به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 5 آبان 1399

پرهیز از جناحی شدن شورای تحول علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، غلامعلی حدادعادل ظهر امروز در جلسه مشترک با روسای دانشگاههای قم که در تالار امام رضا (ع) برگزار شد با اشاره به اینکه وجود مراکز آموزش عالی در کنار حوزههای علمیه یکی از مهمترین موضوعات است اظهار کرد: این امر یک تجربه و خدمت بزرگ برای وحدت حوزه علمیه و دانشگاه تلقی میشود.

وی افزود: وحدت حوزه علمیه و دانشگاه باید بیش از هر استانی در قم دیده شود و وحدت میان این دو نهاد آموزشی کشور باید از استان قم به سایر استانها معرفی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تشکیل شورای تحول علوم انسانی گفت: این شورا نزدیک به پنج سال است که تشکیل شده است که دعوت استانداری قم از حضور بنده و رئیس دبیرخانه شورای تحول علوم انسانی نشاندهنده اهمیت این موضوع برای استاندار قم در کنار دیگر دغدغههای است که دارند.

حدادعادل تصریح کرد: یکی از ضرورتهای تبیین موضوع اسلامی شدن علوم انسانی، مبانی اسلام و انقلاب است که سعی در تربیت انسانهای دینی به کشور و دنیا دارد زیرا که در کشورهای اسلامی همه مسیرها به انسان ختم میشود و به نوعی مخاطب انسان است که باید تلاش کنیم انسان در مسیر الهی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه اختلاف میان فرهنگ و بینشی که کشور با دنیای غرب که دو تمدن با دو تصور و تفکر متفاوت از انسان دارند به طوری که در ایران به عنوان یک کشور اسلامی انسان موجودی قبل از حیات، در حال حیات و بعد از حیات است و به نوعی مسافری است که سفری را از دنیا و مراتب بالا دارد و از سوی دیگر موجودی است که خداوند از روح خود در او دمیده است.

رئیس شورای تحول علوم انسانی اضافه کرد: در جهان غرب انسان قبل از بعد از حیات ندارد و تنها وجود انسان از تولد تا مرگ او است و به نوعی منقطع از وحی و متکی به خویشتن بنیادی است که این امر از زمان رنسانس تا به حال پیش رفته است و در این فرآیند چند ساله مکاتبی همچون اونیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم به صورت علوم بر این تفکرات سایه انداخته است.

حدادعادل با اشاره به اینکه بین علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غرب تفاوتهای بسیاری وجود دارد گفت: علومانسانی با مبانی علوم غرب بسیار تفاوت دارد و نمیتوان گفت علوم در همه جای دنیا به یک شکل است به طوری که نمیتوان ادعا کرد که چون علوم ریاضی را از غرب میگیریم میتوانیم علوم انسانی را نیز از غرب بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: علوم انسانی که در غرب به وجود آمده است مانند روانشناسی، حقوق، فلسفه، کلام، ارتباطات، علوم تربیتی و هنر در دانشگاههای ایران تدریس میشود اما اگر هدف از انقلاب رسیدن به تمدن اسلامی باشد نسبت به این کتابها که تمدن غرب و بر اساس این تفکر نگاشته شده است و در دانشگاههای ما تدریس میشود دیگر چه هدفی از انقلاب اسلامی داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تربیتشدگان جامعه ایرانی نباید با فرهنگ اسلامی بیگانه باشند گفت: اگر تحول علومانسانی محقق نشود، انقلاب اسلامی ناقص خواهد ماند.

حدادعادل بیان کرد: علوم انسانی باید سازگار با مبانی اسلامی در دانشگاهها باشد و تاثیر منطقی از علوم انسانی اسلامی را از خود به جای بگذارد که این موضوع مورد تاکید امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شده است گفت: در دیدار همهساله اعضای شورای انقلاب فرهنگی با رهبر معظم انقلاب، ایشان خطاب به اعضای این شورا خواستار تحول علوم انسانی شدند که پس از آن آییننامهای تدوین و پس از تصویب در شورای انقلاب فرهنگی، شورای تحول علوم انسانی از سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: شورای تحول علوم انسانی 21 عضو  با همکاری حوزههای علمیه و دانشگاهها دارد که سعی شده موسسات آموزشی به طور مرتب با این شورا در ارتباط باشند و مسئولان وزارت علوم نیز در این چند سال ارتباط تنگاتنگی را با شورای تحول علوم انسانی داشتهاند.

حدادعادل با اشاره به اینکه در نخستین جلسه شورای تحول علوم انسانی، 15 رشته تحصیلی رشته علوم انسانی که در دانشگاهها تدریس میشد مورد اولویت تحول قرار گرفت گفت:فعالیت شورای تحول علوم انسانی به این 15 رشته اختصاص یافت و سعی کرد تا با همکاری اساتید این رشتهها به فعالیت خود ادامه دهد.

وی تصریح کرد: 16 کارگروه برای این رشتهها تشکیل شده است که با انتخاب و تصویب اعضای شورا از اساتید دانشگاه که معتقد به تحول علوم انسانی و وجاهت علمی هستند در این کارگروهها حضور و فعالیت میکنند که در حال حاضر 200 نفر از اساتید دانشگاهها و حوزههای علمیه در این کارگروهها عضویت دارند.

رئیس شورای تحول علوم انسانی با اشاره به اینکه یک هزار و 200 جلسه فرعی در کارگروههای تحول علوم انسانی برگزار شده است گفت: در چهار سال گذشته این کارگروهها به نوبه خود فعالیتهای تخصصی را دنبال کردهاند.

حدادعادل خاطرنشان کرد: از اهداف شورای تحول علوم انسانی میتوان به اسلامی کردن علوم انسانی، بومیسازی علوم انسانی، روزآمدی و کارآمدی علوم انسانی اشاره کرد که برای رسیدن به این اهداف باید در چهار عرصه این تحولات را دنبال کنیم.

وی بیان کرد: عرصه و پایه علوم انسانی باید شناخته و محتوای آنها باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم برنامههای آموزشی اسلامی را متحول و تدوین کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه اسلامی کردن علوم انسانی به معنای مخالف با غرب نیست گفت: برخی از دروس علوم انسانی غرب مخالف اسلام است و مبانی ضد انسانی و اسلامی را دارد که باید سعی در تغییر این دروس داشته باشیم.

حدادعادل تاکید کرد: درباره تحول علوم انسانی باید جلساتی را با اساتید و دانشجویان در خصوص کمی و کیفی بودن تحول علوم انسانی برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه علوم انسانی رشته کمهزینهای است گفت: باسوادان و بیسوادان تحصیل کرده در رشتههای علوم انسانی به آسانی قابل تشخیص نیستند این در حالی است که آمار تحصیل در رشتههای علوم انسانی نگرانکننده است و خانوادهها تنها در فکر حضور و تحصیل فرزندان خود در دانشگاهها هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: پایاننامهها و مقالاتی که در مجلات تخصصی علوم انسانی منتشر میشوند باید با توجه به تحول علوم انسانی سامان داده شوند.

حدادعادل با اشاره به اینکه تحقق تحول علوم انسانی که جنبه علمی و نظری دارد باید یک امر مدیریتی محسوب شود اظهار کرد: اگر نتوانیم این مطالب و سخنان را وارد دانشگاه کنیم مطالب تنها در قالب کتاب باقی خواهند ماند که متاسفانه در چند سال اخیر به برگزاری همایش و کنگره در زمینه علوم انسانی اکتفا کردهایم که هیچگونه تغییری را در کتب درسی پس از برگزاری این گونه همایشها مشاهده نکردهایم.

وی خاطرنشان کرد: کتب نویسندگان غربی ترجمه و در دانشگاههای کشور تدریس میشود که وزارت علوم برای تحول در علوم انسانی باید احساس مسئولیت کند و به آن ایمان داشته باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در زمینه اسلامی کردن علوم انسانی نداشتن تحقیقات کافی در این زمینه است گفت: همه افراد تنها یک تصور اجمالی از این موضوع دارند که از این تصورات تفسیر و تدوینی تا به حال انجام نشده است.

حدادعادل بیان کرد: تحول علوم انسانی در کشور ما یک مبحث جدید است که معارف و فلسفه اسلامی به نوعی پشتوانه علوم انسانی اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه در دبیرخانه شورای تحول علوم انسانی معاونت ارتباط با حوزههای علمیه راهاندازی خواهد شد گفت: این معاونت تحت نظارت دبیر شورای تحول علوم انسانی فعالیت خواهد کرد.

رئیس شورای تحول علوم انسانی تصریح کرد: تحول علوم انسانی یک امر مستمر است و هیچ زمانی نباید تعطیل شود که به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد تاسیس پژوهشگاه تحول علوم انسانی داده شده است که در این پژوهشگاه به طور مستمر مطالعات در این حوزه صورت خواهد گرفت.

حدادعادل با اشاره به ارتباط اساتید حوزه علمیه و دانشگاه با شورای تحول علوم انسانی گفت: برخی از افراد در کشور هستند که تفکرات سکولار دارند و مخالف اجرایی شدن این امر هستند که در این راستا نظرات خود را به صورت آشکار بیان نمیکنند از همین رو باید از جناحی شدن شورای تحول علوم انسانی پرهیز داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خط قرمز شورای تحول علوم انسانی اسلام و انقلاب است که در این مسیر از هرگونه نقد و پیشنهادی استقبال میکنیم که متاسفانه برخی از افراد به دنبال جنجالی شدن رسانهای این امر و این شورا بودهاند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: قدم نخست در شورای تحول علوم انسانی تالیف کتابی با عنوان انسانشناسی اسلامی است که دانشجویان باید این کتاب را به عنوان یکی از کتب درسی مطالعه کنند که برای این امر خواستار معرفی فردی از حوزه علمیه قم برای تالیف این کتاب هستیم.

حدادعادل افزود: گام بعدی نقد روشهای حاکم بر علوم انسانی غرب و تدوین نقشه راه است که بر این اساس میتوان گفت برای تحول علوم انسانی نیازمند تالیف بیش از 10 هزار عنوان کتاب هستیم.

انتهای پیام/78019/ک40

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 29-09-1393, 14:29

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا