به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 15 مرداد 1400

ابهام ۳۰۰ ميلياردي در فدراسيون فوتبال!


به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین، حرفهاي علي کفاشيان در برنامه ۹۰ درباره حسابرسي ها مالي فدراسيون بهانه اي بود براي موج جديد انتقادها از او. او اصرار کرد حساب هاي مالي فدراسيون فوتبال در سالهاي ۹۱-۹۲، ۹۲-۹۳ و شروع سال مالي ۹۳-۹۴ بررسي شده اند و غير از حسابرس مستقل مالي ، اين حسابرسي ها را بازرسان وزارت ورزش هم بررسي کرده اند. حرف هايي که مازيار ناظمي سخنگوي وزارت ورزش به آنها واکنش نشان داد .اين بهانه اي بود براي باز شدن جزئياتي جديد از پرونده مالي فدراسيون فوتبال که گروه ۵ نفره ناظران مجمع قرار است آنها را بررسي کنند. اين گروه قرار بود اسناد مالي مربوط به سال ۹۱-۹۲ را که بازرس مالي مستقل و ناظران مالي آنها را تائيد کرده است ، بار ديگر بررسي کنند و البته پرونده هاي مالي سال ۹۳-۹۲ که بازرس مالي مستقل آنها را امضا نکرده و تنها در مقام حسابرس رسمي تائيدشان کرده است.حالا مازيار ناظمي سخنگوي وزارت ورزش مي گويد حسابرسي مالي از سوي وزارت ورزش تنها روي ارقامي خواهد بود که به فدراسيون فوتبال پرداخته اما در کنار ساير ابهام ها ، اين بازرسان حاشيه نگاري هايي مي کنند که در اختيار اعضاي مجمع قرار مي گيرد. آنها رسما اعلام کرده اند براي مجمع ششم دي ماه ، اسناد مالي سال ۱۳۹۲ فدراسيون فوتبال را بررسي نکرده اند.ابهام ها:هيات ۵ نفره منتخب مجمع که از سوي تعدادي از اعضاي هيات رئيسه حمايت مي شوند به دنبال ابهام زدايي هستند. آنها قبل از هر چيز مي خواهند صورت هاي مالي سال ۹۲ يعني سال منتهي به بازي هاي جام جهاني را بررسي کنند. سالي که فدراسيون غير از درآمدهاي اسپانسرينگ ، کمک هاي دولتي و فيفا را هم داشته است. در اين سال البته غير از هزينه هاي جاري ، فدراسيون فوتبال قرارداد سالانه ۲.۵ ميليون دلاري با کارلوس کروش را هم امضاء کرده است. قراردادي که البته منتقدان کفاشيان رقمش را بالاتر از اين حرفها مي دانند و مي گويند سالانه ۱۶ ميليارد تومان است. يعني تقريبا دو برابر قرارداد اعلام شده.۱. نداشتن بازرس قانوني : گروه بازرسان البته قبل از هر چيز مي خواهند ابهام رسميت اسناد را بررسي کند. صادق درودگر يکي از اعضاي اين کميته مي گويد:«ماجرا خيلي ساده است. اسناد مالي ارائه شده به اعضاي مجمع براي سال ۹۲ را بازرس مستقل امضاء نکرده است. آقاي شيخ سفلي که بازرس هستند و شرکت بازرسي شان هم حسابرس مستقل فدراسيون است ، اسناد مالي سال ۹۲ را امضاء نکرده. شرکت او حساب هاي مالي را تائيد کرده اما چون وجاهت قانوني براي امضاي اسناد نداشته ، اين برگه ها را امضاء نکرده اند.» اين يعني بازرس مجمع براي سال ۹۳-۹۲ وجاهت قانوني نداشته و اسناد بررسي شده از سوي سازمان حسابرس مستقل را بازرس مجمع تائيد نکرده است. علي کفاشيان درباره اين ابهام به خبرآنلاين مي گويد:« ما اين اسناد را با مهر حسابرس مستقل براي همه اعضاء فرستاديم و البته گروه معتمدين مجمع هم قرار است دوباره اين اسناد را بررسي کنند. هيچ ابهامي از نظر ما وجود ندارد و دوستان مي توانند همه اسناد را بررسي کنند.» اما اصل ماجرا درباره بازرس مستقل چيست؟ چگونه او وجاهت قانوني اش را از دست داده؟ هفته قبل صورتجلسه آخرين مجمع فدراسيون فوتبال منتشر شد. مجمعي که در آن هيچ اشاره اي به انتخاب مجدد بازرس نشده . غلامرضا بهروان يکي از اعضايي که حالا خواهان رسيدگي صورت هاي مالي فدراسيون فوتبال هستند ، در اين باره مي گويد:« اين يک اتفاق ساده بود. هر سال ما براي ايشان در مجامع راي مي گرفتيم اما شلوغي ها آخرين مجمع باعث شد اعضاء فراموش کنند براي بازرس راي بگيرند.» همين راي نياوردن باعث شده تا بازرس حاضر نباشد هيچ برگه اي را امضاء کند چون ديگر منتخب مجمع نبوده است! نبودن او اگرچه فرقي با بودنش در ادوار گذشته نداشته اما حالا يک تخلف شکلي است. درودگر مي گويد:«شايد اين کم کاري از سوي مجمع هم بوده که از ابتدا مسئوليت حسابرسي مستقل و بازرس را به يک نفر سپرده بودند .» اين گفته او را بهروان هم تائيد مي کند. اما نکته جالبتري که باعث شده بعد از يک سال و چند ماه تازه مشخص شود چنين ابهامي وجود داشته ، مکانيسم بررسي صورت جلسه هاست. درودگر در اين باره مي گويد:« اعضا در پايان مجمع صورت جلسه اي را امضاء مي کنند که بعدا پاي آن مصوبات نوشته مي شود. اين بار بايد دو منشي بگذاريم تا اقلا مجمع بداند مصوبه هاي نهايي چه چيزهايي هستند و در شلوغي مجمع همه چيز ابهام آميز نشوند.»۲. شکاف مالي ۳۰۰ ميليارد توماني؟ ابهام درباره نداشتن بازرس مستقل سبب شده تا کفاشيان و همکارانش اسناد مالي را در اختيار کميته تحقيق مجمع بدهند. اين اسناد اما چقدر هستند و چه ايرادي دارند؟ اين چيزي است که در گروهي وايبري، منتقدان فدراسيون فوتبال رقمش را ۳۰۰ ميليارد براي سال هاي ۹۲تا۹۴ مي دانند. يعني درآمدها و ورودي فدراسيون فوتبال در دو سال مالي از مرز ۳۰۰ ميليارد تومان عبور مي کند. اين رقم تقريبا ۲ برابر رقم مالي ليگ در فصل چهاردهم است! رقمي که کفاشيان درباره اش لبخندي مي زند و درودگر مي گويد:«تکذيبش مي کنم. اين رقم دور از ذهن است. ورودي هاي فوتبال در دو سال نمي تواند اين قدر باشد. البته اين را بگويم کميته ما دنبال بررسي ابهام هاست. مي خواهيم اگر فسادي هست بررسي شود و ابهامي باقي نگذاريم. براي اينکه مجمع اين بار با آگاهي تصميم بگيرد.» اين رقم اما چقدر به واقعيت نزديک است؟ منتقدان مي گويند رقم واقعي است و برايش مثال اختلاس ۳ هزار ميلياردي را مي زنند که چطور يک فاينانس ۷۰۰ ميليوني در پروسه مالي رقمش بزرگ و بزرگتر شده است. اين رقم اما از ورودي و خروجي فوتبال در سال هاي اخير بيشتر است. براي مثال در سال مالي ۹۲-۹۱ تمام درآمدهاي فوتبال کمتر از ۵۰ ميليارد تومان بود. در اين سال فدراسيون فوتبال از تمام ۴۰ ميليارد تومان بودجه دولتي که داشت ۱۰ ميليارد تومان گرفت که ۷ ميلياردش به دو تيم استقلال و پرسپوليس پرداخت شد اما براي سال ۹۳-۹۲ با صعود تيم ملي به جام جهاني ، درآمدهاي مالي فدراسيون افزايش پيدا کرد. ۹ ميليون دلار از سوي فيفا براي آماده سازي و پاداش تيم تخصيص داده شد ، غير از بودجه ۱۴ ميليارد توماني که وزارت ورزش و دولت اعلام کردند به فوتبال داده اند ، اسپانسرهايي هم براي تيم ملي گرفته شد که در اين سال مالي تا ۱۰ ميليارد تومان آورده هاي فدراسيون فوتبال را بالا مي بردند. اين يعني درآمدي بين ۶۰ تا ۷۰ ميليارد تومان که البته بخش عمده اي از آن يعني پول فيفا به حساب فدراسيون واريز نشده است. فارغ از اين اما فدراسيون براي هزينه هاي جاري خود تصميماتي گرفته. تصميماتي چون امضاي قرارداد با کروش و دستيارانش ، اردوهاي تيم هاي مختلف ملي و هزينه هاي جاري فوتبال . حالا کميته بررسي، درآمدها و هزينه کردشان را به دقت محاسبه مي کند تا شايد ابهامات را بيرون بکشد. بهروان که به عنوان عضو هيات رئيسه خواهان اين بررسي شده مي گويد:« رقم ۳۰۰ ميليارد تومان که يک عدد غير واقعي است و فقط بحث را منحرف مي کند. کميته اصلا حساب هاي مالي سال ۹۴-۹۳ را بررسي نمي کند و اين رقم در سال ۹۳-۹۲ هم پنجاه و چند ميليارد تومان است. يعني به ۶۰ ميليارد تومان نمي رسد.» او البته در پاسخ به ادعاي ۳۰۰ ميليارد توماني پاسخ جالبي دارد و مي گويد:«اگر ۳۰۰ميليارد تومان پول بود يعني قدر ۲ سال از ليگ . وقتي کل درآمدهاي ما ۵۰ تا ۶۰ ميليارد بوده بايد چيزي بيش از ۲۰۰ ميليارد بدهي بالا مي آمد و شما مي دانيد در فوتبال حتي نمي توان يک ريال بدهي را پنهان کرد. پس اين ادعا نمي تواند واقعيت داشته باشد.»۳. برادر همسر جنجالي: يکي از ايرادها به اسناد مالي فدراسيون نحوه هزينه کرد فدراسيون فوتبال است. اين را کفاشيان هم مي پذيرد و مي گويد:« به هر حال ورودي و خروجي ارقام ما مشخص است. ما که مثل وزارتخانه ها نيستيم که بگويند فلان رديف بودجه را در جايش خرج نکرديم. اما مثلا مي توانند بگويند فلان مربي ۱۰۰ ميليون مي ارزيده و چرا به او ۲۰۰ ميليون داديد يا اين نوع ايرادهاي شکلي. به هر حال ما که معصوم نيستيم .» اگرچه بسياري از بزرگان ورزش روي سلامت مالي کفاشيان تاکيد دارند اما وزير ورزش اخيرا روي يکي از رديف هاي هزينه اي فدراسيون در سالي که گذشته انگشت گذاشته. ماجراي سفرهاي هميشگي طباطبايي نژاد برادر همسر علي کفاشيان با تيم ملي. مردي که حالا مرد ميلياردي فدراسيون فوتبال لقب گرفته. کسي که برخي مدعي اند ۳۰ سفر با پرواز فيرست کلاس داشته و هزينه همراهي او با تيم ملي ۱ ميليارد تومان تخمين زده شده است. کفاشيان پيشتر درباره همراهي او با تيم هاي ملي ، اين مرد را امين خود معرفي کرده بود. مردي که امين مالي رئيس در تشکيلات فدراسيون است. با اين وجود درودگر در اين باره مي گويد:«درحالي که داوران نزديک به چند ميليارد تومان از فوتبال طلب دارند ، شايد مي شد جلوي اين هزينه ها را گرفت . اگر يک نفر يک ميليارد هزينه داشته ، با کاهش ۳ نفر از اعضاي همراهان تيم ملي مي شد کل بدهي فدراسيون به داوران را داد. اين چيزهايي است که هيات رئيسه و مجمع بايد بررسي کنند و برايش پاسخي منطقي پيدا کنند و اين ضعف ها را براي آينده برطرف کنند.» اين ها بحث هايي هستند که بايد تا ششم دي ماه جمع بندي شوند و در مجمع سالانه فدراسيون فوتبال به بحث گذاشته مي شوند.۴. سازمان ليگ، شرکت افق سبز ، شرکت پزشکي ايفا: بي شک سازمان ليگ برتر درآمدزاترين بخش فدراسيون فوتبال است. اعضاي منتقد معتقدند نه تنها در سال ۹۱ که در ۲ سال بعد از آن هم هيچ وقت سازمان ليگ بررسي مالي نشده است. در گزارش هاي ارائه شده درباره اين سازمان آمده است به دليل عدم انطباق سال مالي حساب هاي شان بررسي نشده است. اين البته يکي از ۳ شرکت زير مجموعه فدراسيون فوتبال است و اعضاي منتقد مي گويند شرکت افق سبز که مجري قراردادهاي بازرگاني فدراسيون فوتبال بوده و کفاشيان و نبي اعضاي هيات موسس آن هستند هم، همين روند را داشته اند و البته اين براي شرکت ايفا که نماينده انحصاري خدمات پزشکي ليگ است هم حکم مي کند. درودگر در اين باره مي گويد:« راستش بايد به وضعيت و عملکرد اين سه شرکت هم رسيدگي شود . براي مثال شرکت ايفا که مجري پزشکي بود و آقاي دکتر هاشميان هم يک درصد سهامش را دارد سال قبل مي خواست براي وارد کردن تجهيزات پزشکي از هر تيم ليگ برتري ۳۰۰ ميليون تومان بگيرد که من به آن اعتراض داشتم و نمي دانم اين پول کسر شد يا نه يا به ازاي هر بازيکن ليگ برتري براي تست هاي پزشکي طول فصلش ، ۱.۷ ميليون تومان از هر تيم ليگ برتري مي گيرند و اگر هر تيم در فصل ۲۶ بازيکن داشته باشد ، رقمي معادل ۸۱۶ ميليون تومان مي شود ، آنها براي هر بازيکن ليگ يکي هم ۷۵۰ هزار تومان مي گيرند ، براي همين تعداد از بازيکنان اين ۲۲ تيم هم اگر محاسبه کني ، ۵۰۰ ميليون تومان براي تيم هاي ليگ يکي مي شود و بعد اين را براي تيم هاي ليگ دسته دومي هم حساب کني ، چند ميليارد توماني مي شود تازه اگر آن هزينه ۳۰۰ ميليوني را کم نکرده باشند. به هر حال بايد درباره اين شرکت ها ، درآمدها و نحوه هزينه کرد اين پول ها توضيحاتي ارائه شود. شرکت افق سبز که مجري قراردادهاي بازرگاني است هم وضعيت مشابه اي دارد. اين شرکت ها زير مجموعه فدراسيون فوتبال هستند.» غلامرضا بهروان خود يکي از موافقان اين بررسي هاست اما در اين باره خيلي با درودگر موافق نيست و مي گويد:«بررسي ايرادي ندارد اما درباره سازمان ليگ مي دانم که ما بازرس هاي مستر وزارت ورزش ، سازمان بازرسي کل کشور و حسابرسان مستقل مالي را داريم. درباره شرکت ايفا هم مي دانم که کلا چند ماهي فعاليت کرد اما با اعتراض اعضاي مجمع، فعاليتش اصلا متوقف شد. من تقريبا مطمئنم هيچ شکافي در اين بخش ها وجود ندارد و اين نظارت دقيق روي اسناد مالي اجازه شکافي را نمي دهد.»مجمع مهم ششم دي ماه:بعد از مدت ها فدراسيون فوتبال مجمع عمومي برگزار مي کند. اگرچه در بازه بررسي اسناد مالي از سوي کميته بررسي هيات رئيسه ، زمان کمي تا روز مجمع مانده با اين وجود درودگر مي گويد:«برگزاري مجمع بهترين تصميم است. اين مجمع را مي توان بهترين مجمع تاريخ فوتبال دانست. چون اعضا شايد براي اولين بار قرار است با بررسي و روشن درباره ابهام ها حرف بزنند. من از اعضا خواهش مي کنم که پرونده هاي مالي و دستور کاري که در اختيارشان است را بخوانند . ابهام هايي که مي بينند را بپرسند و برايش پاسخ بخواهند. اگر در اين سال ها اتفاقي افتاده که الان به آنها اعتراض داريم ، بخشي به دليل غفلت خود ما اعضاي مجمع است. » اين حرفي است که بهروان و مازيار ناظمي به عنوان نماينده وزارت ورزش بر آن تاکيد دارند. درحالي که چند عضو منتقد هيات رئيسه مي گويند به دليل زمان کم براي بررسي اسناد مالي ، بهتر است مجمع فوتبال به تعويق بيفتد اما کفاشيان مي گويد:« بدون شک مجمع برگزار مي شود. ما آماده پاسخگويي در مجمع هستيم . مجمع هم آگاهانه وظايفش را انجام مي دهد.» مجمع روز ششم دي ماه فرصتي کليدي است. هم براي کفاشيان و يارانش و هم براي منتقدان او . جايي که دو طرف مي توانند ابهام ها را نمايان کنند. اگر فسادي رخ داده مشخص شود و اگر نبوده ، با پاسخ هاي کفاشيان و گروهش ، براي هميشه اين فضاي اتهام زني تمام شود. وزارت ورزش به عنوان عضو مجمع اين فرصت را دارد تا در جمع ديگر اعضا ايرادهاي مالي اش را بگويد و کفاشيان به عنوان رئيس مي تواند به اين ابهام ها پاسخ دهد.
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » جهان نیوز

تاریخ : 29-09-1393, 10:06

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
تلگرام
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی