به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 10 آبان 1399

رژه شبانه سگ‌های ولگرد در دانسفهان/شبیخونی که خواب راحت را شکار می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس از بویین زهرا، طی سالهای گذشته انتقال بیماری به عنوان یک تهدید برای این شهر مطرح بوده است که شبگردی و  پرسه سگهای ولگرد و خیابانی علاوه بر ترس و وحشتی که برای اهالی دانسفهان دارند آن را به بار آوردهاند.

اتلاف این سگها را شبکه بهداشت و شهرداری دانسفهان به طور مشترک به طور گاه به گاه صورت میدهد.

گزش و حمله این سگها در دانسفهان به پدیدهای معمول تبدیل شده است به ویژه اینکه با توجه به نزدیکی فصل زمستان و سردی و بارشهای شدید که وجود دارد این حیوانات بیشتر به درون شهر آمده و سبب رعب زیاد و بیماریهایی از جمله گزش میشوند.

مقدار هزینه و ایاب و ذهابی که شهرداری و شبکه بهداشت و درمان صرف اتلاف این سگها و آرامسازی روانی جو موجود بین شهروندان دانسفهان میکنند بسیار زیاد است.

از ابتدای امسال 200 سگ ولگرد توسط شهرداری و شبکه بهداشت و درمان اتلاف شدهاند.

با این وجود باز پرسه این سگها و پارس وقت و بی وقت خواب از چشم شهروندان دانسفهانی شکار میکند.

این معضل را میتوان بلای جان شهروندان دانسفهانی نام گذاشت که البته تا حدود چشمگیر و رضایت بخشی برطرف شده است.

به عقیده کارشناسان سگهای ولگردی که به دنبال یافتن غذا و سرپناه به خیابانها و کوچه پس کوچههای شهر دانسفهان هجوم آورده و بسیار دردسرساز میشوند با یک اقدام و برنامه بلند مدت قابل دفع هستند و خطر این حیوانات به سهولت قابل از بین رفتگی است؛ البته نباید کار را موقتی و زودگذر نیمه کار رها کرد.

این موضوع بیشتر از همه برای دانشآموزان و کودکان ترس و وحشت دارد چراکه هر صبح هنگام عبور دانشآموزان به سوی مدرسه این حیوانات با پارس و حتی حمله به سوی آنها سبب اعتراض والدین به مسئولان دست اندرکار میشود.

شیوع آلودگی و امراض قارچی و بیش از همه آن تماسی که این سگهای دورهگرد با اجسام کنار خیابان یا میادین برقرار میکنند و دانشآموزان به علت کنجکاوی دست به همه چیز میزنند میتواند یک موج بیماری در شهر دانسفهان ایجاد کند.

به طور معمول اتلاف سگهای ولگرد بیشتر در فصول سردسیر سال با قوت مضاعفتر انجام میشود و این کار در شهر دانسفهان نیز تا امروز کمامان در جریان بوده و ادامه داشته است.

خطرساز بودن برای سلامت و تهدید آرامش روانی و روحی شهروندان دانسفهانی مهمترین دغدغه پرسه این سگها در شهر دانسفهان است و برخی از آنها وارد منازل و زمینهای خالی شده و سبب نجاست و انتقال مکان به مکان آلودگی شدید زیست محیطی میشوند.

به همین خاطر شهرداری و شورای اسلامی با توجه به اینکه خواسته شهروندان اتلاف این سگهای مزاحم و هراسآور است جلساتی را برای این موضوع ترتیب داده و تصمیماتی را گرفتهاند.

عصاره این نشستها ادامه اتلاف با استفاده از اسلحههای بی حسی بوده است.

دستورالعملهای مربوطهای که برای اتلاف این سگها ابلاغ و در شهرداریها از آن با خبر هستند نیز دال بر یک تصمیم بالقوه برای پایان دادن به این کابوس شب و نیمه شب شهروندان محلهها است.

در خصوص وضعیت ولگردی حیواناتی چون سگهای هار و بیماریآور اقدامی که جریان دارد همین اتلاف و از بین بردن است که موجب کاهش تدریجی آمار این حیوانات و به همین ترتیب کاهش نارضایتی و رعب و هراس شهروندان میشود.

اما یک نکته قابل تأمل است و آن اینکه ساماندهی و پاکسازی فیزیکی و کمک به زیباسازی محیط شهری تا حدود زیادی آمار هجوم حیوانات موذی و هار را رو به کاهش میکشاند.

بر این اساس، امسال شهرداری دانسفهان باید تلاش کند از پس این سگهای دورهگرد و خواب بر هم زن برآمده و چاره بیندیشد؛ چارهای جدی و بدون مسامحه که مفید باشد و اضطراب و ترس و وحشت شبانه مردم دانسفهانی را حین تردد به ویژه وقتی که پیاده هستند بکاهد.

گفتنی است، دی ماه 86 خبری مبنی بر شبیخون گرگهای گرسنه به چند نفر از باغداران شهر دانسفهان در رسانهها پیچید؛ این حادثه که جو روانی مردم را برای حدود دو ماه به طور کلی بر هم زده بود با همت مسئولان حفاظت محیط زیست رفع شد.

انتهای پیام/77005/ی40

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 29-09-1393, 14:29

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا