به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1397

حسابرسي مداوم و آناليزهاي ديجيتالي و قانوني Benford

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود

 

حسابرسي مداوم و آناليزهاي ديجيتالي و قانوني

 

Benford


همان طور كه مي دايند انجمن بين المللي تكنولوژي جهاني حسابداران ، مسئوليت ارايه راهنمايي لازم در خصوص عمل حسابداري را بر عهده دارد ؛ در عين حال چارچوب هاي اصلي را براي تضمين نظارت كالا و خدمات ، ارزيابي شرايط نامناسب احتمالي ، مديريّت حسابداري ، آناليزهاي رايانه اي ديجيتالي و ساير ابزارها و روش هاي نوين حسابداري را معرّفي مي كند .
حسابداري مداوم ( پيوسته )
يك نظريه يا شيوة جديد حسابداري بي شمار نمي رود و بلكه نوعي روش اصلاح شده با كاهش دوره هاي حسابداري و بالابردن استانداردهاي تضميني و كيفي حسابداري مي باشد ؛ حسابداري پيوسته يك فرايند سيستمي است كه آزمونهايي براي سنجش سيستم نظارت بين المللي بر كالا و خدمات در هر سازمان برگزار مي كند ؛ به اين ترتيب فعاليت هاي
ERM شركت ها و مؤسسات با تضمين كيفي و استانداردهاي بين المللي همراه مي شود و دركنار آن رسيك پذيري ( انعطاف پذيري ) شركت ها و تأسيسات هم بالا مي رود .
مؤثر و كارا بودن يك فرايند سيستمي احتياج به كنترل و نظارت دايمي و انعطاف پذيري در مقابل رسيك هاي احتمالي دارد ؛ قانون
Benfond به دليل داشتن الگوهاي رياضي مي تواند در بهينه سازي محصولات و كار خروجي شركت ها و مؤسسات تأثير خوبي داشته باشد ؛ به اين ترتيب قانون Boenford دركنار فرايند حسابداري پيوسته مي تواند از كلاهبرداري ، حقّه بازي و سوء مديرّيت در حسابداري داخلي شركت ها و تأسيسات ممانعت كند .
سربرگ :
حسابداران داخلي مي تواند تكنولوژي هاي مبتني بر حسابداري مستمّر و قانون اصلاحي
Benford را به نحو مطلوبي به كار گيرند تا از سوء مديريّت و كلاهبرداري و حقّه بازي جلوگيري كنند ؛ اصولاً تقاضاهاي اقتصاد جهاني و پيشرفت ( توسعه ) سريع بايستي ميزان نظارت و ساماندهي و مديريّت بر تقاضاها را افزايش داد ؛ اين نكته در صورتي كه رعايت شود مي تواند تأثيرشگرفي بر روي روند حسابداري داخلي داشته باشد ؛ در واقع با افزايش پيشرفت سيستم هاي كامپيوتري بخش عمده اي از فرايند حسابداري داخلي با انجام مديريّت پيوسته ، بهبود زيادي پيدا كرده است ؛ فرايندهاي مبتني بر تكنولوژي در حسابداري پيوسته طوري است كه اگر به نحو كامل شناسايي شوند، دسترسي به اطّلاعات را بدون كم و كاست و تحريف براي حسابداران فراهم مي كنيد ؛ يك روش ساده ارزيابي اصالت و صحّت اطّلاعات دركنار تشخيص كارايي داده هاي موجود را به كمك آناليزهاي ديجيتالي مي توان با سرعت و دقّت بيشتري صورت مي پذيرد ؛ در حالي كه در مدل هاي قديمي شبيه به Benford با صرف زمان و با خطاي بيشتري انجام مي گيرد .
اصولاً حسابداري مستمّر همراه با تكنولوژي هاي جانبي باعث تقويت تجارت جهاني و استقبال از آناليزهاي ديجيتالي مي شود كه يك نقش اساسي در كنترل و مهار كلاهبرداري ها و انعطاف پذيري در مقابل خطرات احتمالي خواهد داشت. حسابداري مستمر و تكنولوژي هايي مربوط به آن :
همان طور كه گفتيم يك انجمن بين المللي براي ارايه راهنمايي هاي بيشتر در خصوص حسابرسي مستمّر تشكيل شده است و اطلاّعات جامعي راجع به نحوة تضمين كالا و خدمات ارايه شده ، مديرّيت حسابداري و انعطاف پذيري در خصوص خطرات و نقص هاي احتمالي ارايه مي كند ؛ وقتي در اين مقياس وسيع به بحث هاي عملي و علمي در خصوص حسابداري مي پردازد بالتّبع اشكالات مربوط به حسابداري خُرد و محدود را نيز پاسخگو خواهد بود ، مثل آزمون تجارت و داد و ستد جزء به جزء كه چطور بر روي مديريّت نظارتي اثر مطلوبي مي گذارد و همچنين مسايل مربوط به حسابداري كلان مثل معّرفي محدوده هاي رسيك و خطر يا مقايسة برنامه هاي ساليانه و جامع حسابداري را برطرف مي كند ؛ در عين حال انجمن مذكور به تعميم و اصلاح برخي از جنبه هاي پايه اي علم حسابداري مثل توسعة شاخه هاي حسابداري كمبود امكانات و حسابداري تخصِضي نيز توجّه دارد .
جالب است بدانيد كه با توجه به نتايج اخير بدست آمده از مركز تعديل قيمت جهاني در حدود 81 % از كمپاني ها و شركت هاي فعلي از حسابداري پيوسته دارند استفاده مي كنند تا در حال نصب و راه اندازي سيستم هاي مربوط با مشابه آن مي باشند ؛ مطمئنا در آينده اي نه چندان دور حسابداري پيوسته تبديل به يك ابزار كمكي براي آزمون خود كار كيفيّت كار حسابداران داخلي تبديل خواهد شد كه به علاوه بتواند نقشي سيستم هاي نظارتي را به بهترين وجه ممكن ايفا كند ؛ چارچوب مديريّت جامع رسيك در سازمان
COSO نيز دوباره روي دستورالعمل حسابداري داخلي هم تمركز دارد ؛ ضمن اينكه فعاليت هاي كنترل و نظارت سنتّي بر مسايل حسابداري را مورد بررسي قرار مي دهد ؛ با اين تفاسير الگو گيري سيستم هايي كه پيشرفت خوبي داشته اند را در بهينه سازي حسابداري مستمّر اهميّت زيادي دارد :
1 ) ارزيابي سيستم هاي كنترلي و نظارتي كه براي حسابداران داخلي در تشخيص معايب و نواقص كمك رسان باشد .
2 ) ارزيابي سطح رسيك پذيري كه حسابداران داخلي مي توانند روي محدودها خطرات و رسيك ها تجربه پيدا كنند .
نقش فرايند حسابداري مستمّر اين است كه خطرات و اثرات منفي ناشي از نظارت داخلي اشتباه را نشان دهد ؛ براي دستيابي به اين هدف مديريّت كاربردي ، حسابداري داخلي ، مديريّت تجاري و رسمي ، بكارگيري دانش
IT و .... را بايستي تمام و كمال انجام داد تا بر اساس معايب موجود بتوان اولويّت بندي هاي لازم را در رفع آنها انجام داد .
با اين شرايط مي توان انتظار تأثيرگذاري بيشتر سيستم هاي نظارتي را داشت به خصوص در جاهايي كه معايب با مشكلات جانبي احساس مي شوند .
يكي از بزرگترين مزاياي يك سيستم حسابداري پيوسته اين است كه بر روي بخش حسّاسي فرايندهاي مديريّت بحران سرمايه يا
ERM اثر مثبتي مي گذارد؛ به كمك اين روش به كلية جوانب يك بحران اشراف پيدا مي كنيم و در ضمن هم ارتباط منطقي بين روش هاي مديريّتي اصلاحي با بحران پيش آمده ايجاد مي كنيم كه مي تواند در فرايند تصميم گيرهاي استراتژيك و كلان كمك زيادي بكند ؛ به علاوه فرايند حسابداري مستمّر و پيوسته ، كار حسابداران خارجي ( بيروني ) را با بهبود مديريّت حسابداري تسريع مي نمايد و حتّي به آنها اين قابليّت را مي دهد كه روي تأثيرات منفي ناشي از نقص پيش آمده مديريّت جامعي داشته باشند ؛ در پايان ، اشاره مي كنيم كه حسابداري پيوسته و مستمّر سيستم هاي مستقّل و مسنجمي را فراهم مي كند كه مي توان روي نتيجة خدمات يا كار مديريّت كافي را انجام داد ؛ لازم به ذكر است كه حسابداري پيوسته مثل بازنگري يا سرپرستي مداوم نيست زيرا سرپرستي مداوم همزمان با شرايطي تعريف مي شود كه مديريّت جنبة تضمين و اعتمادسازي در معاملات تجاري ، روابط سياسي ، و خدمات يا كالاي ارايه شده را دارد و در اين حالت بايد تفاوت هاي كليدي موجود در نوع و ميزان تكامل مدارك موجود را شناخت و بعداً به ارزيابي اثرات منفي پيش آمده بپردازيم ؛ جالب اينكه يكي از نقش هاي انكارناپذير حسابداري پيوسته اين است كه بر جنبه هاي منفي دقّت داشته باشيم؛ بنابراين وظيفة حسابدار اين است كه اطلاّعات كافي براي كاهش رسيك و خطر داشته باشد ؛ به بيان بيشتر با توجّه به استانداردهاي حسابداري Aicpa ، سرپرستي پيوسته يك دستورالعمل مديريّتي است ، در حالي كه حسابداري پيوسته دستورالعمل اجرايي براي حسابداري داخلي يك سازمان است .
يك سيستم مؤثرّ حسابداري پيوسته داراي شرايط ويژه اي است ، شامل :
1 ) درجة اتوماتيكي بالايي در پردازش و بكارگيري اطلاّعات را اراية داده را نيازمند مي باشد ؛
2 ) اگر اطلاّعات و داده ها خوب شناخته شده باشند و قالب مورد نظر را داشته باشند به راحتي آناليز و بررسّي مي شوند ،
3 ) گزارشات لحظه به لحظه و صحيح در كنار پردازش هاي اتوماتيك باعث مي شود كه كوچكترين نقص و مشكل موجود آمده در نتيجة كار مشخصّ و بارز باشد ؛
4 ) ابزارهاي حسابداري مي تواند به نوبة خود سيستم هاي كارآمد و كنترل كننده هاي جامعي باشند كه ديگر نياز به ساعت ها كار حجيم انساني و تيم هاي حسابداري را مرتفع مي سازند ، لذا بخش جدايي ناپذير علم حسابداري اند .
بنابراين تكنولوژي نقش مؤثّر و قابل توجّهي در سيستم حسابداري پيوسته مي گذارد ؛ مواد خاصي كه در حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرند معمولاً در قالب اعداد و ارقام مي باشند ؛ حساب هاي پرداختي ، دريافتي ها ، صندوق ، سياحة اموال ، دفتر دارايي و ....... مكان هايي اند كه دريافت و پرداخت حقوق و پول را دارند و بالتبّع با حجم عظيمي از عدد و رقم روبرو مي باشند ؛ بنابراين تكنيك ها و فنون تجزيه و تحليل داده ها در مقابله با تبهكاران و كلاهبرداران بايستي حفاظت شده و به روز باشند ؛ ولي متأسفانه سيستم هاي كنوني كه براي حسابداري بكار گرفته مي شوند ، عليرغم گران و پرهزينه بودن ، امنيّت آنچناني را در برابر كلاهبرداران و سارقين ايجاد نمي كند ؛ در گذشته حسابداران تنها مي توانستند بخش كوچكي از معاملات را كنترل نمايند ولي در دنياي پيشرفتة كنوني و حضور كامپيوترها ، آنها قادرند جنبه هاي مختلف و انواع گوناگون معاملات و داد و ستدها را ارزيابي كنند ؛ برخي از نرم افزارها از الگوريتم ها و مدل سازي هايي براي تحليل داده ها و اطلاّعات خام بهره مي گيرند .
آزمون هاي آناليز و تحليل داده ها از روش هاي آزمايشي براي جستجوي تفاوتها و روابط و همانندي ها در داده ها بهره مي برند ؛ در عين حال بايد در كنترل سيستم و مقابله با كلاهبرداري هاي احتمالي و رفع نقص هاي با جابجايي هاي ارقام و داده ها نيز كارآمد باشند ؛ همان طور كه گفتيم بسياري از اين آزمون ها هزينه بر و گران اند ولي اغلب كمپاني ها اعتقاد دارند كه با بكارگيري چنين نرم افزار ها و آناليزورهايي خيلي سريع بازگشت سرماية قابل توجّهي را خواهند داشت ؛ كمپاني هاي استاندارد سازي و اراية دهندة گواهينامه ها و اعتبارنامه هاي امنيتّي سعي فراواني در كاهش كلاهبرداري ها و سرقت ها و سوء استفاده هاي خارجي از نرم افزارها دارند تا ايمني مورد انتظار فراهم شود .
معنادار بودن داده ها مثل اغلب روش هاي ارزيابي حسابداري واجب است ولي نبايد اشتباه باشند و حتماً مورد تأييد سازمان ها و منابع رسمي قرار بگيرند ؛ در واقع هدف اصلي آناليز داده ها توسعة الگوهايي است كه بتوان شرايط بهرنجي مثل كلاهبرداري و سرقت و سوء استفاده هاي خارجي را محدود كرد و محدوده هاي مجازي را براي آنها تعريف كرد كه به راحتي قابل هك كردن نباشند ؛ حسابدار داخلي هم در ابتدا چارچوبي را براي خودش به نام رفتار طبيعي و عادتي تعريف مي كند تا با اين فيلتر بسياري از معاملات و دادوستد هايي را كه مغاير با چنين الگوهايي است و رفتار غيرطبيعي يا غيرعادي به شمار مي روند را خيلي سريع تشخيص داد ؛ ثانياً هر نوع معامله يا خريد و فروشي را كه احساس مي كنند داراي اطلاّعات و فاكتورهاي خدشه دار است و ممكن است در خروجي كار يا خدمات انجام شده با مشكل احتمالي روبرو شوند ، انجام ندهند .
البتّه با كمّي دقّت در خصوص فاكتورها و داده هاي خريد و فروش ، يك حسابدار به راحتي مي تواند وجود نقص با شبه مبني بر رفتار غيرعادّي يا كلاهبرداري را در روند داد و ستدهاي يك شركت تشخيص دهد .
مثلاً يكبار معاملات و خريد و فروش هاي كوچك و بار ديگر معاملات حجيم و كلان را مورد ارزيابي قرار دهيم ؛ اصولاً فايدة داده هاي معنادار كمك شاياني است كه در تهيّة فايل هاي اطلاّعاتي و بايگاني ( آرشيو ) آماري دارند ؛ لذا در صورت فريب كاري يا دست بردن احتمالي در داده ها به راحتي مي توان به وقوع چنين حالتي پي برد ؛ لذا با بكارگيري ابزارهاي مدرن حسابداري و كامپيوتر هاي احتمالي سرقت و سوء استفاده از داده ها را به صفر مي رساند و لذا يك امنيّت اطلاّعاتي بوجود مي آيد و بالتّبع كنترل هاي كمتر و نظارت هاي راحت تري را براي مسئولين به ارمغان مي آورند .
قانون
Benford :
آناليزهاي ديجيتالي مي توانند الگوهاي ناهمگون و متفاوتي را مثل چند مورد متوالي پرداخت حقوق با پرداخت هاي بيش از معيار استاندارد يا عدم پرداخت احتمالي را بيابند ؛ اين چنين آناليزهاي رقومي يا ديجيتالي بر پاية اصول رياضي موجود در قانون
Benford مي باشند و به همين دليل توانايي تحليل حجم بالاي داده هاي مربوط به سازمان هاي بزرگ را هم دارند ؛ اگر شخصي اقدام به تحريف داده ها كند بايد از ديگران تجربه و تخصّص بيشتري داشته باشد ولذا يك الگو يا برنامة خاصّي براي اين منظور تنظيم مي كند .
لذا اگر يك دسته از اطلاّعات ( داده ها ) تحريف شوند يك علامت يا نشانة قرمز در آنجا مشخصّ مي شود ولذا به سادگي به تقلّب و تحريف ايجاد شده پي مي بريم ؛ هم اكنون قانون به عنوان اوّلين قانون رقومي و ديجيتالي مدّنظر مي باشد ؛ مثلاً اگر در يك جمعيّت تصادفي از اعداد و ارقام ، رقم اصلي 1 در حدود 30 % و 2 در حدود 18 % ، 3 نزديك به 12 % از تكرار را دارند و به همين ترتيب ادامه مي يابد ؛ پي بردن به اين الگوي شگفت انگيز توسّط ستاره شناس امريكايي
Sinon Newcombe صورت گرفت ؛ بالغ بر صد سال قبل ، Newcombe در سال 1881 ميلادي متوجّه شد كه صفحة نخست كتاب هاي لگاريتمي كه عموماً با شمارة 1 آغاز مي شدند به طور تكراري در آخرين صفحات هم استفاده شده است .
بر پاية چيزي ادّعايي
Neweombe اثبات كرد كه احتمال وقوع يك عدد مثل N برابر است با : ( 1 + N ) log ؛ برخي از ناگفته هاي قانون law دوباره توسط Frank Benford در سال 1938 ميلادي دوباره مورد بازنگري قرار گرفتند كه به نام قانون اعداد ناهمگون يا نامتجانس معروف شدند ؛ او اين قانون را با آزمون و خطاي تعداد زيادي جمعيّت هاي تصادفي استخراج نمود ؛ اين قانون بر پاية اين واقعيّت كه دسته عددهاي تصادفي در دنياي واقعي ( مادّي ) به صورت لگاريتمي توزيع مي شوند ولذا لگاريتم چنين اعدادي داراي توزيع يكپارچه و مشابهي خواهند داشت ؛ در سال 1951 ميلادي Rogel pinklam دريافت كه الگوي مذكور مقياس بدون تغييري دارد ؛ مثلاً اگر يك جمعيّت مورد تأييد قانون Benfond مي باشند در يك عدد ثابت بايد ضرب شوند ، از جمله براي تبديل دلار به يورو يا براي زماني كه كميّت هاي فروخته شده را در قيمت فروش ضرب كنيم .
با اين تفاسير قانون مذكور براي نخستين بار توسّط
Theodaye Hill در سال 1988 ميلادي تهيّه شد ؛ شكل 1 نشان مي دهد كه توزيع مبنا در قانون Benford به چه نحوي مي باشد ؛ لذا تغيير از رقم 1 به 2 احتياج به 100 % تغيير دارد ، در حالي كه تغيير از 3 به 5 تنها به 20 % تغيير احتياج دارد ؛ اگر اين اعداد را با لگاريتم مبناي 10 يا استفاده كنيم ، مي توانيم دقيقاً مشاهده كنيم كه اعداد كوچكتر داراي شانس و احتمال بيشتري براي وقوع نسبت به اعداد بزرگتر دارند ؛ توزيع پيشنهادي بر اساس فرمول مذكور برابر است با : فراواني مورد انتظار براي عدد N = ( ) log است .
شكل شمارة 1 كه اگر رقم با عدد اصلي اقبالش پيدا كند ، احتمال وقوع كاهش پيدا مي كند ، عدد صفر به عنوان يك عدد اصلي مورد بررسّي قرار نمي گيرد زيرا جايگاه معينّي براي نشان دادن موقعيّت يك نقطة اعشاري را ندارد ؛ لازم به ياد آوري است كه هرگونه محدوديّت ساختگي در داده ها نتايج دلخواه را به همراه ندارد ؛ براي مثال انسان داراي سطحي از
IQ يا بلنداي قامت است كه داراي مقادير MAX و MIN بالتبّع مي باشد كه مورد تأييد قانون Benfond نمي باشد ؛ يعني قانون Benfond داراي قابليّت هاي رياضي و ثابت هاي مادّي يا فيزيكي و داده هاي جغرافيايي مي باشد ؛ آزمون Benfond مبناي نظري اش بر پاية تعدادي دستة ارقام استوار است كه قابل دسترس و تحليل علم رياضي يا ساير علوم باشد ؛ در عين حال Benfond قانون مذكور را براي جنبّه هايي مثل : مساحت رودخانه ها ، جمعيّت شهرها ، وزن مولكول ها و قيمت ها يا هزينه ها يا درآمدها بكار مي برد ؛ خيلي زود در سال 1972 ميلادي ، Hal varian كه پروژه هاي دولتي - بازرگاني و برنامه ريزي هايي جامع مي توانند قانون Benfond را براي كنترل و ارزيابي اشتباهات ناشي از بكارگيري اعداد و ارقام حجيم را استفاده كنند ؛ البتّه فرض زير را بايد بپذيريم كه :
اعداد اشتباه و مخدوش با نظم و يكپارچگي خاصّي طبقه بندي مي شوند ولي داده هاي خام يا طبيعي در الگوي
Benford قرار مي گيرند .
جالب است بدانيد كه دكتر
Nigrini Marc كه پايان نامه اي در خصوص قانون Benford در اخذ ph.d نوشته بود ، اعلام نمود كه الگوي Benford مي تواند در برقراري امنيّت بيشتر توسّط قاضي دادگستري بروكلينBrooklyn مورد استفاده قرار گيرد تا به راحتي كلاهبرداري ها و اخّاذي ها را مهار و كنترل كنند ؛ به همين منظور او اقدام به تهيّة يك آرشيو رقومي از آناليزهاي ديجيتالي جمعيّت هاي تصادفي و شناسايي كلاهبرداري هاي عمده در جامعه نمود ؛ سپس آزمون هاي متعددّي روي انواع گوناگوني از داده هاي حسابداري و مالي نيز به عمل آورد تا در نهايت نتايج آزمون را تعميم و تطبيق دهد ؛ اصولاً اين قانون اهميّت غير قابل انكاري در حسابداري ، پزشكي قانوني و دادگستري و قضاوت دارد و شايد تأثيرات مفيد آن بعدها ملموس تر شود ؛ چند نمونه از كاربردهاي اين قانون عبارتند از :
1 ) دادگستري نيويورك از آزمون
Benford براي بازگرداندن ماليات هاي مشكوك در بخش ماليات بردرآمد كلاهبرداران و مظمنون ها استفاده مي كنند؛ 2 ) آزمون Benford انجام شده روي حساب هاي پرداختي ايالت كاليفرنيا نشان داد تعداد زيادي از حقوق هاي پرداختي به شاكيان در مشاغل گوناگون پايين تر از سطح مصّوب و قانوني بوده است ؛
3 ) آزمون
Benford انجام شده روي محصولات پزشكي و اتومبيل هاي توليدي ايالت نيوجرسي مواردي از نقض پيمان هاي بيمه ها و گواهينامه هاي تضمين كيفي را ثابت نمود ؛
4 ) در چندين مورد آزمون
Benford از خريداران و فروشندگان كالاهاي مختلف در ايالت اوكلاهاما مواردي از گران فروشي به اثبات رسيدند ؛
5 ) وقتي كه يك شركت يا مؤسسّه قصد نوسازي سيستم هاي كامپيوتري و رايانه هاي قديمي خودش را دارد ، بايد ابتدا گواهي شايستگي و صحّت سيستم
هاي جديد را دريافت كند و به اصطلاح مجوّز تضمين كيفيّت را امراض نمايد مثلاً
در حين فرايند تبديلي شركت ها و سازمان ها اين مورد بايستي رعايت شود ؛
6 ) اين آزمون همچنين در ايالت فلوريدا براي پي بردن به تفاوت هاي ميان عكس هاي دوربين هاي دستي و ديجيتالي با اندازه گيري تعداد
pixel هاي عكس صورت پذيرفت و در همين حين به مواردي از كلاهبرداري و فريبكاري پي برده شد .
لازم به ذكر است كه آناليزهاي ديجيتالي با توجّه به پاية رياضي و آماري كه دارند مي توانند به راحتي داده هاي مخدوش يا تكراري را از بين يك گروه حجيم از اعداد و ارقام تشخيص و تميز دهند ؛ لذا سيستم هاي حسابداري مستمّر اين اطمينان و اعتماد را در خصوص تميزدادن موارد عيرمادّي به مشتري مي دهند و همين عامل سبب توسعه و استقبال عمومي از آن شده است .
حتي سيستم هاي مركزي مجّهز به حسابداري مستمّر قادرند اطلاّعات ذي قيمتي را در خصوص مناطق وقوع كلاهبرداري و موارد غالب كلاهبرداري و زمان يا فصل وقوع كلاهبرداري را به مردم تمام و كمال ارايه مي كند تا اينكه معاملات و داد و ستدها با كنترل و نظارت بيشتر در اين شرايط صورت پذيرد و هدف اصلي مطمئناً كاهش ميزان جرم و كلاهبرداري و سرقت در سطح جامعه مي باشد ؛ سپس قانون
Benford به نوعي نواحي تحت كلاهبرداري و سرقت و ..... را ايروله و پاكسازي مي كند و هدف انجمن ERM هم تعميم دادن الگوهاي رفتاري عادّي و طبيعي ميان خريدار و فروشنده است تا با اعتماد سازي بين طرفين نوعي آرامش رواني حكم فرما است .
به همين منظور اقدامات زير را در اولويت قرار داد :
1 ) شناسايي مناطق بروز خطا و اشتباه و درصد بروز موارد منفي براي هر منطقه؛
2 ) در يك نمونه گيري تصادفي تعداد افراد متقلّب و داراي انگيزه هاي كلاهبرداري را در يك جامعة آماري تشخيص داد ؛
3 ) نتايج بدست آمده را در مقياس كلان براي معاملات و داد وستدهاي كلان ( بين المللي ) نيز تعميم داد ؛ همان طور كه قبلاً اشاره كرديم كاربرد قانوني
Benford با پروژة حسابداري مستمّر احتياج به فراهم سازي سيستم هاي نظارت و بازرسي و امنيتّي مجهّز ي دارد ؛ البتّه استفاده از شاخص هاي فيلترينك داده هاي ورودي ، اين اطمينان را به حسابدار مي دهد كه در بخش نظارتي و كنترلي خيلي راحت تر به موارد نقص و خطا پي ببرد ؛ قانون Benford علي رغم سادگي و قابل فهم بودن هنوز هم مؤثر ( كارا ) است و به راحتي قابليّت پردازش تمامي بخش هاي مربوط به حسابداري داخلي سازمان ها و شركت ها را دارد ؛ ولي به منظور بهينه سازي و به روز رساني اين قانون و آزمون هاي مرتبط با آن لازم است كه موارد ذيل رعايت شوند :
1 ) استفاده از اطلاّعات حسابداري صحيح و كامل ؛
2 ) اطلاّعات و داده هاي استفاده شده براي آناليز و تحليل بايد قالب استانداردي داشته باشند ؛
3 ) بكارگيري دايم آزمون هاي تصحيح كنندة قانون
Benford ؛ اصولاً قانون Benford از داده هايي استفاده مي كند كه نتيجة تركيب اعداد و ارقام باشند يا اعداد و ارقام مربوط به معاملات و دادو ستد باشند ؛ اغلب داده هاي حسابداري در مناطق تحت خطر در برگيرندة اعداد تركيبي اند ، مثل حساب هاي پرداختي ( شركت ها بارها قيمت هر واحد را تغيير مي دهند ) ؛ خريدو فروش ( هم در واحدها و هم مقدارهاي دلارها ) ، دريافتي ها و پرداختي ها ، نظارت هاي مربوط به حقوق هاي پرداخت شده ، گرانفروشي ، فاكتورهاي ايمني و گواهينامه هاي تضمين كيفيّت ، اموال و دارايي هاي ضبط شده ، بيمه هاي عمر و تندرستي و ........ بايستي تمام داده هاي خود را با استفاده از قانون Bendford مورد آناليز و بررسّي قرار دهند ؛ شكل شمارة 2 نمونه هاي بيشتري از داده هاي مناسب براي آناليز قانون Benford را نشان مي دهد ؛ فرض اصلي قانون Benford انتخاب يك جامعة تصادفي از اعداد است كه بر خلاف توزيع هاي معمول مورد بررسّي و اندازه گيري قرار بگيرند ، ضمن اينكه بايستي داده هاي حسابداري كامپيوتري يا رقومي شده باشند ( مثل قيمت هر واحد كميّت فروخته شدة تكراري ) ، در عين حال بايستي مورد تأييد قانون Benford هم باشند .
با تمام اين تفاسير ، قانون
Benford را براي تمام گروه ها و جمعيّت هاي اعداد نمي توان بكاربرد ، بلكه شرايط اوّليه اي را در بكارگيري قانون Benford لازم است رعايت كنيم :
1 ) همواره اعداد را با توزيع هاي تصادفي بايستي آناليز نمود ؛
2 ) تمامي دادو ستدها و معاملات را بايستي با نسبت مشابهي اندازه گيري نمود مثل : ارزش دلار ، كميّت هاي عددي ، وزن و ......... ؛
3 ) در بين مقادير نبايستي
MAX و MIN وجود داشته باشد ؛
4 ) اعداد را قبلاً نبايستي علامت گذاري نمود ( مثل يك سري از داده هاي مربوط به فاكتورهاي فروش يا سياحة خريد ) ؛
5 ) مقادير را نبايستي در دسته هاي خاصّي طبقه بندي نمود ( مثلاً : ارقام فروش بين 35 دلار تا 75 دلار براي يك كالا ) ؛
6 ) اعداد و ارقام نبايستي تحت تأثير نظرات شخصي افراد باشند و از يك قاعدة خاصّي الگو بگيرند ( مثللاً قيمت فروش يك كالا يا انصراف
ATM براي بالانبردن آستانة تحريك رواني جامعه به جاي 15 دلار حدوداً 9.99 دلار ذكر شود ؛
7 ) اين قانون را نمي توان براي كلاهبرداري هاي فاقد مدرك و اثر مثبت شده مثل : رشوه خواري و تطميع و دزدي از منازل بكاربرد ؛ مجدّداً يادآوري مي كنيم كه شركت ها با حجم بالايي از داده ها و ارقام روبرويند كه در قالب فاكتور فروش ، سياحة خريد ، واحدهاي خريد و فروش ، حقوق ها ، دريافتي ها و پرداخت ها ، ورودي و خروجي و بيلان صندوق ، ارقام و اعداد مربوط به استخدام و رقم هاي بالاي چك مي باشند ؛ لذا براي اينكه به نحو مطلوبي مورد آناليز قرار بگيرند بايستي با بكارگيري نرم افزارها ي اختصاصي حسابداري و آمار آنها را در فُرمت (
Format ) مورد پذيرش قانون Benford تبديل نمود . جالب است بدانيد كه سيستم هاي برنامه ريزي و مديريتّي منابع را مي توان به مهبت آناليز بهتر اعداد و ارقام به كار گرفت ، در واقع يكبار داده ها را به فُرمت ( Format ) استاندارد در مي آورند و اعداد خروجي را بايگاني مي كند ، سپس آزمون هاي مرتبط با قانون Benford را مثلاً با نرم افزار Excell انجام مي دهند ؛ همان طور كه مي دانيد آزمون هاي مورد استفاده در قانون Benford در بخش Tools و Macrs مربوط به نرم افزار Excall وجود دارند ؛ اصولاً يكي از فوايد مهمّ قانون فوق قابليّت جايگزيني موارد غيرطبيعي در الگوها ي عددي و تربيت داده ها است ؛ قانون Benford را همچنين مي توان در تشخيص اعداد و ارقام ساختگي و يا داده هاي جديدي كه بيش از حّد استاندارد گرد شده اند ( Rounding ) مورد استفاده قرار دارد .
تست هايي ذيل را معمولاً در قانون
Benford بر روي اعداد و ارقام صورت مي دهند :
1 ) آزمون رقم اوّل :
اين تست براي اطمينان از تناسب يا قابل قبول بودن داده ها است و به حسابدار در تمايز دادن داده هايي كه منطبق بر الگوي
Benford نمي باشند ( مورد تأييد نيستند ) كمك مي كندد ؛ عدد اوّل معولاً در سمت چپ قرار مي گيرد و در غالب اوقات سعي مي شود كه عدد صفر نباشد ؛
2 ) آزمون عدد دوم :
اين تست هم براي اطمينان از تناسب و قابل قبول بودن داده ها است و بالتبّع جايگزيني اين عدد با توجّه به عدد اوّل و بعد از آن صورت مي پذيرد .
3 ) آزمون ارقام اوّل تا دوم :
اين آزمون ناهمگوني در داده ها را كه در دو آزمون قبل به راحتي قابل تشخيص نبودند را خيلي سريع پيدا مي كند مثلاً اگر حالت مضاعف با دوبله شدن را در داده ها داشته باشيم و به طور كلّي اين آزمون دربرگيرندة ارقام دو بخش قبلي مي باشد .
4 ) آزمون ارقام اوّل تا سوّم :
اين آزمون تمركز فوق العادهّ زيادي روي مواردي كه بي دليل مضاعف پا دو برابر شده اند و يا اعدادي كه داراي مجوّز و تأييديه مي باشند ، مثلاً حقوق هايي كه فقط با امضاي كارگزيني پاريش اجازة افزايش آنها صادر شده است را تأييد مي كنند ؛ چشم انداز بكارگيري قانون
Benford اين است كه تمام جوامع شبري مثل يك نمونه قابل نظارت و كنترل باشند كه البتّه با واقعيّت فاصلة زيادي دارد ؛ در واقع با توجّه به حجم بالاي دادة مورد استفاده جهت جلوگيري از بروز خطا يا نقص يا تحريف يا كلاهبرداري بايستي با مديّريت و تمركز كافي اقدام به آناليز ديجيتالي آنها طبق استانداردهاي Benford نمود و علاوه بر آن روي زير مجموعه هاي فرعي نيز آناليزهاي مذكور با همان وسواس و دقّت صورت بپذيرند ؛ آزمون اختصاصي براي زيرمجموعة به صورت زير مي باشد :
1 ) آزموني براي تشخيص فاكتورهايي مثل اندازة نسبي داده ها كه مثلاً يك داده بزرگي نامتجايانيست يا ناهمگوني نسبت به سايرداده ها نداشته باشد ؛ در صورت وجود اين حالت احتمال بروز خطا يا نقص در پردازش داده ها وجود دارد؛ بواقع زماني كه اين زيرمجموعه اعداد بزرگتراز حّد معمول را داشته باشيم شانس بيشتري براي بروز خطا و نقص بوجود مي آوريم ؛
2 ) در آزمون ستون يكسري از داده هاي مرتبط با يكديگر را همزمان آناليز مي كنيم تا متوجّه شويم كه كدام زير مجموعه مورد تأييد الگوي
Benford نيست ، مثلاً داده ها و ارقام ناهمگون و مقادير دلار را مي توان با هم آناليز كرد تا اينكه ببينيم كداميك مشابه الگوهاي Benford نمي باشند ؛
3 ) اين آزمون ها مي توانند براي الگوهاي گرد شدة غيرعادّي يا غيرطبيعي فوق العادّه مؤثر باشند :
3 ) اين آزمون ها همچنين مي توانند براي تمايز اعداد تكراري و با فراواني غيرطبيعي مثل اعداد سياحة خريد و فروش ،ميزان حقوق پرداختي ، اعداد دست فروشي و ...... مؤثر باشند .
عموماً آزمون احتمالات مربّع
chi براي تأييد و تصحيح داده هايي كه با الگوي Benford شباهت ندارند يا ناهمگوني هايي ديده مي شود .
بكار مي رود ؛ ابتدا بر آوردها ي اوّليه صورت مي پذيرند و در گام بعدي پردازش حسابداري مستمّر انجام مي شود و در عين حال گزارش از مكانيسم هاي انجام شده تهيّه كنيم تا براي بهينه سازي مدل هاي حسابداري ، شركتها با ابهامي روبر و نشوند ؛ همان طور كه قبلاً اشاره شد آناليز ديجيتالي داده ها زماني كه با حجم عظيمي از دادو ستدها و معاملات روبرو هستيم بيشتر به چشم مي آيد ؛ لذا با صرف زمان هزينة كمتر پردازش داده ها سريع تر صورت مي پذيرد ، امّا براي دستيابي به اين هدف احتياج به ابزارهاي كامپيوتري و رايانه هاي پيشرفته داريم تا اينكه حتي الإمكان از دخالت نظرهاي شخصي حسابدار در پردازش نهايي جلوگيري كنيم ، در واقع حسابدار فقط يك كاربر صرف باشند.
در ضمن آرشيو داده هاي ديجيتالي هم ضروري و لازم اند ؛ غالب اين فعاليت ها در صورتي كه حسابداري داخلي طبق روال و شيوة مشخصّي صورت پذيرد ديگر احتياجي به مرافبت و نظارت مداوم ندارند ، البتّه هر روز يا هر ماه بايستي كليّه دستور العمل هاي مربوط ، حسابداري در صورت نياز با روش هاي قديمي حسابداري هم كنترل شوند ( البتّه اين كاربردي اطمينان بيشتر است و لزومي ندارد ) .
بكارگيري روش هاي جايگزين و متنّوع در حسابداري مي تواند ضريب اطمينان را براي پردازش هاي بزرگي مثل دادو ستدها و معاملات كلان بالا مي برد و از سوي ديگر بروز خطا يا نقص در تكنيك هاي حسابداري مستمّر را كاهش مي دهد ؛ بواقع حسابداران با بكارگيري تكنيك هاي حسابداري همزمان ، ضمن نظارت كامل بر كلّ يك سيستم ، كار حسابداري خود را با بهترين پردازش انجام مي دهند ، در حالي كه پردازش سنتّي داده هاي خام ساعت ها كار مشقّت بار را مي طلبد .
بواقع اگر حسابدار از سيستم حسابداري همزمان استفاده كند ، در صورتي كه هرگونه بي نظمي يا خطا يا كلاهبرداري ( فريبكاري ) رخ بدهد ، حسابدارهاي داخلي مي تواند به وضوح تأثير آن را بر كل پردازش متوجه شود و از طريق صفحه مانيتور يا پرينتر اين نقص را به اطلاع حسابدارهاي قبلي برساند ، بنابراين به كمك قانون
Benford داده هاي ديجيتالي مورد تأييد را به حسابداران داخلي تحليل مي دهيم كه احتمال بروز نقص يافريبكاري يا دخل و تصرف در آن ها شديداً كاهش يافته است حال اگر از تكنيك حسابداري همزمان در كنار قانون Benford استفاده كنيم ، اگر اطلاعات پردازش شده مورد تأييد قانون Benford نباشند ، حسابدار به هر نحو ممكن براي اصلاح پردازش يا اصلاح اطلاعات خبردار مي شود ؛ جالب است بدانيد كه يكي از تكنيك هاي حسابداري جايگزين كه در كنار قانون Benford مي توان استفاده كرد ، روش SCARF يا سيستم نظارت بر فايل پردازش شدة حسابداري نام دارد كه با كمك اين روش ميزان كارايي سيستم را با نظارت مداوم بركل داد وستد ها و معاملات خرد يا كلان به حداكثر مقدار ممكن رسانده ايم .
اصولاً با روش هاي حسابداري سنتّي پس از جمع آوري و بايگاني داده ها منتظر تأييد آنها توسط قانون
Benford و كسب مجّوز بوديم ولي فايلي كه توسّط SCARF نوشته مي شود ، هر لحظه براي شاخه هاي ديگر حسابداري و مواقع اضطراري و معاملات بين المللي قابل استفاده اند ، بدون آنكه خدشه يا نقص يا اشتباهي رخ دهد .

 

 

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 23-10-1393, 04:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی