به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 6 آذر 1400

روایت ناطق نوری از حرف‌های استاد پرورش با امام خمینی (ره)

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجتالاسلام علیاکبر ناطق نوری از آن دسته شخصیتهایی است که از دوران قبل از انقلاب، استاد پرورش را به خوبی می شناخته و در انقلاب نیز خاطرات زیادی از استاد مرحوم پرورش به یاد دارد، گفتوگوی خواندنی خبرگزاری فارس با این پیشکسوت انقلاب حاوی خاطرات تازهای از بزرگ مردی مرحوم پرورش در ادوار مختلف انقلاب دارد:

• فارس: آشنایی جنابعالی با مرحوم پرورش به چه دورهای مربوط میشود؟

ناطق نوری: ارتباط نزدیک و مستقیم من با حاج آقا پرورش به دور نخست مجلس شورای اسلامی مربوط میشود، در آن دوره من نامزد نمایندگی تهران از حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت بودم و آقای پرورش هم از طرف حزب اصفهان منتخب شده بودند و ما در مجلس برای اولین بار باهم آشنا شدیم و اگر اشتباه نکنم هر دو عضو کمیسیون دفاع بودیم که ریاست کمیسیون هم با رهبر معظم انقلاب بود، برگزاری نشستهای حزب جمهوری اسلامی سبب شد ما بیشتر باهم ارتباط و دیدار داشته باشیم.

• فارس: در مدت آشنایی خود با مرحوم پرورش کدام ویژگیهای اخلاقی ایشان توجه شما را جلب کرد؟

ناطق نوری: مرحوم آقای پرورش انسان بسیار آزاده و غیر متملقی بود، یعنی اگر از کسی تجلیل میکرد یا به فردی خیلی احترام میگذاشت به دلیل اعتقاد و علاقهای بود که به آن شخص داشت وگرنه این کار را نمیکرد.

• فارس: در اوقاتی که با مرحوم پرورش همسفر بودید چه ویژگیها و احوالاتی را در ایشان مشاهده کردید؟

ناطق نوری: من در چند سفر با مرحوم آقای پرورش همراه بودم که از آن جمله در سفر حج در خدمت ایشان بودم و این حسن اتفاق بود برای من که بنده، مرحوم آقای پرورش و مرحوم عسگراولادی هر سه دوست با یکدیگر هم اتاق بودیم و من هر دو دوست را از دست دادم که مایه تأسف است، حالات آقای پرورش از جمله بکاء، توسل و توجه ایشان برای من خیلی جالب بود.

• فارس: از نظر جهتگیریهای سیاسی و حزبی چه اشتراکاتی با مرحوم پرورش داشتید؟

ناطق نوری: در رابطهای که با مرحوم پرورش داشتیم چند جهت مشترک وجود داشت، یکی حزب بود که هر دو در حزب و شورا و جلسات آن بودیم، یکی دیگر در مجلس بود، به ویژه وقتی ایشان در جلسات هیئترئیسه نایبرئیس شده بود و این وجوه مشترک در رفاقت و نوع برخورد ما خیلی تأثیر داشت، آقای پرورش خیلی متعبد و هم خیلی خاکی و صمیمی بود، از آن اشخاصی که با دربان و نگهبان هم خوش و بش میکرد.

فارس: از دوران انقلاب چه خاطرات و مشاهداتی در فعالیتهای مرحوم پرورش به یاد دارید؟

ناطق نوری: آنچه مسلم است و تاریخ گویای آن است و مردم اصفهان هم خوب به یاد دارند روشنبینیهای مرحوم پرورش به ویژه در دورانی بود که ایشان معلم بودند و در دبیرستان و خارج از آن سخنرانیهای افشاگرانه علیه رژیم میکردند، در تاریخ هست که ایشان و آقای زهتاب را دستگیر کردند و در پی این دستگیری دانشجویان و دانشآموزان به خیابانها آمدند و آزادی ایشان را درخواست میکردند که این فشار مردم، معلمان و مسئولان سبب شد بعد از چند روز آنان را آزاد کردند، این موضوع مربوط به مدتها پیش از پیروزی انقلاب است.

مرحوم پرورش آنقدر چهره موجهی بود که وقتی در بحث شورای عالی دفاع از مجلس و از طرف امام نماینده خواستند از بین آن همه نماینده، آقای پرورش انتخاب شد و فعالیت ایشان در آن دوران حساس زمانی بود که بنیصدر به ظاهر فرمانده کل قوا بود و با توجه به شیطنتهایی که آنان میکردند تصمیمگیری در شورای عالی دفاع خیلی سخت بود، مرحوم پرورش و رهبر معظم انقلاب در شورای عالی دفاع امین امام بودند.

• فارس: مدیریت مرحوم پرورش را چگونه تبیین میکنید؟

ناطق نوری: مدیریت آقای پرورش با توجه به اینکه فردی جدی و آزاده بود مدیریت مرشدی هم داشت، یعنی روش مدیریتی ایشان به گونهای بود که افراد زیرمجموعهاش مرید و دوستدار او بودند، چون مدیریتی ارشادی و یا مرشدی داشت و استاد اخلاق بود، چون در مدیریت، خاکی بودن از یک طرف و متدین بودنی که مورد قبول زیرمجموعه باشد و ارتباط قلبی برقرار باشد از طرف دیگر از ارکان مهم موفقیت یک مدیر است.

مدیریت آقای پرورش قلبی بود و معلمان، مدیران و مدیران کل با قلبشان ایشان را قبول داشتند، به همین دلیل در آن دوران بحرانی انقلاب ایشان توانست به خوبی آموزش و پرورش را مدیریت کند.

امروز هم که ایشان در بین مردم نیستند با صراحت بگویم که دوستان ما در اصفهان احساس نبود میکنند و میگویند از کجا یک مدیری به توانمندی پرورش پیدا کنیم و این به مشکلی تبدیلشده که امیدواریم روح ایشان دعاگوی ما باشد تا دوستان بتوانند با مدیریت خوب راه مرحوم پرورش را ادامه دهند.

• فارس: از رابطه مرحوم پرورش با امام و رهبری هم اگر نکاتی به یاد دارید بفرمایید.

ناطق نوری: امام (ره) آقای پرورش را قبل از انقلاب میشناخت و از کارها و فعالیتهای ایشان باخبر بود، عضویت ایشان در مجلس و شورای عالی دفاع هم سبب شد مرحوم پرورش بیش از همه ما در نشستهای محرمانه نظامی حضور و در تصمیمات نظامی مشارکت داشته باشد که ما نمیتوانستیم از آنها اطلاع داشته باشیم، ارتباط ایشان با امام آنقدر نزدیک بود که حتی در عکسها و تصاویر باقیمانده از آن دوران هم مشخص است که با امام گاهی درِ گوشی صحبت میکرد و گزارشهایی به امام ارائه میکرد.

با رهبر معظم انقلاب هم ارتباط بیشتری داشت که مربوط به قبل از انقلاب و پس از آن در مجلس اول و کمیسیون دفاع و بعد هم در شورای عالی دفاع میشود؛ مرحوم پرورش به دلیل همان ویژگیهای اخلاقی که پاک و صاف و صادق بود، مطیع ولایت هم بود و در واقع هم در زمان امام و هم پس از ایشان در دوران رهبری حضرت آقا، ارزش ولایتفقیه را لمس و درک کرده بود و در هر دو دوره هیچ نوع تخطی از فرمان امام نمیکرد، از مبلغان رهبری آقا هم بودند، رهبر معظم انقلاب هم خیلی به آقای پرورش علاقه تنگاتنگ و عاطفی داشتند، در دوران کسالت ایشان هم همواره پیگیر وضع حال آقای پرورش بودند و پیغام و سلام میرساندند، آقای پرورش هم در حقیقت مطیع امامت و ولایت بود.

فارس: جایگاه علمی استاد پرورش را چگونه ارزیابی میکنید؟

ناطق نوری: دو یا سه ویژگی سبب شد ایشان از نظر علمی به جامعیت برسند، یکی اینکه انسان محققی بود و دوست داشت در مبانی و مسائل کلامی، اعتقادی و فلسفه اسلامی و تفسیر قرآن و نهجالبلاغه مطالعه و تحقیق کند و چون حافظه خوبی هم داشت سبب شده بود ایشان بگردد و گمشدهاش را پیدا کند، استعداد خوبی هم داشت و به مطالعه خیلی علاقهمند بود.

من در دوران کسالت که هنوز بیماری بر ایشان مشرف نشده بود گاهی به ملاقاتشان میرفتم، از ایشان پرسیدم هنوز هم مطالعه میکنید؟ دیدم یک میزی کنار ایشان بود و قرآن و نهجالبلاغه روی آن قرار داشت و معلوم بود هنوز هم با وجود ضعیف و لاغر شدن و کسالت داشتن مطالعه و تحقیق را رها نکرده بود، این سبب شده بود ایشان ارتباطش را با علمای اهل فن برقرار کند، با مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری و مرحوم حاج شیخ محمدتقی جعفری انس و ارتباط زیادی داشت، آنان هم معتقد بودند که آقای پرورش انسان بیمایهای نیست و زمینهاش را دارد، همین میشود که شهید مطهری آن زمان که در کتاب سیری در نهجالبلاغه نشانهای میآورد مشاهده میکنیم که از مرحوم پرورش یاد میکند و این مربوط به دوره دبیری ایشان بود و این خیلی مهم است که شخصیتی همچون شهید مطهری وقتی درباره زهد سخن میگوید در مثال از دبیری به نام آقای علیاکبر پرورش نام میبرد.

مرحوم علامه جعفری هم خیلی به ایشان علاقهمند و خیلی هم مرحوم پرورش را قبول داشت، آنچنان که در یکی دو جلسهای که با علامه جعفری داشتم ایشان هم از مرحوم پرورش به عنوان فردی فاضل و اهل تحقیق یاد میکرد.

انتهای پیام/2301/ل30

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 1-10-1393, 12:54

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی