به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 1 خرداد 1397

ثبت شرکت -ثبت قرض الحسنه

هدیه ویژه را از ما بخواهید. پس از انجام هر قرارداد یک هدیه ویژه از ثبت شرکت ارشیا دریافت کنید
تنظیم صورتجلسات – ثبت شرکت –پلمپ دفاتر – ثبت شرکت محدود

 

ثبت قرض الحسنه

 

 

مدارك مورد نياز ثبت موسسه قرض الحسنه

صندوقهای قرض الحسنه در قالب موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری پس از كسب موافقت اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی بنا به روش زیر به ثبت می رسد.

ثبت قرض الحسنه

الف: مدارك مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه:
١- دو جلد اساسنامه كه به امضای موسین و هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن .
٢- دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری كه به امضائ موسسین و اعضائ هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن
٣- مجوز ثبت صادره از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی
٤- فتوكپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین ویك نسخه كپی آن .
ب : روش ثبت موسسه قرض الحسنه:
١- با استفاده از اساسنامه ضمیمه دو جلد اساسنامه كه ذیل تمام صفحات به امضای موسسین و هیات واعضا هیات مدیره امنا رسیده باشدو یك نسخه كپی ان
٢-صورتجسات ضمیمه اساسنامه كه اعضای هیات امناو هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین مشحص شده و به امضای انان رسیده باشد
٣- تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری كه برای تقاضانامه ثبت موسسه قرض الحسنه نیز ازان می توان استفاده نمود تكمیل و به امضا موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد.
(تذكر :تقاضانامه مذكور بایستی ازاداره ثبت شركتها وموسسات غیر تجاری ابتیاع شود)
٤-فتوكپی شناسنامه موسسین واعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره و بازرسین درمراجع ذیصلاح برابراصل شود .
٥- پس ازتهیه مدارك فوق الذكر یك سری كپی ازتمام انها تهیه شود به همراه سایر مدارك تحویل اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری شود .
٦- احدی ازاعضا هیات مدیره یا هیات امنا یا وكیل رسمی شركت با دردست داشتن مدارك فوق الذكر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شركتها مراجعه نماید (دراین راستا لازم است قبلا هماهنگی لازم بین موسیسین و اعضا هیات مدیره و هیات امنا درخصوص تعیین چندنام برای موسسه قرض الحسنه به عمل ایدو چند نام انتخاب شود و معمولا برای موسسات قرض الحسنه ازاسما متبرك كه دارای قداست خاصی دربین مردم می باشد و بدون سابقه ثبت هم باشد استفاده و به قسمت تعیین نام مراجعه شود )
٧-مسئول تعیین نام یكی ازاسما كه دارای معنا و مفهوم خاص باشد و نیز سابقه ثبت ندارد را درانتخاب و درروی برگ تقاضانامه درج می نماید و بایستی موافقت بااین نام ازمسئولین اداره ثبت شركتها اخذ ونام معینه دردفتر تعیین نام ثبت شود .
٨- مدارك اصل و كپی تحویل قسمت پذیرش شود و مسئول مربوطه در بدو امر نسبت به بررسی اجمالی مدارك اقدام و سپس تحویل گرفته می شود وبرگ رسید با تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای اخذ پاسخ صادر و تحویل ذینفع می شود.
٩- در تاریخ معینه در برگ رسید به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود كارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرض الحسنه نیاز به استعلام دارد فلذا نسبت به استعلام از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی اقدام می نماید و شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع جهت پیگیری بعدی تسلیم می نماید.
١٠- پس از گذشت مدتی بایستی با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم های مربوطه توسط موسسین و اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره كامل شود و اداره مذكور پس از بررسی صلاحیت متقاضیان مراتب موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه را كتبا به اداره ثبت شركتها اعلام می نماید.
١١- كارشناس اداره ثبت شركتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهیه آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه اقدام می نماید.
١٢- در مراجعه بعدی به اداره ثبت شركتها آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه را دریافت و به حسابداری جهت دریافت قبض حق الثبت و هم چنین واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شركتها جهت تعیین حق الدرج انتشار آگهی تاسیس در روزنامه كثیرالانتشار مراجعه و مبالغ معینه به شعبه بانك ملی ایران مستقر در سازمان ثبت پرداخت گردد.
١٣- پس از پرداخت ها فیش پرداختی حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شركتها ارائه و مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن پیش نویس آگهی اقدام می نماید و سپس آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به واحد ثبت تاسیس و تغییرات تحویل داده می شود.
١٤- مسئول مربوطه با ثبت آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه در دفتر ثبت ضمن تعیین شماره ثبت و درج آن در روی اوراق مربوطه در ذیل ثبت از شخص معرفی شده در ذیل صورتجلسه ها با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 2-10-1393, 11:10

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی