به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 23 مرداد 1399

۱۷ واژه درباره اشتغال اتباع بیگانه به روز شد

۱۷ واژه درباره اشتغال اتباع بیگانه به روز شد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار مفاهیم و تعارف جدید مربوط به اشتغال اتباع بیگانه را ارائه کرد.

ابطال پروانه کار تبعه بیگانه، اشتغال غیرمجاز تبعه بیگانه و پروانه کار موقت تبعه بیگانه از جمله تعارف جدید ارائه شده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: 17 تعریف جدید در بخش اشتغال اتباع خارجی به روز رسانی شد. مفاهیم و استانداردسازی های جدید پس از کارشناسی به دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آمار ایران ارسال شد.

از این پس، مفاهیم و واژه های جدید در تدوین آئین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ابطال پروانه کار تبعه بیگانه، اشتغال غیرمجاز تبعه بیگانه، اشتغال مجاز تبعه بیگانه، پروانه کار تبعه بیگانه و پروانه کار موقت تبعه بیگانه از جمله تعارف جدید ارائه شده است.

همچنین تعاریف جدیدی نیز در بخش مربوط به تجدید پروانه کار تبعه بیگانه، روادید ورود با حق کار مشخص، کارت کار موقت، گواهینامه خاتمه کار تبعه بیگانه و صدور پروانه کار تبعه بیگانه پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه در تعریف صدور پروانه کار تبعه بیگانه آمده است: فرایندی است که طی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از اعطای روادید ورود با حق کار مشخص بنا به درخواست کارفرما، پروانه کار تبعه بیگانه را به مدت حداکثر یکسال (با اعتبار 12 ماه و کمتر) صادر می کند که در صورت لزوم امکان تجدید، تغییر یا تمدید آن وجود دارد.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایلنا

تاریخ : 18-10-1393, 11:03

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا