به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 30 فروردین 1397

استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشگري مالي

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشگري مالي

 

 

امروزه تحولات شگرفی در زمينه فناوري‌اطلاعات رخ داده و پيشرفت‌هاي آن فراگير شده است به‌طوريكه روندهاي دگرگوني را در زمينه‌هاي مختلف ايجاد كرده است. مهمترين ويژگي‌های آن سرعت زياد در پردازش داده‌ها، دقت فوق العاده زياد، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونيکی اطلاعات، کيفيت بالا، قيمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش می‌باشد و از طرفی گسترش حجم عمليات و پيچيده تر شدن امور را در پيش داريم. با توجه به اين عوامل ديگر نيازی به توجيه استفاده از فناوری اطلاعات در دنيای امروز نخواهيم داشت و حسابداری نيز ناگزير به کاربرد و استفاده از تمام يا برخی از روشهای نو در ارائه خدمات و وظايف خود می‌باشد. چرا که به گفته گري ساندم [1] رئيس سابق انجمن حسابداران آمريکا، نقش اطلاعات در جامعه اهميت بيشتری پيدا کرده پس تهيه کنندگان اطلاعات به‌خصوص حسابداران بايد تهيه کننده اطلاعات پيشرفته و باكيفيت باشند تا خدمات‌شان با قيمت‌های بالا خريدار داشته باشد، در غير اين صورت در آينده جايگاهی نخواهند داشت.  بنابراين تحقيقاتی در اين زمينه جهت شناخت فناوريهای جديد و پی بردن به اينکه کداميک از اين فناوريها و چگونه بايد بکاربرده شوند تا باعث ارتقاء کيفيت حرفه و پيشرفت حسابداری هم‌زمان با تحولات اساسی در فناوری اطلاعات شود، لازم و ضروری است.

 

لزوم مدل جديد گزارشگري مالي

 

اولين و بزرگترين عامل كه در كار سازمانها تغيير ايجاد كرده و خواهد كرد، اينترنت [2] است. اينترنت با تغيير اساسي روش عملكرد شركت‌ها، حرفه را زير و رو مي‌كند، اين تغييرات به‌مراتب فراتر از تجارت الکترونيکی [3] هستند، به‌طوريكه محصول فرعی تجارت الکترونيکی،  تغيير بنيادی در فرايندها و فرهنگ سازمان می‌باشد.

 

در حالي‌كه، اينترنت، فناوري‌اطلاعاتي است كه بيشترين مسئوليت را براي تغيير در رويه حرفه به عهده دارد، ‌نبايد نقش سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع شركت (ERP‍‍‍‍‍‍‍) [4] را ناديده گرفت. آنچه كه سيستم‌هاي ERP انجام مي‌دهند اين است كه همه اطلاعات سازمان را در يك منبع مركزي گردآوري مي‌كنند به طوريكه دسترسي به اطلاعات كليدي مخصوصاً‌ براي اعضاء خارج از سازمان خيلي آسانتر مي‌شود. بدست آوردن يك مرحله بالاتر ERP مستلزم هماهنگي سيستم ERP داخلي سازمان با سيستم‌هاي فروشندگان و مشتريان مي‌باشد كه باعث ايجاد سيستم برنامه‌ريزي منابع چند شركته‌ (MERP ) [5] مي‌شود. تكنولوژي توانمند براي تکامل چنين سيستم‌هايي، اينترنت است.

 

در اين جا ممكن است اين سؤال پيش آيد كه «چگونه فناوري‌اطلاعات به مدلهاي گزارشگري مالي مرتبط مي‌باشد و چرا اين مدلها به تغيير نياز خواهند داشت؟» جواب كوتاه و مختصر اين است كه سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان نيز جزو اعضاء حرفه محسوب مي‌شوند و دنبال منابع اطلاعاتي متناوب براي ارزيابي كارايي شركت هستند. از طرفي پيشرفت چشمگير فناوري‌اطلاعات و مزاياي آن باعث مي‌شود اطلاعات زيادي از طريق پايگاه عمومي‌داده‌ها مخصوصاً اينترنت قابل دسترسي باشد و در نتيجه تصميم‌گيرندگان بتوانند به طور روزافزون از اطلاعات به‌موقع و متنوع براي تصميم‌گيري استفاده نمايند. در‌حاليکه آنها هنوز مجبور به استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي حسابرسي شده هستند كه اين اطلاعات فقط به‌صورت دوره‌اي و بر مبنای گذشته قابل دسترسي هستند. بنابراين منطقي است فرض كنيم كه انتظار آنها نيز براي دسترسي به اطلاعات كليدي موجود در سيستم‌هاي اطلاعاتي داخلي شركت‌ها، بيشتر خواهد شد. اين انتظارات براي بعضي افراد كاملاً ‌متفاوت از افشاهايي است كه توسط سازمانها روزانه به صورت رايگان از طريق سايتها ارائه مي‌شوند. صرفا‌ً اعلام ساده اسناد مالي و صورتهاي مالي حسابرسي شده(به‌صورت دوره‌اي و بر مبنای گذشته)، و آنها را از طريق اينترنت در اختيار عموم گذاشتن، نياز سرمايه‌گذران را كه با بي‌تابي جوياي اطلاعات جاري درباره وضعيت مالي شركت هستند، برطرف نمي‌كند. بنابراين، اين اطلاعات حسابداري ارائه شده، براي تصميم‌گيري كم اهميت خواهند بود مگر اينكه مدلی جديد بمنظور تهيه اطلاعات مالي به‌موقع و برطرف كردن اين نياز، ايجاد شود.

 

مدل جديد گزارشگري مالي

 

 شکی نيست که فناوری اطلاعات، جريان اطلاعات را بين شرکتهای تهيه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغيير داده است. از سالها قبل کليه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری، به‌صورت الکترونيکی انجام می شدند. با اين وجود، رشد فزاينده فناوری اطلاعات از قبيل پيدايش اينترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری، از سال 1997 مکانيزم جديدی را ايجاد کرده‌اند و گزارشگری مالی را به‌سمت گزارشگری مالی به‌هنگام(پيوسته) [6] سوق داده‌اند. بدين صورت كه با استفاده از XBRL[7]  سيستم مالي يكپارچه شركت به‌صورت مستقيم به اينترنت وصل مي‌شود. بنابراين استفاده‌كنندگان از اطلاعات حسابداري در هر نقطه از جهان مي‌توانند به وب سايت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهاي مالي را با آخرين تغييرات مشاهده نمايند و تجزيه و تحليل کنند. حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند [8] ، ERP‍‍‍‍‍‍‍ [9] ، [10] HTML ، [11] XML ، [12] XBRL و...كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود، استفاده‌كنندگان مي‌توانند نسخه خود را در جهت گزارش دلخواه دستکاری نمايند. به اين ترتيب، نيازي به چاپ و توزيع صورتهاي مالي آن هم فقط در پايان سال مالي و ميان‌دوره‌اي نخواهد بود که به اين نوع گزارشگري مالي كه در آن اطلاعات از طريق اينترنت (يا جانشين آن) در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگري مالي به‌هنگاممی‌گويند.

 

تعدادي از فناوريهايي مؤثر در مدل گزارشگري جديد عباتنداز:

 

* پايگاه داده‌ها (جهت تجزيه و تحليل داده‌ها)، *سيستم‌های خبره (کمک به تجزيه وتحليل انحرافات، وام، و تحليل ريسک)، *شبکه‌های عصبی (به عنوان ابزار پيش بينی)، *انبارهای اطلاعات (جهت فراهم آوردن اطلاعات خاص جهت استفاده کنندگان)، *نرم افزار پشتيبانی تصميم (به تصميم گيرندگان کمک می کند تا داده‌ها را تجزيه و تحليل کند و تأ ثير تصميمات را پشتيبانی کند قبل از اينکه يک تصميم را انتخاب کنند)، *ارتباط برتر (جهت بهبود در قابليت دسترسی به اطلاعات)، * امضاءهای ديجيتالی و تأييديه‌های ديجيتالی (امکان حسابرسی مستمر را فراهم مي‌كنند) ،* نرم افزارهاي مبتني بر هوش مصنوعي (تغيير گزارشها را مطابق با شرايط امكان‌پذير مي‌كند)، *داده کاوی و پردازش تحليلی هم‌زمان، * عاملهای هوشمند (به‌منظور تجزيه و تحليل اطلاعات و کمک به تصميم‌گيري)، و *زبان گزارشگری XBRL (1- جهت انتقال اطلاعات حسابداری به شبکه جهانی وب 2- به‌منظور تسهيل دسترسی سرمايه‌گذاران و تحليل‌گران به اطلاعات، 3- ابزار قوی برای استخراج و ارزيابی درست داده‌ها برای استفاده کنندگان مي‌باشد، 4- مقايسه گزارشهای مالی شرکتها در هر گروه صنعتی را از طريق ايجاد سازگاری در طبقه بندی داده‌های مالی امکانپذير می‌کند).

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-10-1393, 18:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی