به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 8 آبان 1399

دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۳.۲ میلیارد دلار شد


به گزارش تسنیم، محاسبات انجام شده در بانک مرکزی بیانگر آن است که در حوزه تراز پرداخت های خارجی، مازاد حساب جاری در سال ۱۳۹۲ با ۶.۴ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩١ به حدود ٢٨ میلیارد دلار رسید. در سال ١٣٩٢ ، در نتیجه دریافت ها و پرداخت های ارزی، معادل دلاری دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز به ۱۳.۲ میلیارد دلار افزایش یافت. در مجموع، به نظر می رسد که عملکرد عمومی اقتصاد در سال ١٣٩٢ اگرچه با سطح آرمانی و مطلوب خود فاصله داشت، لیکن تا حد زیادی متاثر از دشواری شرایط بیرونی و اقتضائات تحمیل شده به مجموعه دولت یازدهم بود. بانک مرکزی در این سال تلاش نمود با استفاده از ظرفیت های محدود موجود و فرصت هایی که فضای بهبود تعاملات بین المللی فراهم کرده بود، بر چالش های ناشی از تحریم و برخی سوء تدبیرهای قبلی غلبه نماید و سکان ثبات و آرامش نظام اقتصادی کشور باشد. آمار و ارقام منتشره نیز موید موفقیت نسبی در دستیابی به هدف مذکور است.
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » اخبار بانک

تاریخ : 7-10-1393, 08:05

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا