به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 1 خرداد 1397

زندگي علمي جورج استيگلر

زندگي علمي جورج استيگلر

 زندگي علمي جورج استيگلر

 

 

( George Joseph Stigler ( 1911-1991

استيگلر در سال 1982به خاطر " فعّاليت هاي متعدّد براي پيشبرد نظريه مقررات اقتصادي و همينطور به خاطر مطالعات با ارزشي که در زمينه تشکيلات، صنعتي و نحوه فعّاليت بازارها داشته است " جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در شهر رنتون در حومه شهر سياتل در ايالت واشنگتن متولّد شد. در سال 1931 از دانشگاه شيکاگو ليسانس، در سال 1932 از دانشگاه نورث وسترن فوق ليسانس و در سال 1938 از دانشگاه شيکاگو دکتري گرفت. در طول سال هاي 1938-1936 در دانشگاه آيووا، 1946-1938 در دانشگاه مينه سوتا، 1947 در دانشگاه براون، 1958-1947 در دانشگاه کلمبيا تدريس داشت و از سال 1958 در دانشگاه شيکاگو به فعّاليت پرداخت.
علّت شهرت اسيتگلر به خاطر توسعه نظريه مقررات اقتصادي مي باشد. کتاب " اطلاعات در بازار کار " سرآغازي براي الگوهاي تخمين ميزان بيکاري است که طبق آنها، بيکاري به عنوان جستجوي داوطلبانه بهترين شغل با بهترين دستمزد تعريف مي شود. به نظر استيگلر، گروه ها و ديگر مشارکت کنندگان سياسي به کاربرد مقررات و قدرت اجباري دولت براي شکل دادن آنها به شيوه اي که براي همه سودمند باشد، علاقه دارند. اين نظريه يک عنصر مهمي از حوزه انتخاب عمومي اقتصاد مي باشد. (1)
تحقيقات وي درباره نيروي مؤثر در قانونگذاري ها و تدوين مقررات عمومي ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي، موجب شد که زمينه اي به کلي تازه در بررسي هاي اقتصادي گشوده شود. هم چنين کارهاي او در باب نوسانات قيمت و تأثير آن بر شرکت ها، خانواده ها و تصميم گيري هاي اقتصادي آنها بسيار با ارزش است. ( همايون پور، ص 420 )
وي در زندگي حرفه اي خود، متوجه علاقه خود به حوزه هاي مختلف اقتصادي گرديد. در سال 1938 به تحقيق پيرامون نظريه قيمت ها و انتشار نتايج آن نمود. در سال 1946 تحقيق وي پيرامون برنامه ريزي خطي ( هزينه معيشتي ) به مرحله چاپ رسيد که توانست تا حدودي مشکل را حل کند. پس از آن جورج دانت زيگ (2) به زودي توانست راه حل کامل را پيدا کند. در دهه 1940، با آزمون نظريه منحني تقاضاي فروش انحصاري چندگانه در قيمت هاي چسبنده، کار تجربي پيرامون نظريه قيمت را شروع کرد. ( Maler,p.56 )
استيگلر در سال 1946 با همکاري فريدمن (3) جزوه اي با عنوان " بام ها و پشت بام ها " نوشت که همواره به عنوان يکي از نخستين انتقادات بر محدود کردن سودبري اقتصادي در ادبيات اقتصادي خواندني است. ( بلاگ، ص 157 ) به نظر استيگلر، آدام اسميت (4) بزرگ ترين اقتصادداني است که تاکنون مي زيسته. استيگلر به شکل تجربي نشان داد که منحني تقاضاي انحصاري کينکلي (5) و قيمتهاي غيرقابل انعطاف کينکلي از نظر تجربي مردود است.
وي در مقاله اي که در سال 1971 با عنوان " نظريه مقررات اقتصادي " نوشت، مدعي شد اين فرض ساده که مؤسسات دولتي ايجاد شده اند تا سياست هاي قيمت گذاري و سرمايه گذاري را به نفع مصرف کنندگان تعيين کنند، نادرست است و آنها در عمل به سود توليدکنندگان کار مي کنند و اين از روي سوء نيت صورت نمي گيرد، بلکه مقررات دولتي چنين امري را اجتناب ناپذير مي سازد. استيگلر و اقتصاددانان ديگري کوشش کردند تأثيرات جانبي اين فرض را بر مؤسسات دولتي آمريکا کشف کنند. ( بلاگ، ص 156 )
استيگلر هزينه تأمين اطلاعات اقتصادي از سوي بنگاهي که با قيمت هاي متفاوت از سوي عرضه کنندگان رقيب مواجه است را مورد بررسي قرار داد. وي کمک هاي شاياني به بررسي مسأله ي بيکاري نمود و نشان داد براي کارگر مدت زماني طول خواهد کشيد که بتواند شغلي با حداکثر دستمزد و امکانات رفاهي مطلوب پيدا کند. وي با استفاده از روش هاي مقداري و تجربي به بررسي نحوه نظارت دولت بر فعاليت هاي اقتصادي اقدام کرد و اثبات نمود که بسياري از قوانين دولتي که به منظور رفاه حال مصرف کنندگان وضع شده اند، در نهايت به نفع توليدکنندگان خواهد بود. ( قره باغيان، ص 767 )
استيگلر برنامه تحقيقات خود را در قالب سلسله مطالعات طولاني دنبال نمود. وي توانست با برطرف نمودن تناقض هاي بين " واقعيت " (6) و " نظريه " (7) در حوزه هاي متفاوت اقتصادي، پلي ميان " واقعيت " و " نظريه " بنا کند. در بيشتر موارد، تناقضات زماني ايجاد مي شود که هزينه هاي بنگاه و خانوار براي جمع آوري اطلاعات از فرصت هاي بازار و تطابق با آنها، همراه با ميزان توليد و هزينه هاي حمل و نقل در قالب " نظريه " گنجانده شود. بنابراين ويژگي اصلي نظريه سنتي کماکان دست نخورده باقي مي ماند؛ اما نظريه به نحو بسيار کلي، پديده اي سازگار را ناديده مي گيرد: مشابه آنچه که گاهي اوقات، مفهوم " خلا " در فيزيک ايفاي نقش مي کند. ( Maler,P. 51 )
استيگلر در يکي از مطالعات خود، نشان داده است که چگونه هزينه جستجو و انتشار اطلاعات درباره قيمت ها، کيفيت کالاها و فرصت هاي خريد بيان مي کنند که به طور معمول، خريداران نه قادر باشند و نه تمايل داشته باشند به طور کامل از آن مطلع گردند. کمبود اطلاعات موجب چسبندگي قيمت ها (8)، تفاوت ميان قيمت و کيفيت، دوره انتظار و پديده هايي از اين نوع مي گردد که بيش از آنکه ناشي از نقص عملکردي و غير عقلايي باشد، به طور آشکار از ويژگي هاي طبيعي و اجتناب ناپذير عملکرد بازار پيروي مي کند. استيگلر در تحقيقات بعدي، به بسط روش تجزيه و تحليل خود پيرامون بازار نيروي کار پرداخت. اين مطالعات خاص توسط استيگلر، حوزه جديدي از تحقيقات را تحت عنوان اقتصاد اطلاعات بنا نمود که يکي از بيشترين انگيزه هاي مهيج براي تجزيه و تحليل هاي اقتصادي طي سال هاي اخير مطرح شد به عنوان نقطه عطفي براي سوق دادن تحقيقات اخير به سمت منشاء اصلي بيکاري و تورم تبديل گرديد. ( Ibid )
در دهه 1950، وي روشي را پيشنهاد نمود که اندازه کارا و مؤثر موسسات تجاري را تعيين مي کرد و علاوه بر اين پيرامون موضوعاتي همچون مکانيزم قيمت ها، تجميع عمودي و ساير عاوين مشابه نيز به تحقيق مي پرداخت. ( Maler,p. 56 )
استيگلر ساير بررسي هاي خود را به مطالعه پيرامون " وقفه هاي تعديل " (9) اختصاص داد که به موجب آن در اثر تحرکات سريع سرمايه و نيروي کار از صنايع کم سود به صنايع سودآور جلوگيري مي نمايد. وي بر اساس شواهد تجربي فراوان که در آمار اقتصادي پيشرو بود، دريافت که چنين وقفه هايي واقعاً وجود دارند اما شواهد تجربي آنها مورد اغراق قرار گرفته است. اين نتايج نشان مي دهد که صرف نظر از آنکه يک صنعت در يک سال به صورت خوب يا ضعيف عمل کرده باشد به ندرت مي توان چيزي در مورد شرايط آن در 7 يا 8 سال بعد ذکر نمود. در آن زمان تحرکات تخصيص مجدد منابع و ساير نيروهاي ايجادکننده تعادل، فعاليت خود را آغاز خواهند نمود. دوران هاي خوب و بد در طول زندگي اقتصادي همواره در حال تغيير است. شواهد بيشتر درباره اين مساله در پژوهشي که پيرامون عوامل تعيين کننده توان بنگاه براي ادامه فعاليت انجام شد، آشکار نشد. استيگلر با جمع آوري مشاهدات بي شمار دريافت که توان انعطاف پذيري يک بنگاه در تطبيق وضعيت خود با تغييرات تکنولوژي و بازار، براي ادامه فعاليتش امري ضروري مي باشد. اين در حالي است که توان همين بنگاه از لحاظ تغيير در مقياس توليد نسبتاً مهم به نظر نمي رسد. بنابراين او توانست تفکري را که به غلط در کتاب ها جا افتاده بود و هم چنين فرضيه مورد علاقه برخي از برنامه ريزيان صنعتي را، تصحيح کند. ( Maler, p.522 )
عمده مشکلات بنيادين در علم اقتصاد پيرامون نظريه ارزش مي باشد. نظريه ارزش به توضيح آن مي پردازد که چگونه ارزش هاي مقايسه اي کالاها و خدمات ايجاد مي شود. تا زماني که اين مسأله حل نشده باشد، امکان آن خواهد بود که اهداف علمي را پيرامون آنکه چه چيز توليد شود، چه مقدار توليد شود، چگونه منابع در توليد انواع محصولات به کارگرفته شود و ارزش منابع مذکور چگونه تعيين شود، دنبال و تجزيه و تحليل نماييم. بدون داشتن نظريه ارزش، اقتصاددانان نه نظريه تجارت بين الملل و نه حتي احتمال نظريه پولي را خواهند داشت. چنانچه به توصيف نظريه ارزش در جوامع روستايي يا شهري يا جوامع متکي بر اقتصاد کشاورزي يا صنعتي بپردازيم، اصل مفهوم در معضل اساسي ارزش تغيير نخواهد کرد. در واقع هر زمان با تغيير سيستم سياسي و اقتصادي جوامع، ماهيت معضل ارزش همانند آفتاب پرست تغيير مي کند. هر دوراني از زندگي اقتصادي يک نظريه مختص به خود دارد و طبيعتاً دوره هاي کوتاه مدت، نظريه هاي کوتاه مدت را براي خود انتخاب مي نمايند. ( Maler,p. 61 )

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 19-11-1393, 16:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی