به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : سه شنبه ، 29 مهر 1399

ثبت شرکت -صورتجلسه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي


ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

 

صورتجلسه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي

 

بسمه تعالي
صورتجلسه مجمع عمومي عادي انجمن صنفي/كانون…………………………………….
( انتخاب بازرسان و... )
براساس آگهي دعوت مندرج در روزنامه........................تاريخ ......................... ويا دعوتنامه شماره................تاريخ....................، مجمع عمومي عادي ( مرحله ..........) در ساعت .............. روز ................... تاريخ ................... در محل ..........................
به نشاني ........................................................................................................................................ با حضور ........ نفر اعضا / نمايندگان اعضا از .............. نفر مجموع اعضا، تشكيل و پس از اعلام رسميت جلسه توسط آقاي / خانم ........................................... نسبت به انتخاب هيات ریيسه مجمع عمومي با آراي حاضران به شرح زير اقدام گرديد :
نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی نام ونام خانوادگی
رییس : نایب رییس : منشی : ناظراول : ناظردوم :
بدنبال آن دستورجلسه قرائت و نسبت به موارد ذیل تصمیم گیری شد:
الف : .............................................................................................................................................................................................................
ب : ................................................................................................................................................................................................................
اشخاص زير جهت انتخاب بعنوان بازرسان اعلام آمادگي نمودند .
ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی
1 3 5
2 4 6
پس از اخذ و شمارش آرا ، از تعداد ........... آراي ريخته شده به صندوق ، تعداد ........ برگ راي باطل و بقيه آرا قرائت گرديد كه با توجه به اكثريت نسبي آراي حاضران ، بازرسان به شرح زيرانتخاب شدند :
نام و نام خانوادگي تعداد راي سمت
اصلي
اصلي/علي البدل
اصلي/علي البدل
جلسه در ساعت ..................... پایان يافت
رديف سمت نام و نام خانوادگي امضا رديف سمت نام و نام خانوادگي امضا
1 ریيس مجمع 4 ناظر اول
2 نايب ریيس مجمع 5 ناظر دوم
3 منشي مجمع

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 16:05

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا