به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 1 اردیبهشت 1397

مباني نظري گزارشگري تجاري الكترونيكي

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

 

 

مباني نظري گزارشگري تجاري الكترونيكي 

 

اشاره

اين نوشتار را دكتر يحيي حساس يگانه و علي اكبر يحيي پور در سه بخش عرضه كردند.بخش هاي اول و دوم در حسابداري 150 و 151 به چاپ رسيد. در اين شماره بخش سوم را خواهيد خواند. جهت اطمينان از اين كه اطلاعات منتشر شده در اينترنت حداقل الزامات قانوني را در مورد صحت گزارش ها، رعايت مي‌كنند وضع مقررات زير لازم است:

1-      سيستم اجباري جهت ارائه‌ي صورت هاي مالي در وب گاه‌هايي كه توسط دولت كنترل مي‌شود، بايد ايجاد شود و بين وب گاه شركت و وب گاه مذكور بايد ارتباط مستقيم برقرار شود مانند سيستم EDGAR .

2-              امضاي ديجيتالي براي قسمتي از وب گاه كه مورد حسابرسي قرار گرفته است.

3-              ايجاد يك روش حسابرسي در وب كه به طور پيوسته گزارش ها را حسابرسي نمايد.

4-      اعمال مقررات مربوط به هر شركت چون ارائه‌ي نادرست مفيد بودن اينترنت را به عنوان ابزار ارتباط گيري با سرمايه گذاران كاهش مي‌دهد. براي مثال WEB TRUST را مي‌توان نام برد. اين مجموعه مهر تاييدي براي اطمينان از درستي و امنيت داده‌هاي شركت‌ها در وب است. ولي در حال حاضر بيش تر براي تشويق خريدهاي الكترونيكي به كار مي‌رود.

ثبت گزارش هاي قانوني شركت‌ها  

گوتليب در 1996 پيشنهاد سيستمي به نام ELECTRONIC CLEARING HOUSE را نمودند كه موجب افزايش گزارشگري برخط مي‌شود. با توجه به اين كه فناوري لازم براي گزارشگري و به هنگام وجود دارد شركت ها مي‌توانند گزارش هاي ميان دوره يا گزارش هايي را كه براي استفاده داخلي تهيه نموده اند به صورت الكترونيكي به CLEARING HOUSE ارسال نمايند تا نهايتاً به صورت الكترونيكي جهت استفاده‌ي عموم منتشر شود. در بريتانيا يك سيستم ثبت ذخيره و توزيع گزارش هاي شركت‌ها ايجاد شده است ، كه به صورت مستقيم در دسترس است. بررسي مدارك ارسال شده به COMPANY HOUSE  از مارس 1995 آغاز گرديده است. اين مدارك در دسترس عموم قرار مي‌گيرد و قابل پياده سازي است ( البته مجاني نيست). علاوه بر اين COMPANY HOUSE يك سري اطلاعات مربوط به شركت ها را به صورت مجاني نيز ارائه مي‌كند، هم چنين ارسال گزارش هاي شركت‌ها به COMPANY HOUSE به كاربر اجازه مي‌دهد اطلاعات شركت موردنظر را در صورت موجود بودن دريافت نمايد. اين اطلاعات از طريق پست الكترونيكي قابل انتقال است از نظر فناوري مانعي براي ايجاد سيستمي كه افراد بتوانند براي دريافت خدمات وب گاه C.H ثبت نام نمايند تا بتوانند اطلاعات شركت مورد نظرشان را دريافت نمايند، وجود ندارد. براي حفاظت ازاطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي رمز ورود گذاشته مي‌شود البته توزيع اطلاعات از طريق پست الكترونيكي كاملاً به صورت خودكار انجام مي‌شود. يك منبع ديگر براي اطلاعات شركت‌ها،‌موسسات خصوصي هستند آن ها دسترسي آزاد به بانك اطلاعاتي و گزارش هاي سالانه شركت هاي سهامي عام را فراهم مي كنند، اين خدمات عموماً ارائه‌ي اطلاعات شركت هاي عام به سرمايه گذاران است. مزيت اصلي فرم هاي الكترونيكي اين است كه اطلاعات فوراً جهت مرور در دسترس است لذا موجب افزايش كارايي بازار سرمايه مي‌شود مزيت ديگر آن امكان تجزيه و تحليل و مقايسه‌ي مستقيم اطلاعات مالي شركت ها است.

حفاظت از اطلاعات

اگر از وب‌گاه حفاظت كافي به عمل نيايد اطلاعات قابل اعتماد ممكن است به اطلاعات غير قابل اتكاء تبديل شود. گسترش چنين اطلاعاتي در اينترنت منجر به تحميل ريسك از افراد متقلب به شركت‌ها يا مشتريان مي‌گردد. از طرفي ديگر ارائه‌ي اطلاعات مربوط در مقابل اطلاعات قابل اتكاء در گزارشگري الكترونيكي ملموس تر است. همان طور كه گزارشگري الكترونيكي دامنه‌ي گزارشگري شركت ها را گسترش مي‌دهد ريسك ارائه‌ي اطلاعات غير قابل اتكاء را نيز افزايش مي‌دهد. در دنياي ديجيتال مديريت موثر بر اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي هر سازماني اهميت حياتي دارد. اين اهميت ناشي از موارد زير است:

  • اطمينان از صحت اطلاعات- اطلاعات الكترونيكي را مي‌توان به راحتي تغيير داد مگر اين كه يك سيستم حفاظتي قوي جهت جلوگيري از تغييرات غير مجاز ايجاد شود.
  • وابستگي فزاينده به اطلاعات و سيستم هاي ارتباطي كه اين اطلاعات را توزيع مي‌كنند.
  • دامنه و هزينه‌هاي سرمايه گذاري فعلي و آتي در اطلاعات.
  • امكان ايجاد تغييرات نمايشي در سازمان و فعاليت هاي تجاري، ايجاد فرصت‌هاي جديد و كاهش هزينه ها توسط فناوران.

بسياري از سازمان ها منافع بالقوه فناوري را مي‌شناسند ولي سازمان‌هاي موفق ريسك مربوط به كاربرد فناوري جديد را شناسايي و مديريت مي‌كنند. مسئوليت اشتباهات با مديريت اجرايي است. در بسياري از موارد مدير اجرايي نياز به شناخت ميزان ريسك و محدوديت‌هاي فناوري اطلاعاتي دارد، در غير اينصورت در ارائه‌ي روشي موثر و كنترل ريسك موفق نخواهد بود.

چرا حفاظت از اطلاعات مهم است؟

در جامعه‌ي اطلاعاتي جهاني، جايي كه اطلاعات از طريق سايبر اسپيس به صورت عادي جريان دارد، اهميت اطلاعات مورد پذيرش همگان است. علاوه بر اين اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباطي مربوط به آنها در تمام سازمان ها فراگير شده است. سازمان ها به اطلاعات به موقع، درست، كامل، معتبر، يكنواخت، مربوط و قابل اعتماد وابسته اند. در نتيجه مديريت اجرايي مسئوليت دارد سيستم هاي اطلاعاتي امني را براي تمام استفاده كنندگان فراهم نمايد. استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مزايا و مخاطرات مستقيم و غير مستقيم زيادي دارد. اين مخاطرات بين نياز به حفاظت از سيستم ها و ميزان حفاظت‌هاي واقعي انجام شده فاصله ايجاد كرده است كه ناشي از موارد زير است:

1-              استفاده‌ي گسترده از فناوري

2-              ارتباط متقابل سيستم ها

3-              حذف محدوديت مسافت، زمان و فضا

4-              اجتناب ناپذيري تغييرات فناوري

5-              انحطاط مديريت و كنترل‌ها

6-              جذابيت مقابله با صدمات الكتريكي نسبت به صدمات فيزيكي قديمي در سازمان‌ها.

عوامل خارجي مانند قانون گذاران، قوانين ، مقررات و توسعه فناوري و نبود امنيت ممكن است منجر به زيان مالي و يا زيان نامشهود مانند افشاي غير مجاز اطلاعات حساس يا رقابتي گردد. سيستم اطلاعتي ممكن است به وسيله‌ي فعاليت هاي عمدي يا سهوي و عوامل داخلي و خارجي تهديد شود كه از فناوري ( اشكال در برنامه، خرابي ديسك)،‌بلاياي طبيعي ( آتش سوزي،‌ طوفان)، شرايط محيطي ( شوك الكترونيكي)، عوامل انساني ( فقدان آموزش، اشتباهات يا حذف) و دسترسي غير مجاز يا ويروس ناشي مي‌شود. علاوه بر اين تهديدهاي ديگري مانند وابستگي تجاري ( اتكا به خطوط ارتباط ساير اشخاص) كه به صورت بالقوه مي‌تواند منجر به كاهش كنترل و نظارت مديريت گردد رو به افزايش است. سنجش كفايت امنيت اطلاعات كمك مي كند تا از عملكرد بدون نقص سيستم اطلاعاتي اطمينان حاصل شود و سازمان در مقابل زيان و تقلب ناشي از لطمات امنيتي حفاظت گردد.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 14-11-1393, 20:11

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی