه ی سود برای یک دوره تااندازه ی زیادی به این بستگی دارد که چه شیوه ای برای ثبت فروش و هزینه ها انتخاب شده است.
۳٫استانداردها و مقررات قانونی برای محاسبه ی سودونشان دادن اوضاع مالی ونقدینگی وضع شده است که آن را اصول پذیرفته ی حسابداری یا به اختصارGAAP می نامند. مدیران مالی بایداطمینان یابند که گزارش های مالی شان را طبق این اصول تنظیم کرده اند.
۴٫اصول پذیرفته ی حسابداری آزادی عمل مناسبی برای ثبت سودو وضع مالی فراهم می کند. در هر شرکت می توان روش هایی خست آمیز یا سخاوتمدانه تر برای محاسبه ی سود و ارزش گذاری دارایی ها وبدهی ها وسهم صاحبان سرمایه اتخاذ کرد. مدیران باید تاثیرات گزینش های حسابداری را بفهمندوسرمایه گذاران از آن مطلع باشند.
۵٫ صورت سودوزیان،سودنهایی(سود ویژه)را گزارش می کندونیز درآمدو هزینه هایی که به این رقم مهم منجر می شود.ترازنامه میزان دارایی ها وبدهی ها را تا نیمه شب روز قبل از اتمام دوره ی سود{مالی}بیان می کند.حتی حسابداران حرفه ای که باید بهتراز دیگران بدانند،این دو عبارت را با یکدیگر اشتباه می گیرند.اما شما نباید اشتباه بگیرید!
۶٫صورت گردش وجوه نقد،میزان گردش وجوه نقد را از قبل عملیات های فروش وهزینه های تجاری گزارش می دهد.صورت گردش وجوه نقدعواملی رافهرست می کندکه باعث می شودگردش وجوه نقدبالاتر یا پایین تراز سود دوره باشد. به خاطرداشته باشیدکه افزایش سودنا ویژه ،نقدینگی را به همان میزان نقدینگی سال قبل افزایش نمی دهد.
۷٫مدیران شرکت ها به یک مدل سود پایه نیاز دارند-تا بر متغیرهای اصلی که کارایی سود را تعیین می کند تمرکز کند. ونیز برای گرفتن تصمیمات هوشمندانه در مورد بهترین شیوه ی حفظ وافزایش سود.
۸٫حاشیه ی سود(سودناویژه)،حجم فروش و هزینه های متغیر(بعدازهزینه های ثابت)جنبه های اصلی مدل سود حسابداری برای مدیران هستند.حاشیه سود،معادل قیمت فروش منهای قیمت تمام شده ی محصول ومنهای هزینه های متغیر فروش است.حتی لغزشی کوچک درحاشیه ی سود،ممکن است تاثیری به شدت مخرب برسود بگذاردیاحتی منفعتی مختصردرحاشیه ی سود،ممکن است تاثیر مثبت عجیبی بر سود بگذارد.
۹٫اندکی حجم فروش بیشتر به سودی بسیار بیشتر منجرمی شود.هزینه های ثابت در سال ثابت می مانند ونمی توان در مدت کوتاه تغییرشان داد،هرکسب وکار باید چنان حجمی بفروشد که مجموع کل حاشیه {سود}را معادل با مخارج ثابتش قبل از نفوذ به منطقه ی سود پوشش بدهد.این حجم فروش لازم برای گذرازهزینه ها را نقطه ی سربه سری می خوانند.بعدازاینکه روند تجارت بر مانع هزینه های ثابتش فائق آمد،حاشیه ی هر واحد اضافه ی فروش رفته تماما به سود منتهی می شود(قبل ازکسرمالیات بردرآمد).تجارت بعدازگذرازبالای نقطه ی سربه سری شروع به سوددهی می کند.
۱۰٫فعالیت های سودآوریک تجارت،ترازنامه اش رابه هدف نزدیک می کند.برای عمیق تر کردن یک ترازنامه باید بدانید چطور هزینه ها ودرآمدحاصل از فروش،بیشتردارایی ها و بدهی هارا در ترازنامه هدایت می کند. این پیوندهای حیاتی میان صورت سودوزیان وترازنامه برای درک مدیران در برنامه ریزی نیازهای اصلی تجارت ودرکنترل اوضاع مالی و نقدینگی به غایت مهم هستند.
۱۱٫مدیران شرکت ها باید تمام هزینه هارا به دقت تمام واکاوی کنند.عملا تمام اعداد هزینه که مدیران در گزارش های مالی می بینند ودر تصمیم گیری ها استفاده می کنند،برپایه ی انتخاب میان شیوه های متعدد حسابداری یا شیوه های اختیاری هزینه های تخصیصی بنا شده است مدیران باید درکی واضح از انتخاب های به عمل آمده و منطق پشت شیوه ی تخصیص داشته باشند.
۱۲٫بعضی شرکت ها مالیات بر درآمد می پردازند،بعضی نه-بسته به این است که از نظر حقوقی چگونه سازمان یافته باشند.
۱۳٫ارزش دفتری دارایی ها شایدکمترازارزش هزینه ی جایگزینی فعلی باشد.فهرست اموال به بهای خرید ثبت می شود وارزش جایگزینی آن ها دردفاتر ثبت نمی شود.علاوه برآن،دارایی های عملیاتی ثابت(طولانی مدت)به قیمت تمام شده ثبت می شودوسپس در عمرمفیدشان مستهلک می شود.افزایش قیمت جایگزینی ثبت نمی شود.تجارت از افزایش قیمت جایگزینی سود نمی برد-مگر آنکه قیمت فروش محصولات به مشتریان را بر پایه ی هزینه های جایگزینی بالاتر فهرست اموال و دارایی های ثابت بدهد.
۱۴٫سرقفلی به توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ کارایی سود بالاتر از میانگین اشاره دارد.جزدرمواردی که سرقفلی ودارایی هایی خریده شوند یا بهایی بابت شان پرداخت شود،ثبت نمی شوند.تنها هنگامی که یک شرکت یا گروه سرمایه گذاری دیگر برای توانایی حرکت در بازاری که یک شرکت دیگر ایجاد کرده پول می پردازند،سرقفلی را به عنوان دارایی در ترازنامه می آورند.سرقفلی ابتیاع شده را به این دلیل ثبت می کنندکه درطول عمر مفیدش هزینه براست .
۱۵٫حسابرسی حسابدار رسمی برای گزارش های مالی سالانه برای شرکت های سهامی عام و دولتی الزامی است. شرکت های سهامی خاص ممکن است گزارش های سالانه و مالی خودرا حسابرسی کنندتاوام دهندگان یاسرمایه گذاران بیرونی خودراراضی کنند.حسابداررسمی لزوما همه ی نکات را روشن نمی کند،بلکه تصویری واضح درگزارش حسابرسی، این اطمینان را فراهم می آوردکه صورت های مالی به طورشفاف ارائه شده وبراساس اصول پذیرفته ی حسابداری تنظیم شده اند.سرمایه گذاران باید همیشه گزارش حسابرسی را بخوانندتااطمینان یابند تصویری واضح ارائه شده واگرنه،دریابند حسابرس چه مشکلاتی باصورت های مالی پیداکرده.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 4-12-1393, 15:16

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی