به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1397

زندگي علمي رونالد کوز

زندگي علمي رونالد کوز

 زندگي علمي رونالد کوز

 

Ronald H.Coase ( متولّد 1910 )

کوز در سال 1991 به خاطر " اهميّت کشف و روشنگري در زمينه هزينه هاي معاملاتي و حقوق اقتصادي در ساختار نهادي و عملکرد نظام اقتصادي "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در ميدل سکس (1)، انگلستان متولّد شد و در آن جا تحصيلات خود را به اتمام رساند. در سال 1932 از مدرسه عالي اقتصاد لندن فارغ التحصيل شد. در جريان تحصيل در آن مدرسه، به آمريکا رفت و از کارخانه هاي آنجا بازديد کرد و در نتيجه همين سفر و بازديد بود که نظريه هاي خود را تحت عنوان " طبيعت کارخانه " در سال 1937 انتشار داد. در اين رساله سؤال مي شد که چرا کارخانه ها وجود دارند و پيشنهاد مي شد که در اقتصاد بازار اگر کارخانه ها اجراي بخشي از کارهاي خود را با قرارداد به افراد و نهادهاي ديگر واگذار کنند، در بسياري از زمينه ها مي توانند به صرفه جويي هايي قابل ملاحظه دست يابند. نظريه هايي که او بدواً در اين رسانه عنوان کرد، بعدها به عنوان اصول پايدار عملياتي در سازمان هاي صنعتي اعمال شد. ( پورهمايون، ص 426 ) پس از مدتي تدريس در مدرسه به اسکاتلند رفت و در مدرسه عالي اقتصاد داندي (2) به فعّاليت پرداخت.
کوز در زمان جنگ جهاني دوم در ارتش خدمت کرد سپس به تدريس در دانشگاه ليورپول پرداخت. در سال 1951 به ايالات متحده آمريکا مهاجرت کرد و در طول سال هاي 1958- 1951 در دانشگاه بوفالو، از 1964-1958 در دانشگاه ويرجينيا و از سال 1964 در دانشگاه شيکاگو به فعاليت پرداخت هم چنين در مرکز مطالعه پيشرفته در علوم رفتاري، استانفورد، کاليفرنيا نيز اشتغال داشت. در طول سال هاي 1982-1964 نيز ويراستار مجله قانون و اقتصاد بود.
وي از پيشگامان حوزه اقتصادي هزينه معامله بود. کوز در زمينه هاي کنترل صنايع، تحليل اقتصادي و سياست عمومي و هم چنين شيوه هايي که قوانين منطقي بر رفتار اقتصاد تأثير مي گذارند، تدريس داشت. حوزه مطالعاتي از مباحث اقتصاد عمومي را در بر مي گيرد. ( Blaug,1986,p.173 )
آنچه اهميّت پژوهش هاي کوز را دو چندان مي سازد، ايجاد دو حوزه مطالعاتي جديد با عناوين " اقتصاد حقوق مالکيّت " و " اقتصاد حقوق " مي باشد که در سال هاي اخير رشد بسياري داشته اند و اين موارد نتيجه مستقيم مقاله " مسأله هزينه هاي اجتماعي " و همينطور ناشي از مديريت کوز بر مجله قانون و اقتصاد از سال 1964 بوده است. ( Blaug,1983,p.36 )
علّت شهرت کوز به عنوان اقتصاددان نابغه قرن بيستم، به خاطر ارائه ي دو مقاله ويژه اي است که در حوزه علم اقتصاد داشته است. يکي " ماهيت بنگاه اقتصادي " که در سال1937 در مجله اکونوميکا منتشر شد و ديگري " مسأله هزينه هاي اجتماعي " که در سال 1960 در مجله حقوق و اقتصاد انتشار يافت. مقاله ي ماهيت بنگاه اقتصادي سئوال ساده اي را مطرح مي کرد: چرا اساساً بنگاه هاي اقتصادي به وجود مي آيد؟ کوز در پاسخ به اين سئوال بيان کرد: خريداري يا استخدام عوامل توليد مستلزم عقد قرارداد است و فرايند استفاده از اين عوامل در توليد کالاها و خدمات نيز مستلزم داشتن آگاهي در زمينه قيمت ها است و هر دوي اين موارد متضمّن استفاده از منابع واقعي مي باشند. وقتي هزينه چنين معاملاتي به سطح معيّني برسد، در آن صورت ارزش دارد که يک تشکيلات مرکزي مبتني بر اصل سلسله مراتب با عنوان " بنگاه " جايگزين سيستم بازار شود. البته هزينه هماهنگ کردن داده ها همراه با گسترش ابعاد بنگاه بالا مي رود و لذا اندازه بنگاه را محدود مي کند. اگر بنگاه بخواهد بزرگ تر از اين حدّ شود، معاملات اضافي به بنگاه هاي کوچک تر واگذار مي شود. ( بلاگ، 1385، ص 241 )
کوز در مقاله مشهور " مسأله ي هزينه هاي اجتماعي"، موضوعي را که بعدها به عنوان نظريه کوز شناخته شد، بسط داد. در اين مقاله کوز بحث مي کند که بروز مشکلات نتيجه ترکيب علّت و معلول است و زماني که اطلاعات و هزينه هاي معاملاتي پايين هستند، بازار نتيجه مؤثري را براي مشکلات دردسرساز- بدون توجه به مسئوليت مکان هاي قانوني براي دردسر- به وجود مي آورد.
مطالعات کوز منجر به ايجاد رشته " قانون و اقتصاد " گرديد. اقتصاددانان قبل از کوز که تقريباً تمامي مکاتب سياسي را دربر مي گرفتند، نظريات پيگو (3)- اقتصاددان انگليسي- را پذيرفته بودند. وي معتقد بود اگر گله ي گاو يک گاوچران محصولات کشاورز همسايه را ضايع و تخريب کند دولت موظف است مانع پرسه زدن آزادانه ي گاوهاي وي شود يا حداقل گاوچران را به پرداخت خسارت به کشاورز وادار کند. در غير اين صورت، به عقيده اقتصاددانان، گله به تخريب محصولات ادامه خواهد داد چرا که گاو چران محرکي براي منع گله از تخريب نخواهد داشت. اما کوز اين نظريه پذيرفته شده را مورد ترديد قرار داد و اظهار داشت در صورتي که گاوچران الزام قانوني معيني براي منع او از تخريب محصولات کشاورز را نداشته باشد و اگر هزينه هاي معامله صفر باشد، کشاورز مي تواند به توافق منفعتي دو طرفه با گاوچران برسد که طبق آن کشاورز جهت کاهش تعداد دام ها به گاوچران پول پرداخت نمايد. طبق اظهارات کوز، اين امر زماني رخ مي دهد که خسارت وارده از جانب دام هاي اضافي از بازده خالص گاوچران از دام ها فزوني يابد. به عنوان مثال اگر بازده خالص يک گاوپرواري براي گاوچران دو دلار باشد گاوچران مبلغي بيش از دو دلار براي از دست دادن گاو پرواري اضافي خواهد پذيرفت و در صورتي که آسيب وارده به محصولات از سوي گاوپرواري ارزشي معادل حدود سه دلار داشته باشد دوباره کشاورز تمايل به پرداخت مبلغي بيش از سه دلار به گاوچران را خواهد داشت تا بتواند از شرّ گاوپرواري رهايي يابد، اين موضوع يک قرارداد منفعتي دوطرفه گيج کننده مي باشد. کوز موقعيتي را توضيح مي دهد که در آن دادگاه، گاوچران را به خاطر خسارت هايي که توسط گاوهاي پروارش وارد مي شود، محکوم و يا متعهّد مي کند. اقتصاددانان قبل از کوز تصور مي کردند که اقدام به افزايش تعداد گاوها مستقيماً متاثر از تصميم گاوچران مي باشد، اما کوز نشان داد تنها چيزي که تحت تأثير قرار مي گيرد ثروت گاوچران و کشاورز خواهد بود. وي نشان داد که تعداد دام ها با ميزان خسارت وارده به محصولات مساوي خواهد بود.
در " قانون و اقتصاد " فرمول کوز که منتسب به رونالد کوز است به کارايي اقتصادي دولت در تخصيص حقوق مالکيت مرتبط است. (4)
يکي ديگر از کمک هاي کوز به علم اقتصاد، حساسيت کوز است؛ بحثي غيررسمي که بيان مي کند انحصارگران کالاهاي بادوام، قدرت بازار را در دست ندارند زيرا بر توانايي تعهد خود نسبت به کاهش نرخ ها در دوره هاي آينده اطمينان ندارند. (5)
کوز در سخنراني هاي آرنولد پلنت (6)- استاد دانشگاه کيپ تاون آفريقاي جنوبي و مدرسه عالي اقتصاد لندن- حضور داشت اما آنچه پنج ماه قبل از برگزاري امتحانات پايان دوره توجه وي را به خود جلب نمود و در نتيجه نگرش وي را نسبت به کار سيستم اقتصادي تغيير داد و به بيان دقيق تر بينشي جديد به وي عرضه نمود همانا، گفتار پلنت در سمينارش بود. کاري که پلنت انجام داد معرفي مجدد دست نامرئي آدام اسميت (7) به کوز بود. پلنت وي را از نحوه هماهنگي يک سيستم اقتصادي رقابتي به وسيله سيستم نرخ گذاري آگاه ساخت.
کوز در سال 1948 به مدت 9 ماه در بنياد راکفلر به مطالعه صنعت راديويي آمريکا پرداخت. کتاب او با عنوان " راديوي انگليسي: مطالعه انحصار " در سال 1950 به چاپ رسيد. او به خدمات عمومي به خصوص راديو علاقه مند بود و در مدت حضور در مرکز مطالعه پيشرفته در علوم رفتاري به مطالعه کميسيون ارتباطات فدرال پرداخت که صنعت راديويي از جمله تخصص گستره فرکانس راديويي را در آمريکا سامان بخشيد. (8)
کوز اقتصاددانان وکلا را به تأليف آثاري درباره روش کار بازارهاي واقعي و نحوه عملکرد واقعي دولت در ساماندهي و پذيرش فعاليت هاي اقتصادي تشويق نمود. (9)
نظريه هاي اين برنده جايزه نوبل در زمينه ضرورت حل اختلافات به شيوه هايي که هرچه کمتر متضمن هزينه باشد، بر نسلي از حقوق دانان و اقتصاددانان تأثير اساسي گذاشت و مسير انديشه هاي اقتصادي را در بعضي از مهم ترين حوزه ها دگرگون ساخت. شرکت هاي بزرگ توليدي، بازرگاني و نيز مؤسسات کشاورزي کوچک بسياري با تکيه بر نظريات کوز موفق به شناسايي دقيق وضعيت و موقعيت خود در مجموعه اقتصادي کشور خود و جهان شدند. ( پورهمايون، ص 427 )

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09128069819 و یا ایمیل info@arshiyagroup.ir ماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 18-11-1393, 22:08

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی