به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 3 آبان 1399

حمایت مراجع عظام از طرح سلامت


دکتر حسن هاشمی در سفر به قم، گزارشی از برنامه ها و دستاوردهای دولت در حوزه بهداشت و درمان ارائه کردآیت‌الله وحید خراسانی: داشتن نسلی توانمند در هر زمان حیاتی استآیت‌الله موسوی اردبیلی: دولت توانست بیمه همگانی را گسترش دهدآیت‌الله صافی گلپایگانی: برنامه‌های وزارت بهداشت، مسرت مردم و بیماران را به همراه داردآیت‌الله مکارم شیرازی: اجرای تحول سلامت موجب رضایتمندی مردم شده استآیت‌الله سبحانی: خدمات وزارت بهداشت در طول تاریخ کشور کم نظیر استآیت‌الله جوادی آملی: اقدامات دولت در بخش پزشکی خلاصه نمی‌شودآیت‌الله نوری همدانی: خدمات وزارت بهداشت به مردم مهم و کم سابقه استدر دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت با مراجع عظام قم مطرح شدحمایت علما و مراجع تقلید از برنامه‌های دولت در طرح تحول نظام سلامتگزارش وزیربهداشت به مراجع تقلید از عملکرد و برنامه های دولت یازدهم در حوزه سلامتدفترچه های بیمه سلامت باید برای بیماران مانند پول باشد و آنها در زمان مراجعه به پزشک به جای پول برای هزینه های درمان خود از این دفترچهها استفاده کنند. متأسفانه بیمه های سلامت و خدمات درمانی در ایران خیلی کار آمد نیست و تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد. بیمه شدن همه ایرانیان و اجرای قانون بیمه سلامت هدفی بود که پس از ۲۰ سال از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، سرانجام در دولت یازدهم محقق شد. در حال حاضر به غیر از دو میلیون نفری که خودشان نخواستند بیمه شوند، همه مردم تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و دولت نیز هیچ منعی برای بیمه کردن افراد ندارد. در روستاهای کشور نظام ارجاع به صورت کامل ایجاد شده و تمامی روستاهای کشور از ماما و پزشک و همچنین مراکز درمانی بهداشتی برخوردار است. دولت یازدهم برای حاشیه نشینها اعتبارات ویژهای اختصاص داده است، در حالی که در آغاز انقلاب اسلامی ۷۰ درصد مردم ایران روستانشین بودند این آمار به بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و روستاییان به حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند. میلیونها حاشیه نشین در کشور وجود دارند، دولت همواره تلاش کرده با فرهنگ سازی و همچنین ایجاد یک سبک زندگی جدید برای حاشیه نشین ها دسترسی آنها به امکانات بهداشتی و مراکز خدمات درمانی را تسهیل کند. با توجه به ظرفیت خوبی که در قم برای پرورش طلاب علوم دینی وجود دارد، ایجاد یک مرکز آموزشی بین المللی جهت تربیت پزشک مشابه جامعئ المصطفی(ص) و مراکز آموزشی و علمی متعدد در قم، ضروری است. علما و مراجع باید ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی های لازم دولت را در این زمینه یاری کنند. دولت با توجه به کاهش قیمت نفت برای توسعه بیمارستان ها و مراکز درمانی در کشور با مشکلات جدی مواجه است.مراجع تقلید و آیات عظام، سبحانی، جوادی آملی، وحید خراسانی، نوری همدانی، موسوی اردبیلی و مکارم شیرازی در دیدار وزیر و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ایشان ضمن تأکید بر حمایت از اقدامات و برنامههای دولت و رئیس جمهوری در طرح تحول نظام سلامت، از دستاوردهای وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کاهش هزینههای درمانی، فراگیر نمودن بیمههای درمانی و مبارزه با دریافت زیر میزی از سوی برخی پزشکان قدردانی کردند.اهتمام دولت به افزایش جمعیت و زمینهسازی برای تشویق مردم به فرزندآوری از توصیههای مراجع تقلید به دولتیها در این دیدارها بود. به گزارش وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر هاشمی درپایان سفرش به شهر مقدس قم و دیدار با مراجع عظام تقلید، با حضور در دفتر حجتالاسلام شهرستانی رئیس دفتر حضرت آیتالله سیستانی گفت: خوشبختانه همه مراجع عظام از طرح تحول نظام سلامت رضایت داشته و برای این اقدام مثبت دولت ابراز خشنودی کردند.دکتر هاشمی با تأکید بر اینکه، ادامه کار ما در اجرای طرح تحول نظام سلامت بر حوزه نظارت متمرکز خواهد بود، افزود: ارتقای کیفیت خدمات قطعاً در گروی نظارتهای حساب شده و بموقع خواهد بود همچنین در صورت گشایش اعتبارات میتوان در حوزههای دیگر همچون دندان پزشکی کارهای مؤثری را انجام داد. آیت الله سبحانی: امیدوارم برنامههای اصلاحی وزارت بهداشت استمرار داشته باشدآیت الله سبحانی در دیدار وزیر بهداشت با ایشان ضمن تشکر از خدمات دولت در حوزه سلامت، گفت: خدمات وزارت بهداشت در طول تاریخ کم نظیر است و گامهای برداشته شده در این بخش بسیار بلند و بزرگ است. این مرجع تقلید ادامه داد: اجرای برنامههای اصلاحی، همیشه منتقدین و مخالفینی دارد اما همین که اکثریت مردم از اجرای اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رضایت دارند، کافی است و امیدوارم استمرار پیدا کند. آیتالله سبحانی با تأکید بر اینکه، جامعه سالم یکی از اصول اساسی اسلام است و سلامت یکی از شروط مهم پیشرفت هر جامعهای است، گفت: فراگیر شدن بیمه همگانی و برخورداری از اعتبار کافی دفترچههای بیمه در دست مردم میتواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت و درمان آنها داشته باشد.وی در خصوص افزایش جمعیت خاطرنشان کرد: باید اقدامات جدی در خصوص افزایش جمعیت صورت بگیرد بخصوص نخبگان جامعه باید با پرهیز از تک فرزندی، در جهت گسترش نبوغ جامعه توجه بیشتری به این امر داشته باشند. ایشان سقط جنین را آدم کشی مدرن ذکر کرد و اذعان داشت: باید بر این موضوع نظارت جدی صورت بگیرد و با افراد متخلف برخورد قانونی شود. آیتالله سبحانی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دولت اهتمام جدی برای استمرار طرح تحول نظام سلامت داشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همچنان موفق عمل کند. آیت الله موسوی اردبیلی: دولت توانست بیمه همگانی را گسترش دهدآیت الله موسوی اردبیلی ضمن تشکر از خدمات دولت بخصوص در گسترش بیمه همگانی، گفت: دولت همانطور که وعده داده بود، توانست بیمه همگانی را گسترش دهد.آیت الله موسوی اردبیلی با اظهار امیدواری از استمرار این طرح افزود: همانطور که دکتر روحانی در گسترش بیمه همگانی قول دادند و عمل هم کردند امیدواریم در استمرار این خدمات هم اهتمام داشته باشند و اعتبارات لازم در بودجه سنواتی برای آن در نظر گرفته شود. آیت الله نوری همدانی: خدمات وزارت بهداشت به مردم مهم و کم سابقه استآیت الله «حسین نوری همدانی» گفت: خدماتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این وسعت انجام داده است، بسیار مهم و کم سابقه است. آیتالله نوری همدانی در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خدمترسانی به نقاط محروم، گفت: مردم در نقاط محروم باید به پزشکان دسترسی داشته باشند، چرا که امام راحل عنایت ویژهای به محرومان داشتند و خوشبختانه وسعت خدمات شما در این مناطق فراگیر بوده است.وی همچنین بر انجام اقدامات مناسب در زمینه مبارزه با کاهش موالید تأکید کرد. آیتالله نوری همدانی خواستار نظارت هرچه بیشتر وزیر بهداشت بر مسائل بهداشت و درمان در کشور شد و ابراز امیدواری کرد: آنچه تاکنون طراحی و انجام شده است، به همین منوال ادامه پیدا کند.وی خواستار جذب خیران به سمت بخش بهداشت و درمان شد و افزود: کشور ما از نظر اقتدار و امنیت نمونه است و باید با اینگونه اقداماتی که انجام دادید، در زمینه بهداشت و درمان نیز نمونه باشیم.آیت الله مکارم شیرازی: زیر میزی به هیچ وجه شایسته جامعه پزشکی ایران نبودآیت‏‏ الله مکارم شیرازی در جمع وزیر و ‏مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: یکی از عیوب جامعه پزشکی زیرمیزی بود و تخلف برخی، احترام کل جامعه پزشکی را خدشهدار کرده بود و با توجه به محترم بودن شغل ‏پزشکی این امر زشت سزاوار آنها نبود. این مرجع تقلید با اشاره به اقدامات خوب دولت در حوزه ‏بهداشت و درمان اظهار کرد: ‏ دستاوردهای اجرای تحول سلامت ملموس است و موجب رضایتمندی مردم شده است. وی افزود: بیمه سلامت که بسیاری را در مسائل درمانی آسوده خاطر کرده یکی دیگر از اقدامات ‏خوب محسوب میشود. ‏آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به دستاوردها و اقدامات انجام شده در راستای برنامه تحول سلامت در کشور تصریح کرد: باید با مدیریت این طرح، اعتماد شکل گرفته مردم به دولت را حفظ نموده و با توجه به اعتبارات موجود برنامهریزی کنیم تا استمرار و پایداری طرح تضمین شود. آیت الله صافی گلپایگانی: برنامههای وزارت بهداشت و درمان مسرت مردم و بیماران را به همراه داردآیت الله صافی گلپایگانی ضمن تشکر از تلاشهای وزیر بهداشت و همکارانش خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم برنامههای شما اسباب خوشحالی و مسرت مردم و بیماران را فراهم میآورد و بابت آن به شما تبریک میگوییم زیرا اقداماتی که در جهت رضایت خداوند متعال انجام میشود قابل تقدیر است. آیتالله صافی گلپایگانی با بیان اینکه انتقادات اندکی که به برنامههای شما میشود نباید مأیوستان کند بلکه باید منجر به اهتمام بیشتر شما شود، گفت: همراهی همه نهادها برای اجرای برنامههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باعث خوشحالی مردم و دولت است. وزیر بهداشت در این دیدار گفت: در زمینه افزایش موالید در کشور طرح گستردهای در دست اقدام داریم که در این مسیر اقدامات بسیاری نیز به مرحله اجرا درآمده است.آیت الله جوادی آملی: وزارت بهداشت خوش درخشیدآیت الله جوادی آملی در دیدار با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابراز داشت: علم پزشکی پیشرفت زیادی کرده است، اما اگر بتوان آن را با علم طب قدیم نیز پیوند زد، میتوانیم خدمات بهتری داشته باشیم. آیتالله «عبدالله جوادی آملی» ضمن تقدیر از خدمات دکتر هاشمی، گفت: شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خوش درخشیدید. اقدامات دولت در بخش پزشکی خلاصه نمیشود و در حقیقت دولت باید برای مردم هم مرهم بوده و هم دارویی برای سایر مشکلات از جمله داغ کردن افرادی باشد که قصد سوءاستفاده را دارند.وی افزود: در اثر گسترش علم، رشتهها از جمله پزشکی تخصصی شدند، اما پزشکان باید فکر آسمانی داشته و جامع الاطراف باشند و هر پزشک باید همه بیماریها و کیفیت و کمیت درمان آنها را بداند.آیت الله جوادی آملی با اشاره به برخی سوءاستفادههای مالی در کشور، گفت: اگر با اختلاسکنندگان برخورد جدی میشد، اکنون شاهد بروز اینچنین پدیدههایی نبودیم. آیت الله وحید خراسانی: داشتن نسلی توانمند در هر زمان حیاتی استآیت الله وحید خراسانی در دیدار مدیران ارشد وزارت بهداشت اهمیت سلامت جسم و روح در زندگی و سعادت بشر را یادآور شد و گفت: جسم مردم به شما پزشکان و روح مردم به روحانیون و عالمان دین سپرده شده است. وی اضافه کرد: بین روح و بدن ارتباط عجیبی است حتی یک خیال در روح و یک فکر بر جسم تأثیر دارد و عکسالعمل آن قابل مشاهده است و به همین جهت هم گفته شده است که عقل سالم در بدن سالم است. این مرجع تقلید با تقدیر از تلاشهای دکتر هاشمی در ایجاد اصلاح در حوزه سلامت کشور خاطرنشان کرد: حرف و سخن شما در اطبا مؤثر است و انشاءالله سفارش کنید به اطبا برای فعالیت بیشتر و خدمت بهتر به مردم. وی ضمن توصیه به افزایش زاد و ولد در کشور تصریح کرد: داشتن نسلی توانمند در هر زمان یک امر حیاتی است و شما هرقدر میتوانید به این مهم کمک کنید. قدردانی رئیس مجلس از وزیر بهداشت برای رفع نیازهای بهداشتی قمرئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برنامهریزی در جهت رفع نیازهای بهداشتی استان قم قدردانی کرد. علی لاریجانی در حاشیه نشست مشترک با مجمع خیران سلامت استان قم گفت: افزون بر برنامهریزیهای وزارت بهداشت در جهت رفع نیازهای بهداشتی قم، امروز شاهد هستیم که افراد مؤثری بویژه خیران در حوزه ساخت طرحهای سلامت بویژه بیمارستانها همکاری میکنند.وی با بیان اینکه حمایتهای مراجع برای اجرای طرحهای بیمارستانی در قم قابل تقدیر است، بیان کرد: باید از مراجع به خاطر حمایتهای بسیار برای اجرای این طرحها تشکر کنم از طرفی دیگر مراجع جلیل القدر در این حوزه پیشنهادهایی را برای تکمیل بیمارستانهایی در نقاط دیگر ارائه کردند که این موضوع نیز قابل تقدیر و تشکر است.
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » ساعت24

تاریخ : 29-09-1393, 11:30

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا