به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 10 آبان 1399

تلاش واشنگتن برای ایجاد اختلال در روند الحاق قرقیزستان به اتحادیه گمرکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، آمریکا سعی دارد در قرقیزستان «ستون پنجم» ضد روسی به وجود آورد.

واشنگتن در حالا حاضر برای ترساندن مردم از پروژه «اوراسیایی» موضوع جنگ داخلی در اوکراین که توسط خود آمریکا راهاندازی شده است را پیش کشیده تا مانعی برای تحقق این پروژه باشد.

افراد آموزش دیده توسط سازمانهای غیردولتی غربی و آمریکایی معتقدند که قرقیزستان با توجه به بحران اوکراین، باید از همکاری با روسیه پرهیز کند و با این کار کشور هم استقلال و هم امنیت خود را حفظ میکند.

در این خصوص اخیرا میزگردی تحت عنوان «بحران اوکراین: سختیها و خطرات جدید» در دانشگاه دولتی«آرابایف» قرقیزستان برگزار شد.

شرکتکنندگان در این میزگرد معتقدند که نمایندگی «یوساید» در قرقیزستان از متخصصان علوم سیاسی، دانشمندان، دانشجویان و اعضای سازمانهای غیردولتی حمایت مالی میکند.

مضمون سخنهای گفته شده در این میزگرد جایی برای سؤال نسبت به اینکه فارغالتحصیلان برنامههای آمریکایی به چه سناریویی در توسعه قرقیزستان پایبند هستند، نگذاشته است. دانشمندان و دانشجویان اعتقاد دارند که زمانی حق با جمهوری قرقیزستان خواهد بود که نسبت به تحولات موجود در فضای شوروی سابق موضعی خنثی داشته باشند و همچنان به عنوان «منطقه صلح» باقی بمانند.

در این رابطه، «زینالدین قرباناف» پروفسور دانشگاه قرقیزی– روسی «اسلاویانسکی» اظهار میدارد: دولت قرقیزستان در حال حاضر نباید نسبت به بحران در اوکراین طرف یکی از شرکتکنندگان را بگیرد و از منافع ژئوپلیتیک دیگران حمایت کند.

وی گفت: قرقیزستان میتواند با نگاهی بیطرفانه به «منطقه صلح» در آسیای مرکزی تبدیل شده و موضع خنثی را داشته و حتی به اتحادیه گمرکی نپیوندد.

«آنیسا باروبایوا» چهره برجستهای دیگر متعقد است که وزارت امور خارجه قرقیزستان باید سیاست خارجی کشور را که به نظر این وی کهنه شده است، تغییر بدهد و موضع خود را نسبت به اوضاع به وجود آمده در کشورهای مستقل همسود برای جامعه اعلام کند.

بنابر گفته این افراد، جامعه علمی قرقیزستان از بحران در اوکراین نگران است که در این رابطه آنیسا باروبایوا عنوان میکند در مدت زمان کوتاهی این بحران به آسیای مرکزی منتقل میشود.

شرکتکنندگان این میزگرد تاکید کردند، قرقیزستان باید موضع خود را نسبت به الحاق به اتحادیه گمرکی مورد تجدید نظر قرار دهد زیرا به نظر آنها، پروژه اوراسیایی نتیجه خوبی نخواهد داشت.

«المیرا ناگایبایوا» محقق مرکز تحقیقی «پالیس آسیا» در مصاحبه با خبرگزاری «وستی.کج» نیز گفته است که همگرایی اوراسیایی یک جریان جهانی نیست و منافع فقط یکطرفه را دنبال میکند.

با این حال «عاقلبیک سییتوف» تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که هم در سخنان شرکتکنندگان در این میزگرد و هم در موضع ناگایبایوای محقق جهتگیری خاصی به طور روشن دیده میشود.

وی میافزاید: عدهای هستند که از جریان ورود قرقیزستان به اتحادیه گمرکی سردرمیآورند و عدهای دیگری هستند که از این فرایند چیزی نمیدانند. البته، نمیتوان به طوری قطعی گفت که همه چیز خوب پیش خواهد رفت، باید بر سختیها هم غلبه کرد.

این کارشناس ادامه داد، در حال حاضر جنگ اطلاعاتی جهانی صورت میگیرد، و مخالفان این پروژه که به طور اصلی مخالفان روسیه هستند، البته خواهند گفت که این کار نتایج بدی خواهد داشت و اینجا اوکراین به عنوان عامل ترساندن استفاده میشود (اگر با روسیه خواهید بود نگاه کنید منتظر چه چیزهایی باید باشید).

علاوه بر این، آنها فراموش میکنند تا بگویند که خود آنها "این وضعیت" را به وجود خواهند آورند. اما کسی از این نمیگوید که اگر ما وارد اتحادیهی گمرکی نشویم، چه چیزی در انتظار ما است. این هم درست است، چون کسی کار به این ندارد که اقتصاد قرقیزستان توسعه نشده است و برای امنیت هم هیچ گارانتی وجود ندارد".

این کارشناس مقایسه کردن قرقیزستان با اوکراین را بسیار نادرست میشمارد و از روابط اقتصادی تشکیل شده در دوران اتحادیهی شوروی میگوید.

وی اینچنین نتیجهگیری میکند: «قبل از اینکه قرارداد پیوستن قرقیزستان به اتحادیه گمرکی به امضا برسد، نظراتی در مورد اینکه در این کشور هم چیزی شبیه اوکراین رخ میدهد یعنی جنگ داخلی صورت میگیرد، به طور مصنوعی تحمیل میشود.

وی میافزاید: اما حفظ و تقویت آرامش و امنیت در قرقیزستان مهم است و این اتفاق در صورت وجود اتحاد و وفاق در کشور میافتد.

این تحلیلگر در پایان تصریح میکند: در اتحادیه گمرکی هم جوانب منفی و هم نکات مثبت وجود دارد که البته در این اتحادیه جوانب مثبت خیلی بیشتر هستند.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 1-10-1393, 08:48

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا