به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 8 آبان 1399

حمله دشمن با اعتیاد و ماهواره/ در خانواده‌های جدید آمار طلاق افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور به همراه معاونین و مدیران سازمان در ادامه سفر یک روزه خود به قم با حضرت آیتالله العظمی جعفر سبحانی، از مراجع عظام و تقلید دیدار کردند.

در ابتدای این دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور گزارشی را از برنامههای انجام شده و آتی سازمان ارائه کرد و بیان داشت: بهزیستی در حوزه کودکان، مهدهای کودک، ایتام، زنان سرپرست خانوار و معلولان اقدامات متعددی انجام داده است.

وی گفت: هماکنون بیش از 30 هزار کودک به صورت شبانهروز در شیرخوارگاهها و مراکز شبه خانواده سازمان بهزیستی کشور نگهداری میشوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور به برنامههای این سازمان در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به بروز آسیبهای نوپدید و توسعه شبکههای اینترنتی و تهدید بنیاد خانواده، سازمان بهزیستی برنامههایی را در این زمینه پیشبینی کرده ضمن اینکه در امر کاهش طلاق نیز با همکاری قوه قضاییه طرح بشیر را اجرا خواهد کرد.

به گزارش فارس، در این دیدار حضرت آیتالله سبحانی با اشاره به اینکه یکی از اعمال خیر کمک کردن به سازمان بهزیستی است، اظهار داشت: این سازمان رنگ و بوی سیاسی ندارد.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر و در دولتهای گذشته هر دولتی اقداماتی را برای حمایت از نیازمندان و سازمان بهزیستی انجام داده است، افزود: کمک کردن در سازمان بهزیستی هم جنبه انسانی و هم جنبه الهی دارد.

آیتالله سبحانی با تأکید بر اینکه بنده نیز به شخصه از اقدامات سازمان بهزیستی به دور نیستم، گفت: در سال 1360 و حدود 30 و چند سال پیش کتابی را در این مؤسسه نوشتم و تقدیم سازمان بهزیستی کشور کردم.

وی ادامه داد: کار پرسنل و مددکاران سازمان بهزیستی کاری الهی و انسانی است و همه دنیا این کار را میپسندند.

آیتالله سبحانی بیان داشت: کسانی که میخواهند ثلثی از اموال خود را ببخشند میتوانند در سازمان بهزیستی این کار مهم و اساسی را انجام بدهند.

آیتالله سبحانی در ادامه با اشاره به فعالیت مددکاران سازمان بهزیستی و خدمت آنها به محرومان و نیازمند خاطرنشان کرد: افرادی که در این مجموعه کار میکنند اگر روح فرشتگان را نداشته باشند نمیتوانند این زحمات را به دوش بکشند و انسانهایی که در سازمان بهزیستی فعالیت میکنند روح آنها خدایی و الهی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سایر سازمانها از جمله شهرداریها، شهربانی، دارایی و... پرسنل بسیار زیادی فعال هستند، گفت: کار در سازمان بهزیستی با سایر ارگانها متفاوت است و کار کردن در این مجموعه ویژگیهای خود را دارد.

وی گفت: خوشبختانه در سال اخیر اقدامات سازمان بهزیستی برای گروههای هدف، توسعه پیدا کرده است که امید است این برنامهها در آینده نیز توسعه پیدا کند.

آیتالله سبحانی به برنامه سازمان بهزیستی و اجرای طرح بشیر ویژه کاهش طلاق اشاره کرد و گفت: این کار بسیار پسندیدهای است چرا که آمار طلاق و نکاح تقریباً متوازن شده است.

وی ادامه داد: امیدوارم با برنامهریزی انجام شده در این سازمان طلاق در سطح کشور کاهش یابد و به علل آن نیز رسیدگی شود چرا که در گذشته و در بین خانوادههای قدیمی آمار طلاق بسیار کم بود اما در خانوادههای جدید این موضوع افزایش یافته است.

آیتالله سبحانی در ادامه به آمار اعتیاد در کشور اشاره کرد و افزود: هماکنون دشمن از درهای مختلف فرهنگی، اعتیاد و ماهواره به کشور ما حمله میکند.

انتهای پیام/

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 1-10-1393, 08:49

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا