به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 5 آبان 1399

ثبت شرکت -نمونه گزارش حسابرسي

9- طي سال مالي مورد گزارش عملكرد شركت منتج به زياني به مبلغ 744ر4 ميليون ريال گرديده كه با عنايت به سوابق مالياتي شركت اظهار نظر نسبت به آن منوط به انجام بررسيهاي مالياتي مي باشد .

10- شركت فاقد سيستم مدونـي جهـت مـحاسـبه بهــاي تمـام شـده محصـولات تولـيدي خودمي باشدو
هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از امكانات توليدي از بهاي تمام شده كسر و به صورت مجزا در صورت سود و زيان ارائه نگرديده است ، لذا آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت و تاثير آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

11- استانداردهاي گزارشگري صورتهاي مالي در رابطه با تجديد ارائه اقلام مقايسه اي سال قبل و طبقه بندي برخي از سر فصلها رعايت نگرديده است .

12- به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4الي 7 و9 الي11 و همچنين به استثناي آثارتعـــديـــلاتـي كه احـتمـالادر صـورت نبود محــدوديـت منـدرج در بند 8 اين گزارش ضـرورت مي يافت، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت .......... ( سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه .... و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .

13- همانگونه كه دريادداشت شماره 29 همراه صورتهاي مالي ذكر شده ، طي سال مالي مورد گزارش عمليات شركت منجر به زيان قابل ملاحظه گرديده بطوريكه درتاريخ ترازنامه زيان انباشته به مبلغ 732ر4 ميليون ريال ( معادل 7/4 برابر سرمايه ) و بدهيهاي جاري بالغ بر 042ر13 ميليون ريال بيش از دارائيهاي جاري مي باشد . شايان ذكر است در اين خصوص تمهيداتي از سوي شركت صورت پذيرفته ليكن بهرحال تحقق فرض تداوم فعاليت كه مبناي تهيه صورتهاي مالي است منوط به نتيجه بخش بودن اقدامات لازم مي باشد .

14- اموال و دارائيهاي شركت پلاك كوبي نگرديده ، لذا حصول اطمينان از انطباق صورت ريز ارائه شده با دارائيهاي مربوطه از طريق ساير روشهاي حسابرسي اعمال گرديده است .

15- بخشي از سپرده هاي شركت نزد ديگران مربوط به 5 درصد تضمين كيفيت كالاهاي فروخته شده به شركتهاي ..... و ........ ( يادداشت توضيحي شماره 6 همراه صورتهاي مالي )، علي رغم اتمام دوره تضمين آنها عودت نگرديده است .تاريخ تنظيم گزارش : موسسه حسابرسي ..............
25 تير ماه .... (حسابداران رسمي)

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 15:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا