به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 3 آبان 1399

گزارش گلچین شده و گستره‌ وسیع نقض حقوق بشر

در خصوص شکنجه در آمریکا و زندانهای گوانتانامو بحثهای زیادی مطرح شده است. موضوع«زندان گوانتانامو» حکایت از دخالت گسترده  نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست خارجی آمریکا دارد. اما نکته اینجاست که اوباما که با شعار برچیدن زندان گوانتانامو بر سر کار آمده و وعده محاکمه عادلانه خاطیان را سر داده بود، در اقدام اخیر خود از ارائه گزارش جامع درباره روشهای شکنجه سازمان مخفی سیا ممانعت کرده و علت آن را احتمال افزایش خشونت در خاورمیانه عنوان کرده است. سئوال این است که آیا ارائه نکردن این گزارش میتواند به بهبود چهرهی خشونتزده آمریکا در مناطق جنگزده و آشوب ناکی مانند خاورمیانه کمک کند؟ آیا مردم خاورمیانه از ماهیت سیاست خارجی دستگاه دیپلماسی این کشور و سیاستهای شرکتهای نفتی و کارتل های اقتصادی و پایگاههای نظامی و در انتها سازمانهای جاسوسی خارجی بیاطلاعاند؟

گستره سازمانهای جاسوسی آمریکا و ارتباط آن با رئیس جمهور

گزارش گلچین شده هم حیرت آور است

رسانههای آمریکایی نوشتهاند که بخشهایی از این سند، برای افکار عمومی تکاندهنده بوده است. از جمله روش «واتر بوردینگ» یا «غرق مصنوعی» که به کرات در شکنجه زندانیان مورد استفاده قرار گرفته است. در این شیوه چشمهای زندانی را میبندند و آنقدر آب رویش میریزند تا احساس خفگی در آب به او دست دهد. جلوگیری از خوابیدن زندانیان برای روزهای متمادی، کوبیدن سر آنها به دیوار، ریختن آب یخ به رویشان یا سوءاستفادههای جنسی، از نمونههایی هستند که در سند مربوطه آمدهاند.

راست گرایان افراطی تغییر رویه نمیدهند!

انتشار سند 500 صفحهای سنای آمریکا از یک سو نشانگر این است که بازجویی توام با شکنجه در زمان جورج بوش، برای ایالات متحده حاشیه امنیت به ارمغان نیاورده و از سوی دیگر  روشهای به کار گرفته شده موجب کسب اطلاعات چندانی نشدهاست . این حقیقت در کنار بهت رسانهها و مردم از اعمال سازمان سیا در حالی اعلام میشود که  ژان ماری لوپن، رهبر راستگرایان افراطی جبهه ملی فرانسه بعد از انتشار این گزارش اعلام کرد که «شکنجه در برخی موارد ضروری است». او که با تلاشی مذبوحانه میخواست به واسطهی نظرگاههای انساندوستانه شکنجه را توجیه کند، گفت: «من این اقدامات را محکوم نمیکنم».

مارین لوپن که در این باره با خبرنگاران شبکه رادیویی مونت کارلو (RMC) و شبکه تلویزیونی فرانسه (BFMTV) گفتو گو میکرد در ادامه گفت: «در برخی شرایط باید از هر روشی که امکانپذیر باشد، استفاده کرد». آنچه از این مواضع مشهود است نخست این است که، تا زمانی که این تصور در میان زمامداران رایج باشد، باید شاهد چنین جنایتهایی بود. دوم اینکه گویا راستگرایان افراطی هیچگاه تغییر رویه نمیدهند و تنها با پنهانکاری و توسل به ترس مردم اهداف خود را به پیش میبرند.

مسعود فتحی پور

منبع: رصد

انتهای متن/

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 1-10-1393, 08:47

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا