به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 31 تیر 1397

اساسنامه شرکت تضامنی

اساسنامه شرکت تضامنی

 

 

ماده ۱)
نام شرکت : شرکت تضامنی …………………………………
ماده ۲)
نوع شرکت : شرکت تضامنی
ماده ۳)
موضوع شرکت : …………
ماده ۴)
مرکز اصلی شرکت : …………………………
تبصره : هیئت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بدانند انتقال و یا شعبی را تأسیس نمایند وصورتجلسه را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.
ماده ۵)
مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .
ماده ۶)
سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………….. ریال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده ۱۱۸ قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است .
ماده ۷)
تابعیت شرکت : ایران ……………………………
ماده ۸)
سهم الشرکه شرکاء : ……………………………………
ماده ۹)
مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ……………………………. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………….. سال است .
تبصره ۱) اولین مدیران شرکت عبارتند از :
تبصره ۲) کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر دیگر از مدیران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
ماده ۱۰)
مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به تصریح ماده ۱۲۱ قانون تجارت همان است که درماده ۵۱ مقرر شده است .

اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند درتمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی ، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی و تنظیم بودجه ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، حق انتخاب وتعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً ودادن اختیارات لازمه ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانکها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار ، وام دادن ، وام گرفتن از بانکها ، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها وام مؤسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز و هر تصمیم که هیات مدیره در جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید.
ماده ۱۲)
انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء .
ماده ۱۳)
تغییر اساسنامه : هرنوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هرگونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء امکان پذیر است .
ماده ۱۴)
سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد .
ماده ۱۵)
ترتیب تقسیم سود شرکت : از درآمد شرکت در پایان سال مالی ابتداً تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان ومدیران و استهلاکات و مالیات و عوارض کسر قانونی کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ۵% یا ………………..ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی درنظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد .
تبصره : وفق ماده ۱۳۲ اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود .

 

ماده ۱۶)
حق الزحمه مدیران : مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند .
ماده ۱۷)
مجامع عمومی شرکاء اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هریک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هریک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.
ماده ۱۸)
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
الف) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و حساب سود و زیان و تصویب آن .
ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره .
ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن .
د) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم انتخاب بازرس
ماده ۱۹)
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه .
ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت .
ج) افزایش یاکاهش سرمایه شرکت.
ماده ۲۰)
درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت می باشد.
ماده ۲۱)
تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ۱۶۰ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۲۲)
انحلال شرکت : شرکت مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت منحل خواهد شد . درصورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد . وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود .
ماده ۲۳)
اختلاف بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد .
ماده ۲۴) در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت وسایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد .
ماده ۲۵)
این اساسنامه در ……………… ماده و ……………….. تبصره و با امضای شرکاء در ذیل تمام صفحات آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید .
نام و نام خانوادگی فرزند شماره شناسنامه صادره از امضاء
۱)……………. ………. ………. ……
۲)……………. …….…. .………. ……

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-06-1393, 13:13

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی