به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

خصوصیات علامت تجاری - برند - نام - آرم | ثبت علامت تجاری

علائم تجاری صنعتی یا خدماتی. نشانه هایی هستند كه برای معرفی كالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از لحاظ كیفیت و ضمانت جنس آنها مورد استفاده قرار می گیرند. این علائم ممكن است اسامی مركب شامل نقش تصویر و كلمه بوده یا به صورت تفننی (فانتزی) مانند ادكلن عقرب یا به صورت اسم منطقه و شهر (عسل سبلان اردبیل) و بالاخره به شكل علامت و ترسیمات برچسب اتیكت و یا آهنگ مخصوص و غیره باشد.

ماده ١ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات در تعریف علامت تجاری مقرر میدارد:

((علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر،  رقم،  حرف، عبارت، مهر، لفاف وغیر آن كه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممكن است یك علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یك شهر و یا یك ناحیه از مملكت اختیار شود.))
از ماده فوق مستفاد می شود كه نوع علامت جنبه حصری ندارد بلكه با توجه به ابتكار افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی مانند حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی به صورت كلمات، حروف، ارقام، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ باشد.

علامت تجاری نه تنها باید با سایر علائم تجاری تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد، بلكه باید توام با ابتكار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه كننده در علامت استفاده نشود. مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ویژه كالا و جنس خاص است نمیتوان به عنوان علامت انتخاب نمود.

خصوصیات علامت تجاری

علامت تجاری باید جدید، ابتكاری و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.

جدید بودن علامت تجاری

علامتی که برای ثبت ارائه می شود از حیث شكلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزاء دو علامت مركب از یك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یكسان و مشابه نباشند به نحوی كه جزء مشترك و مشابه دو علامت، میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.

شایان ذكر است كه با توجه به جدول طبقه بندی كالا هرگاه برای نوعی كالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود شخص دیگری كه بخواهد برای كالای خود از نوع مشابه و از طبقه مزبور از همان علامت قبلی استفاده كند با ممنوعیت استفاده وثبت علامت مواجه خواهدشد.

ابتكاری بودن علامت تجاری

از خصوصیات دیگر علامت تجارتی ابتكاری بودن آن است، یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شكلی باشد. اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمیكند و آثار خوب تجاری یك علامت ابتكاری را در بر نمی گیرد . از طرفی دیگر ابتكاری بود ن علامت تجاری ایجاب می‏كند اسامی عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینكه به كار بردن خطوط هندسی به شكل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام كه نشانگر كیفیت جنس باشد جنبه ابتكاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت، خالی از اشكال خواهد بود. (مانند: عطر شماره ١١٤)

عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری

علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد كه در نظر مشتری ایجاد اشتباه كرده و وی را در تشخیص و تمیز علامت تجاری دیگر كه قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست كند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای كالایی مشخص كه در اصل بین كالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد صورت پذیرد به نحوی كه مصرف كننده به تصور اینكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید كالا گمراه گردد.

قابلیت نقل وانتقال علامت تجاری

با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات كه مقرر می دارد: (علامت تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود كه موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد) مستفاد می شودكه علامت تجاری قابل انتقال است. اما برای آن كه این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

ماده ١٤ آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:

تغییرات علامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینكه درایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد. ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضاء صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد.

شایان ذكر است كه به موجب آیین نامه مذكور،اظهارنامه در٣ نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام اقامتگاه و تابعیت مالك جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنا اداره مالكیت صنعتی همچنان كه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید. در صورتیكه نقل و انتقال علامت تجاری با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج ازكشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج از كشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید. (مستفاد از تبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا)

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 20-10-1393, 14:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی