به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 25 آذر 1397

ثبت شرکت -پرسش و پاسخ در رابطه باعلائم تجاری

سوال - علامت هارو در چه مواردی نمیشه ثبت کرد؟

 • الف ـ نتواند كالاها یا خدمات یك مؤسسه را از كالاها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد.
 • ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
 • ج ـ مراكز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی كالاها یا خدمات یا خصوصیات آنها گمراه كند.
 • د ـ عین یا تقلید نشان نظامی‌، پرچم‌، یا سایر نشانهای مملكتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یك نام یا نشان رسمی متعلق به كشور، سازمانهای بین‌الدولی یا سازمانهایی كه تحت كنوانسیونهای بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذكور یكی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن كه توسط مقام صلاحیتدار كشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
 • هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌كننده‌ای شبیه یا ترجمه یك علامت یا نام تجاری باشد كه برای همان كالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است‌.
 • و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً میان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلی لطمه وارد سازد.
 • ز ـ عین علامتی باشد كه قبلاً به نام مالك دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان كالا و خدمات و یا برای كالا و خدماتی است كه به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

سوال - میخواستم بدونم مدارک لازم برای ثبت علامت چیه؟

    مدارك مثبت هویت متقاضی

 • الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 • ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

    مدارك نماینده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
    نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر
    ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...
    رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی

 • الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 200.000ریال برای اشخاص حقوقی 400.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست3»
 • ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

مهم -  در صورتی که علامت به صورت لاتین باشد داشتن کارت بازرگانی الزامی است.

ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری

سوال - اظهارنامه من و رد کردن میخواستم بدونم میتونم اعتراض کنم ؟ میشه درین خصوص راهنمایی کنید؟

وفق ماده 37 قانون هر ذی‌نفع می‌تواند حداكثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی‌، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) این قانون به اداره مالكیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :

اداره مالكیت صنعتی رونوشت اعتراض‌نامه را به متقاضی ابلاغ كرده و بیست روز به او مهلت می‌دهد تا نظر خود را اعلام كند. متقاضی درصورت تأكید بر تقاضای خود یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط به اداره مذكور می‌فرستد. درغیر این‌صورت اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.
اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالكیت صنعتی رونوشت آن را دراختیار معترض قرار می‌دهد و با درنظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می‌گیرد كه علامت را ثبت و یا آن را رد كند.

وفق ماده 124 و 125 آیین‌نامه اجرایی هر شخصی كه نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده 120 این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید.

پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارك استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض‌نامه و مدارك استنادی، تكمیل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، كتباً از متقاضی می‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه كان لم یكن تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از كشور 60 روز می‌باشد.

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالكیت نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است با رعایت ماده 124 این آیین‌نامه، ظرف 10 روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مكلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی كتباً  به اعتراض معترض تمكین نماید درخواست او برای ثبت علامت مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی كه علامت وی به ثبت نرسیده باشد، بر طبق اظهارنامه‌ای كه همزمان با اعتراض تسلیم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وی از این تاریخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم كمیسیون موضوع ماده 170 این آیین‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود كه اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیراز حق مالكیت، نسبت به علامتی باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم كمیسیون طبق ماده 172 این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره 1– در صورتی كه اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت علامت نشود مبالغ پرداختی از این بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد،‌ مهلت‌های مذكور در این ماده به دو برابر افزایش می‌یابد.

ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری

سوال - میخوام علامت تجاریم و تمدید کنم لطفا درین خصوص راهنمایی کنید؟

با رعایت ماده‌های 126، 127، 128 و بندها و تبصره‌های موجود و ماده 131 و تبصره مربوطه ماده 132 و ماده 133 و بندها و تبصره‌های موجود ماده 134 و بندهای آن و ماده 135 و 136

سوال - میشه علامت و تغییر داد ؟

ماده 138 در خصوص کل تغییرات علامت می‌باشد، ضمنآ به تبصره‌ها توجه نمائید.

ماده 139 در خصوص انتقال علامت بحث می‌نماید و ضمنآ توجه کلی به ماده‌ها و تبصره‌های آن بشود. علی الخصوص انتقال قهری

ماده 140 در خصوص انتقال قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده می‌باشد و می‌بایستی توجه بیشتری به تبصره‌های آن نمود.

سوال - علامت قابلیت انتقال داره؟ لطفا توضیح بدید.

بله قابلیت انتقال داره. دقیقا عین ثبت می باشد با این تفاوت که باید گواهی انحصار 10 ساله نیز وجود داشته باشد . و این عمل حضوری توسط وکلا صورت می پذیرد.

درخصوص اجازه بهره برداری از علامت

رعایت مواد 141، 142، 143 و با توجه بیشتر به رعایت کامل ماده 142 در خصوص کیفیت و استاندارد بودن که می‌بایست این ماده توسط اجازه گیرنده فرآیند آن شرح داده شود و توجه به دوبند 1 و2 ماده 143 شود.

مدارک لازم در خصوص ماده 143 و تبصره‌های آن

ماده 144 که اعراض از علامت می‌باشد می‌بایستی مدارک لازم ارائه شود و ضمنآ توجه به تبصره‌های 1 و 2 ماده 144 بنماید.

ماده 145 اعلام می‌دارد در صورتی که انتقال ، اعطلاء، اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد. اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تائید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه از تغییرات ذکر شده در ایران خواهد بود.

فصل چهارم از بخش پنجم مقررات عمومی

ماده 175 این آئین نامه در خصوص فقدان گواهی ثبت علامت می‌باشد که بعدآ بطور مفصل توضیح داده خواهد شد، ضمنآ به تبصره ماده 175 توجه شود.

ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری

سوال - لوگو و علامت تجاری و نام تجاری باهم فرق دارند؟

خیر . هر 3 عنوان به یک معنا می باشند .

سوال - داشتن مجوز برای ثبت علامت برای شخص حقیقی ام الزامی؟

بله . در هر صورت باید مجوز ارائه شود.

سوال - میخوام علامت ثبت کنم باید کارت بازرگانی داشته باشم؟

در صورتی که علامت تجاری لاتین باشد کارت بازرگانی الزامی ست در غیر این صورت خیر الزامی ندارد.

سوال - میخوام برند ثبت کنم حتما برای انجام این کار باید وکیل بگیرم ؟

خیر . لزومی ندارد توسط خود فرد هم ممکن است.

سوال - چقدر طول میکشه تا علامت ثبت بشه ؟

حداقل دو ماه کاری

سوال - امکان داره از علامت های تجاری موجود استعلام بگیریم؟

بله . در صورت تمایل با هزینه اعلام شده به صورت 24 ساعته استعلام گرفته می شود اما تا 60 درصد دارای اعتبار است زیرا این استعلام شباهت هارا تشخیص نمی دهد تنها وجود داشتن عین آن علامت را می گوید.

سوال - واسه ثبت علامت تجاری برای ثبت نام باید کجا برم؟

سایت اداره مالکیت صنعتی و انتخاب گزینه ثبت علامت تجاری.

سوال - میشه از کارت بازرگانی دیگری واسه ثبت علامت تجاری لاتین استفاده کرد ؟

بله . اما علامت به نام همان فرد ثبت خواهد شد.

ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری

سوال -علامت تجاری و چجوری میشه انتقال داد؟

دقیقا عین ثبت می باشد با این تفاوت که باید گواهی انحصار 10 ساله نیز وجود داشته باشد . و این عمل حضوری توسط وکلا صورت می گیرد.

سوال - اولین اقدامی که باید برای ثبت برند انجام بدم چیه؟

تهیه مدارک با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن و شروع به ثبت اینترنتی.

سوال - مهلت 10 ساله علامت تجاریم داره تموم میشه , برای تمدیدش باید چیکار کنم؟

عین مراحل ثبت اولیه می باشد . از لحاظ ثبت و هزینه یکی می باشد.

سوال - من شهرستان هستم میخوام علامت ثبت کنم میتونم از شهرستان خودمون علامت تجاری ثبت کنم؟

خیر . تمامی علامت ها در تهران و در اداره ی مالکیت صنعتی ثبت می شود.

سوال - جواز برای ثبت علامت تجاری اجباریه ؟؟؟

بله. در هر صورتی جواز یا پروانه باید موجود باشد.

سوال - پروسه زمانی ثبت علامتی که دادیم چقدره؟

حدودا 2 ماه از تاریخ اظهار نامه اما یک روز امکان صدور اظهار نامه می باشد.

سوال - چه مدارکی برای شخص حقیقی واسه ثبت علامت تجاری باید ارائه بدم ؟

کپی شناسنامه – کپی کارت ملی

نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد 10 در 10

در صورت نام لاتین  ارائه کارت بازرگانی الزامی ست.

ارائه مجوز یا پروانه کار

ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت علامت تجاری

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 1-10-1393, 15:41

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی