به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1397

آیین نامه حرفه ای وكلای دادگستری كشورهای عضو اتحادیه اروپا

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

آیین نامه حرفه ای وكلای دادگستری كشورهای عضو اتحادیه اروپا

 

 

كثرت تعهدات و تكالیفی كه بر عهده وكیل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملی است كه وكیل رااز فشارهای وارده علی الخصوص فشارهای ناشی از اعمال نفوذهای خارجی و منافع شخصی خود وی ، مصون دارد . این استقلال جهت تضمین اجرای عدالت ضروری است ، همانگونه كه رعایت بی طرفی برای یك قاضی ضرورت دارد.

استقلال

وكیل باید از هر اقدامی كه موجب صدمه به استقلال او می شود پرهیز نماید . او باید همیشه مراقبت نماید كه در جهت خوشایند موكلش ، قاضی و یا دیگر اشخاص ، اخلاق حرفه ای وكالت را زیر پا نگذارد . وجود این استقلال در مورد انجام خدمات حقوقی ترافعی و غیر ترافعی ضروری است . مشاوره ای كه وكیل به مراجعه كننده اش می دهد ، در صورتی كه صرفاَ برای خوشایند مراجعین و یا برای حفظ منافع شخصی خود یا ناشی از فشارهای خارجی بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه ای رعایت نشده باشد ، هیچگونه ارزش واقعی ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتی كه نسبت به شرافت ، درستكاری ، سلامت و صداقت وكیل تردیدی وجود داشته باشد كسی نسبت به او اعتماد پیدا نخواهد كرد . اخلاق حرفه ای ، در نهایت برای جلب اعتماد نسبت به وكیل نقش موثری را در جامعه ایفاء می نماید .

اسرار حرفه ای

طبیعت حرفه وكالت ایجاب می كند كه وكیل امین اسرار مراجعین و مرجع مكاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمین حفظ اسرار ، اعتمادی به وجود نخواهد آمد . بنابراین حفظ اسرار حرفه ای هم حق و هم تكلیف اساسی وكیل به شمار می رود این تعهد هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع مراجعین وكیل می باشد . بنابراین اجرای این تعهد باید از حمایت دولتها نیز برخوردار باشد.

وكیل باید كلیه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه ای را كه در چهارچوب فعالیت حرفه ای اش از آنها آگاهی مییابد حفظ نماید . این تعهد مقید به زمان خاصی نمی باشد.

وكیل باید پرسنل و كلیه اشخاصی را كه با او در ارتباط با فعالیت حرفه ای اش همكاری می نمایند ملزم به حفظ اسرار حرفه ای نماید.

رعایت مقررات رفتار حرفه ای دیگر كانونها

در اجرای مقررات اتحادیه اروپایی و فضای اقتصادی اروپایی ، وكیل یك كشور عضو را می توان به مراعات مقررات حرفه ای كانون های وكلای دیگر كشورهای عضو ملزم نمود . وكیل ملزم است در انجام فعالیتهای خاص حرفه ای از مقررات حرفه ای مربوط به آن فعالیت نیز آگاه گردد.

اعضای شورای كانونهای وكلای اروپایی ملزم هستند مقررات حرفه ای خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند تا وكلا بتوانند از مقررات مذكور با مراجعه به دبیرخانه فتوكپی تهیه نمایند.

عدم امكان اشتغال به برخی مشاغل

برای اینكه وكیل بتواند وظایف خود را با استقلال كافی و به گونه ای شایسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، باید از اشتغال به پاره ای مشاغل كه با حرفه وكالت قابل جمع نیستند پرهیز نماید .

وكیلی كه به عنوان نماینده یا وكیل مدافع موكلش در مراجع قضایی یا دیگر مراجع عمومی ذی صلاح كشورهای عضو حضور پیدا نماید باید مقررات مربوط به عدم اشتغال وكیل به برخی مشاغل غیر قابل جمع با وكالت را كه در آن كشور اجرا می شود مورد توجه قراردهد.

وكیلی كه در دیگر كشورهای عضو اشتغال دارد و می خواهد به فعالیت تجاری و یا هر فعالیت دیگری كه قابل جمع با وكالت نیست بپردازد ، ملزم است همانگونه كه وكلای آن كشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخی مشاغل مغایر با وكالت را رعایت می نمایند ، او نیز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد.

تبلیغات شخصی

جز در حدودی كه مقررات كانون متبوعه وكیل اجازه می دهد ، وكیل نه شخصاَ و نه از طریق اشخاص دیگر نمی تواند مبادرت به تبلیغ نماید.

زمانی كه وكیل در نظر دارد به موكلینش اطلاع رسانی نماید یا تغییر موقت مكانی خود را اعلام نماید و یا در شروع فعالیتش حضور خود را به عنوان وكیل دادگستری اعلام نماید ، می تواند از طریق رسانه ای عمومی اقدام نماید.

منافع موكل

وكیل باید با رعایت موازین قانونی و حرفه ای به بهترین وجه از حقوق موكلش دفاع كند حتی اگر این كار با منافع خاص خود او یا یك همكار و یا منافع كلی او تعارض داشته باشد .

محدود ساختن مسئولیت وكیل در قبال موكل

در حدودی كه نظام حقوقی كشورعضو متبوعه وكیل یا نظام حقوقی دیگر كشورهای عضو ، اجازه می دهند ، وكیل می تواند مسئولیتش را در قبال موكلش در چهارچوب مقررات حرفهای مربوطه محدود نماید.

روابط با موكلین

اغاز و پایان روابط با موكل

وظیفه وكالتی وكیل از طریق اخذ وكالت از شخص موكل یا وكیل توكیلی او و یا تعیین او توسط مرجع ذی صلاح به عنوان وكیل یك شخص معین ، شروع می شود .

در موارد خاصی كه در هویت و صلاحیت شخص موكل یا وكیل توكیلی یا مرجع ذی صلاحی كه او را به عنوان وكیل تعیین كرده است ابهامی وجود داشته باشد ، وكیل باید به هرشیوه ای معقول نسبت به احراز ان شرایط ، اقدام نماید .

وكیل باید در اسرع وقت ، آگاهانه و با جدیت به مراجعه كننده اش مشورت داده و یا از حقوق او دفاع نماید ، وی شخصاَ مسئول وظبفه ای است كه به وی اعطاء شده است ، او باید مراجعینش را از میزان پیشرفت موضوع وكالت یا مشاوره آگاه سازد . وكیل نباید مورد وكالتی را كه می داند و یا اینكه باید بداند صلاحیت لازم برای انجام ان را ندارد بپذیرد مگر اینكه در آن مورد با یك همكار واجد شرایط همكاری نماید .

همچنین وكیل نباید مورد وكالتی را كه به دلیل تعهدات دیگرش ، فرصت انجام آنهم را ندارد ، بپذیرد وكیلی كه در صدد قطع همكاری با یك موكل برمی آید ، باید مطمئن باشد كه موكلش در یك زمان معقول از همكاری یك وكیل دیگر برخوردار خواهد شد .

تعارض منافع

وكیل نباید در یك موضوع مورد اختلاف به عنوان مشاور یا نماینده یا وكیل مدافع چندین نفر كه بین آنها تعارض منافع وجوددارد یا احتمال وجود چنین تعارضی را می دهد ، ایفاء نقش نماید .

در موارد زیر وكیل باید قبول وكالت مراجعین خود پرهیز كند :

  • زمانی كه احتمال تعارض منافع وجود دارد .
  • زمانی كه خطر نقض تعهد حفظ اسرار حرفه ای وجود داشته باشد .
  • زمانی كه احتمال خدشه بر استقلال وكالتی او وجود داشته باشد .

وكیل نمی تواند در موردی كه اسرار و اطلاعات موكل سابق وی در معرض افشاء واقع شود و یا اینكه آگاهی وكیل به امور موكل سابق ، انگیزه مراجعه موكل جدید به او بوده باشد ، وكالت موكل جدید را بپذیرد .

در صورت كه وكلا به صورت جمعی كار می كنند ، پاراگراف های ۱- ۲- ۳ تا ۳-۲-۳ باری یكایك آنها لازم الاجراء است .

مشاركت در مدعی به وكیل نباید حق الوكاله خود را بر مبنای مشاركت در مدعی به تعیین كند .

مشاركت در مدعی به توافقی است بین وكیل و موكل ، قبل از اینكه به طور نهایی موضوع وكالت ، به نفع موكل انجام شده باشد . با این توافق ، موكل متعهد می شود كه بخشی از نتیجه دعوی را كه می تواند وجه نقد یا بخشی از یك مال یا ارزش آن باشد ، به وكیل پرداخت نماید . تعیین حق الوكاله بر مبنای ارزش دعوی در دوحالت مجاز است :

مقررات كانون وكلای كشوری كه وكیل تابعیت آن را دارد ، آن را پذیرفته باشد .

حق الوكاله مطابق تعرفه قانونی مقرر شده باشد .

تعیین حق الوكاله

وكیل باید موكلش را از میزان حق الوكاله ای كه مطالبه می كند آگاه نماید . میزان این حق الوكاله باید منصفانه و قانونی باشد .

مبنای محاسبه حق الوكاله ، مقررات كانون وكلای متبوعه وكیل است مگر اینكه وكیل و موكل توافق دیگری كرده باشند .

اگر وكیل ، عضو چند كانون باشد ، مقررات كانونی اعمال خواهد شد كه روابط وكیل و موكل با ان ، ارتباط بیشتری دارد.

اقساط حق الوكاله و هزینه

زمانی كه وكیل پرداخت اقساطی از هزینه ها و حق الوكاله ها را مورد مطالبه قرار می دهد ، این مقدار نباید از میزان كارهای انجام شده فراتر رود .

در صورت عدم پرداخت قسط مورد مطالبه ، وكیل می تواند از انجام موضوع وكالت خودداری و یا از وكالت كناره گیری نماید . در این صورت باید ضوابط بند ۴-۱-۳ را مورد لحاظ قرار دهد .

مشاركت در حق الوكاله ، با شخصی كه وكیل نیست در مورد حق الوكاله ، وكیل نمی تواند با شخصی كه وكالت ندارد مشاركت نماید مگر اینكه مشاركت بین وكیل و دیگر اشخاص ، در حقوق كشور متبوعه وكیل ، مجاز اعلام شده باشد .

قاعده مندرج در بند ۱-۶-۳ در مورد پرداخت وجوه یا تهاتر به عمل آمده توسط وكیل در قبال وراث همكار فوت شده یا شخص وكیل مستعفی كه وكیل توكیلی موكل اصلی بوده است ، اعمال نمی شود .

حل موضوع مورد وكالت به نحو مقتضی و از طریق ارائه مشورتهای حقوقی

وكیل باید با توجه به اهمیت و ارزش موضوع وكالت ، را ه حل های مناسبی را به موكل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره لازم را در خصوص اقتضاء پیگیری توافق یا هر راه حل دیگر جهت حل نهایی دعوی را به او پیشنهاد نماید . هر زمان كه موكل نیاز به كسب نظر مشورتی دارد ، وكیل باید به مشورت خواهی او پاسخ دهد .

سپرده های موكلین

هر زمان و به هر طریقی كه وكیل ، اموالی را به حساب موكل یا اشخاص ثالث به دست می آورد ( كه ذیلا سپرده های موكلین نامیده می شود ) ملزم است مقررات ذیل را در مورد آنها رعایت نماید :

سپرده های موكلین همیشه در یك حساب باز در یك بانك یا موسسه مالی مشابهی كه مورد تایید مقامات صلاحیتدار باشد ، نگهداری خواهد شد . تمامی سپرده ها به چنین حسابی واریز خواهد شد مگر اینكه موكل به طور صریح یا ضمنی ترتیب دیگری را مقرر كرده باشد .

هر حسابی كه به نام وكیل باز می شود تحت عنوان سپرده های موكلین بوده و وجوه ان متعلق به موكلین وی می باشد . موجودی حساب هایی كه وكیل ، وجوه مربوط به موكلین خود را در آن واریز می نمایند باید همواره معادل كل وجوهی باشد كه به حساب موكلین وصول گردیده است . تمامی سپرده های موكلین باید در اسرع وقت به موكلین یا به ترتیبی كه آنها مقرر می دارند پرداخت گردد .

هر گونه پرداختی از محل سپرده موكلین به اشخاص ثالث ممنوع است مگر اینكه مطابق مقرات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موكلی كه پرداخت از حساب او صورت می گیرد ، این پرداخت مجاز اعلام شده باشد .

ممنوعیت پرداخت شامل موارد زیر است :

  • الف : پرداخت از سپرده های متعلق به یك موكل دیگر یا هزینه كردن برای امور او
  • ب: برداشت از سپرده های مربوط به موكلین ، تحت عنوان حق الوكاله

وكیل باید لیست كامل و دقیقی از تمامی هزینه های انجام شده از محل سپرده های موكلین را به تفكیك تهیه نموده و به موكلی كه آن را مطالبه كرده است تسلیم نماید .

سازمان های حرفه ای متبوعه وكیل مجاز هستند با حفظ اسرار حرفه ای ، اسناد مربوط به سپرده های موكلین وكیل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا هم از رعایت مقررات مربوطه اطمینان حاصل كنند و هم متخلف از مقررات مذكور را تنبیه انضباطی نمایند .

وكیلی كه در یك فعالیت حرفه ای در محدوده دیگر كشور عضو ، سپرده ای از موكلین خود به دست می آورد ، باید مقررات مالیاتی و حسابداری مربوط به این قبیل سپرده ها را مطابق ضوابط كانون متبوعه خود رعایت نماید ، مگر در موردی كه ذیلا ذكر می شود ، بدیهی است رعایت مقررات بند ۱-۸-۳ برای وی هم الزامی است .

وكیلی كه در محدوده دیگر دولت عضو ، فعهالیت می كند می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه خود و نیز سازمان حرفه ای دیگر دولت عضو ، به طور موردی تحت مقررات حرفه ای دیگر كشورهای عضو قرار می گیرد بدون اینكه ملزم باشد مقررات لازم الرعایه كانون متبوعه اش را در آن مورد خاص رعایت نماید . در چنین حالتی وكیل ملزم است با اتخاذ تدابیر لازم به موكلینش اطلاع دهد كه وی تابع مقررات كانون دیگری است .

بیمه مسئولیت حرفه ای

به دلیل ماهیت و گستردگی خطرات ناشی از فعالیت های وكالتی ، وكیل باید همیشه مسئولیت حرفه ای خود را در یك حد معقول بیمه نموده باشد .

وكیل در انجام خدمات حقوقی خود در محدوده دیگر كشور عضو، تابع مقررات ذیل می باشد . وكیل كه در كشور دیگر عضو خدمات وكالتی انجام می دهد ، باید مقرات مربوط به الزام وكلاء به بیمه نمودن مسئولیت حرفه ای خود را كه در آن كشور لازم الاجراست ، مراعات نماید زمانی كه وكیل در كشوركانون متبوعه خود ، ملزم به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای است و در حال انجام فعالیت حرفه ای در دیگر كشور عضو نیز می باشد ، باید اقدام به افزایش پوشش بیمه ای به منظور تحت پوشش قرار دادن مسئولیت حرفه ای فعالیت وكالتی خود در دیگر كشور عضو ، نماید .

در مواردی كه مقررات كانون متبوعه اش اخذ چنین بیمه ای را الزامی نكرده است و یا افزایش پوشش بیمه ای ، آن گونه كه در بند ۲-۲-۹-۳ ذكر شد ، غیر ممكن می باشد ، وكیل باید مسئولیت حرفه ای اش را در دیگر كشورهای عضو در حق موكلین مربوطه در حد مساوی با وكلای آن كشور بیمه كند مگر اینكه این امر هم غیر ممكن باشد .

در حالتی كه وكیل طبق قواعد مذكور نمی تواند بیمه مناسبی را اخذ نماید ، باید موكلینش را از وجود خطرات و احتمال ورود خسارات به واسطه فقد بیمه آگاه كند .

وكیلی كه در دیگ كشور عضو خدمات وكالتی انجام می دهد ، می تواند با موافقت سازمان حرفه ای متبوعه و سازمان حرفه ای دیگر كشور عضو به طور موردی ، خود را تحت شمول مقررات لازم الاجراء ء مربوط به بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای قرار دهد . در این حالت وكیل باید با اتخاذ اقدامات لازم موكلینش را از چنین وضعیتی مطلع نماید .

روابط با مراجع قضایی

مقررات حرفه ای لازم الاجرا در مقام وكیل مدافع

وكیلی كه به عنوان وكیل مدافع در یك مرجع قضایی مربوط به دیگر كشور عضو حضور می یابد و یا در جریان یك دادرسی در چنین مرجعی مشاركت می نماید ، باید مقررات حرفه ای لازم الاجرا در آن حوزه قضایی را رعایت نماید .

جنبه علنی مذاكرات

وكیل باید در هر شرایطی جنبه علنی مذاكرات را رعایت نماید . به عنوان مثال او نمی تواند بدون آنكه قبلا وكیل طرف مقابل را مطلع نموده باشد ، با قاضی رسیدگی كننده پرونده ، ارتباط برقرار كند . او نمی تواند اسناد و لوایحی را به قاضی ارائه دهد مگر اینكه در یك فرصت كافی در این زمینه با وكیل طرف مقابل صحبت كرده باشد . البته اگر مقررات دادرسی لازم الاجرا هر كشوری این امر را مجاز اعلام كرده باشد ، ممنوعیتی وجود ندارد .

در مواردی كه منع صریح قانونی وجود نداشته باشد ، وكیل صرفا با اجازه صریح وكیل طرف مقابل خواهد توانست دادگاه را از طرح پیشنهادی سازش كه توسط طرف پرونده یا وكیل وی ارائه شده است ، مطلع نماید .

احترام به قاضی

وكیل با ابزار احترام و صداقت نسبت به دادگاه باید با در نظر گرفتن وجدان بدون ترس و واهمه و یا لحاظ داشتن منافع شخصی خود یا دیگری و یا به خاطر ترس از احتمال تبعات سوء برای خود یا هر شخص دیگر ، از حقوق موكلش دفاع نماید

اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز

وكیل هیچوقت نباید عالما به قاضی ، اطلاعات نادرست یا شبهه انگیز عرضه كند . اجرای این قاعده نسبت به داوران یا اشخاص دیگری كه نقش مشابه دارند

مقررات ناظر به روابط بین وكیل و قاضی ، بر روابط وكیل با داور ، كارشناس یا هر شخص دیگری كه به طور موردی قاضی یا داور را مساعدت می نمایند ، حاكمیت دارد .

روابط بین وكلا

حسن همكاری

به منظور حفظ حقوق موكل و احتراز از روندهای نامطلوب مثل سایر موارد مربوط به حفظ حیثیت حرفه ای ، ضروری است كه وكلا بر اساس اعتماد متقابل با یكدیگر حسن همكاری داشته باشند و در عین حال نباید منافع وكیل و موكل در تعارض قرار گیرد .

وكلا هر كشور عضو نسبت به وكلا دیگر كشورهای عضو ، همكار تلقی می شوند ، لذا باید در روابط با همدیگر همكاری صادقانه داشته باشند .

همكاری بین وكلای كشورهای عضو

در صورتی كه وكیلی از وكلای یك كشور عضو ، به یكی از همكاران در دیگر كشورهای عضو ، مراجعه كند و وكیل مورد مراجعه فاقد صلاحیت و توانایی برای انجام كار موضوع پرونده باشد ، باید از پذیرش ان كار خودداری نموده بلكه در چنین وضعیتی باید ترتیبات لازم را برای ارتباط دادن آن همكار با یك وكیل واجد صلاحیت فراهم نماید .

زمانی كه دو وكیل از كشورهای مختلف عضو با هم فعالیت می نمایند بایستی بین نظام های حقوقی مربوط به كشور خود از یك سو و مقررات كانون های متبوعه و صلاحیت ها و تعهدات حرفه ای خود از سوی دیگر هماهنگی های لازم را ایجاد نمایند .

مكاتبات بین وكلا

وكیلی كه با یك همكار خود از دیگر كشور عضو مكاتبه می نماید و انتظار دارد كه مكاتبه مذكور جنبه محرمانه داشته باشد ، صراحتا این موضوع را به اطلاع آن همكار برساند . ئدر صورتی كه گیرنده پاكت نامه ، از حفظ اسرار مربوط به نامه همكار خود عاجز باشد ، می بایستی بدون باز كردن پاكت ، آن را به هزینه خود عودت دهد .

حق الوكاله معرفی

هیچ وكیلی نمی تواند از بابت توصیه یا معرفی موكل به وكیل دیگر از آن وكیل یا هر شخص ثالث دیگر وجهی تحت عنوان حق الوكاله یا حق المشاوره یا عناوین دیگر مطالبه و یا بپذیرد . وكیل نبایستی وجهی تحت عنوان كمیسیون بابت معرفی موكل خود ، به كسی بپردازد .

ارتباط مستقیم با طرف دعوا

وكیل نمی تواند در ارتباط با موضوع دعوی ، با شخصی كه می داند وكیل دارد مستقیما مكاتبه نماید ، مگر اینكه طرف دعوا این اجازه را به او داده باشد .

تغییر وكیل

در یك دعوی معین ، وكیل برای دفاع از حقوق شخصی كه به او مراجعه كرده است ، نمی تواند جانشین وكیل دیگری شود ، مگر اینكه آن همكار را از این موضوع مطلع نموده و تدابیر اتخاذ شده توسط موكل را در ارتباط با تعیین تكلیف هزینه ها و حق الوكاله آن همكار به اطلاع وی رسانده باشد . در عین حال در هر مورد ، این وظیفه موجب نمی گردد كه وكیل جانشین ، شخصا مسئول پرداخت هزینه های انجام شده توسط وكیل سابق و حق الوكاله مربوط به وی تلقی شود .

در صورتی كه اقدام فوری در جهت رعایت مصالح موكل اقتضا نماید ، وكیل می تواند بدون رعایت شرایط مذكور در بند ۱-۶-۵ قبول وكالت كند ولی در اسرع وقت باید به وظیفه موضوع بند ۱-۶-۵ اقدام نماید .

مسئولیت مالی

در روابط حرفه ای بین وكلای كشورهای عضو ، وكیلی كه به همكار خارجی خود ، موكلی معرفی می نماید ، شخصا مسئول پرداخت حق الوكاله ، هزنه های مربوط در قبال آن همكار می باشد . در عین حال وكلای مذكور می توانند در بدو شروع همكاری ، ترتیب خاص دیگری را مقرر بدارند .

ضمنا وكیل معرف همواره می تواند از قبل ، مسئولیت آتی خود را در قبال پرداخت هایی كه به وكیل همكار خارجی باید صورت پذیرد ، محدود نماید .

ایجاد زمینه پیشرفت برای وكلای جوان

شناخت و آگاهی وكلای كشورهای عضو از قوانین و مقررات دادرسی لازم الاجرا كشورهای یكدیگر ، در تقویت همكاری و ایجاد اعتماد متقابل نقش مهمی را داراست .

بدین منظور وكلای هر كشور عضو ه در جهت پیشرفت علمی وكلای جوان دیگر كشورها ، وکالت سعی در انتقال اطلاعات نظام حقوقی خود به آنان در حین انجام وظایف حرفه ای شان خواهند نمود .

دعاوی بین وكلای كشورهای عضو

در صورتی كه وكیل معتقد باشد یك قاعده حرفه ای توسط همكار دیگر كشور عضو نقض شده ، او باید توجه آن همكار را به آن جلب نماید .

در صورت بروز هر گونه اختلاف شخصی مرتبط با تكالیف حرفه ای بین وكلای كشورهای عضو ، آنها باید در بدو امر آن را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند .

قبل از اینكه وكیلی در زمینه اختلافات موضوع بندهای ۱-۹-۵ و ۲-۹-۵ در قبال همكار دیگر كشور عضو اقامه دعوی كند ، باید كانون های متبوعه را مطلع نماید تا آنها در جهت حل و فصل موضوع از طرق مسالمت آمیز اقدام كنند .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 13-10-1393, 21:30

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی