به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 30 خرداد 1397

گزارش حسابرسان

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

 

 

 

گزارش حسابرسان

 

محصول نهائی فرایند حسابرسی گزارش حسابرسی می باشد . گزارش حسابرسی در نوع مقبول و استاندارد آن تعریف می شود و به صورت مشروط یا اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر اصلاح می شود .

گزارش حسابرس مستقل :

ترازنامه شرکت نمونه در تاریخ 29/12/83و صورتهای سود و زیان وجوه نقدآن برای سال منتهی به تاریخ مزبور همراه با یاداشتهای توضیحی 1 - تایید پیوست که توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده مورد حسابرسی این موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور بر اساس حسابرسی انجام شده است

حسابرسی این موسسه بر اساس استانداردهای حسابرسی انجام شده است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند که این موسسه حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود اشتباه یا با تعریضی با اهمیت در صورتهای مالی اطمینانی معقول به دست می آورد .

حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد و مدارک می تواند مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی است رابه گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها مبنای معقول برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی فراهم آورد .

به نظر این موسسه صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت نمونه در تاریخ 29/12/83 و نتایج عملیات و جریان وجوه نقد آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جهات با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد .

نکات گزارش حسابرسی

1- اجزاء اصلی گزارش حسابرسی طبق استاندارد شماره 70 گزارش حسابرسی

الف :عنوان

ب : مخاطب گزارش

پ : بند مقدمه شامل : 1- مشخص کردن عناوین صورتهای مالی حسابرسی شده 2- مشخص کردن مسئولیت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس

ت : بند دامنه رسیدگی شامل 1 - اشاره به استانداردهای حسابرسی 2 - اشاره به اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس

ث : بند اظهار نظر درباره صورتهای مالی که اشاره به استانداردهای پذیرفته شده حسابداری دارد

ج : تاریخ گزارش

چ : نشانی حسابرس

ح : امضاء حسابرس

2- نوشتن گزارش حسابرسی به عنوان آخرین مرحله فرایند حسابرسی شناخته می شود با توجه به بند مقدمه مسئولیت تهیه و تایید صورتهای مالی با مدیریت شرکت است و مسئولیت حسابرس اظهار نظر حرفه ای نسبت به صورتهای مالی لست .

3- باید توجه داشته باشیم که گزارش حسابرسی مدرکی جدا از صورتهای مالی شرکت است

4-حسابرسان درباره مدارک یا دفاتر و یا سایر اسناد و مدارک مالی شرکت صراحتاً اظهار نظر نمی کنند. بلکه آنچه به صراحت آن تاکید دارند اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی شرکت است . استفاده از واژه با اهمیت به این معنا است که حسابرسان در طی رسیدگی های خود فقط به اقلام با اهمیت توجه کرده اند .

اهمیت :

اهمیت بستگی به ماهیت و مبلغ یک رویداد مالی دارد . در مورد مبلغ توجه به این نکته ضروری است که آستانه مبلغ همان عدد ریالی تأثیرگذار بر تصمیم استفاده کننده از صورتهای مالی است . مثلاً در یک شرکت که جمع فروش آن 500000000 ریال بوده است . پیدا کردن اشتباه به مبلغ 500000 ریال در فاکتورهای فروش منطقاً نمی تواند عاملی تاثیرگذاربر تصمیمات استفاده کننده باشد .

در مورد بحث اهمیت موضوع ماهیت یک قلم(رویداد مالی ) به این نکته اشاره می کنیم که برخی از رویدادهای مالی یک شرکت (می تواندغیر مالی باشد)با توجه به ماهیت آن که می تواند احتمال تقلب ، سوء استفاده و... را درباره مدیریت شرکت روشن سازد افشای آن بدون توجه به اهمیت ریالی لازم است مثلا معاملات با اشخاص وابسته

انواع گزارشهای حسابرسی :

1- گزارش مقبول یا استاندارد :

عبارتست از گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرط نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی اشاره شده است. زمانی که حسابرس کمیت و کیفیت شواهدحسابرسی را تأیید کند(مورد قبول او واقع شود) و دامنه رسیدگی را مطلوب ارزیابی نماید نسبت به صدور چنین گزارشی اقدام می نماید .

2- اظهارنظر مشروط :

زمانی است که حسابرس به موارد عدم رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برخورد می کند اما این تحریف یا عدم رعایت آنقدر اساسی ومهم نیست که اظهار نظر مردود نماید.در این حالت حسابرس با اضافه کردن عبارات توضیحی بیشتر در متن گزارش حسابرسی این موارد را جهت اطلاع استفاده کنندگان از صورتهای مالی بیان می کند .

3- اظهارنظر مردود :

زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که بطور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش می کند . (بسیار با اهمیت و اساسی )

4- عدم اظهار نظر :

زمانی است که محدودیت بسیار اساسی و با اهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس بوجود می آید .

مخارج (هزینه های ) حسابرسی :

هزینه های حسابرسی باید بر اساس ساعات کارکرد حسابرسان در شرکت و به تناسب پیشرفت کار محاسبه و پرداخت شوند. هزینه های دیگر از جمله ایاب و ذهاب پذیرائی و تشریفات و...طبق توافق یا قرارداد حسابرسی بین حسابرس و شرکت مورد رسیدگی مورد توافق قرار می گیرد

 

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 22-10-1393, 11:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی