به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 9 آبان 1399

محتوای قانون باید از منبع دین تامین شود

مبلغی:

محتوای قانون باید از منبع دین تامین شود

» سرویس: معارف و حقوق - دين و انديشه

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: محققان و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید محتوای قانون را با لحاظ همه شاخصهای فوق الذکر، از منبع و خاستگاه دین استخراج و تامین کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه قم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مبلغی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی که نوعا دارای کرسی درس خارج هستند، باید اجتهاد اشباع شدهای نسبت به بسیاری از مسائل، طرحها و لوایح مجلس که موادی ناظر به فعالیتهای اجرایی، عملیاتی و واقعیتهای زندگی را به انجام برسانند.

وی، "نو و جدید بودن" را از شاخصهای فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر و اظهار کرد: حوزه علمیه قم خصوصا بعد از انقلاب اسلامی اصولا در هر زمینهای از مطالعه، ورود و تجربیات خوبی را کسب کرده است ولی کاری که مرکز تحقیقات مجلس امروز به دست گرفته، در نوع خود کم نظیر است و مسبوق به سابقه نمیباشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: شاخص دوم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مهم بودن و برخورداری از اهمیت است، قانون اهمیت ویژهای دارد، هیچ کشوری بدون قانون نیست.

مبلغی، ویژگی سوم پژوهشهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را پردامنگی دانست وگفت: قانون گذاری برای همه حوزههای کشور است درست است که هنوز قانونگذار ما به پارهای از حوزهها نپرداخته است ولی آنچه که باید به آن پرداخته شود، خیلی گسترده است.

وی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برخلاف سایر مراکز پژوهشی که دامنهها و حوزههای گستردهای دارند باید به حوزههای متعددی بپردازد و این نیازمند امکانات زیادی است، متاسفانه این مرکز که میتواند افتخار نظام جمهوری اسلامی باشد و کار بسیار فوری و اساسی ومهم را بردوش دارد با مشکلات زیادی از نظر امکانات مواجه است.

این استاد حوزه علمیه قم، صعوبت را از دیگر شاخصهای پژوهشهای مرکز دانست و گفت: علم فقه از سختترین و پیچیدهترین علمهاست به گونهای که نقل میکنند، حکیم ابوعلی سینا، که در هر کدام از علوم سرآمد بود، میگوید وقتی به فقه روی آوردم خودم را با یک دریای بزرگ مواجه دیدیم که امکان غرق شدن در آن زیاد است.

مبلغی خاطرنشان کرد: علم فقه از چنان صعوبتی برخوردار است کا اگر کسی بتواند در فقه به صورت منهجی راه را دقیق بپیماید حقیقتا یک نابغه بزرگ است، چون هر لحظه باید هوشیار باشد که به بیراهه نرود.

این استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، جنبه دیگر کار مرکز را ، دامنه دار بودن از نظر جغرافیایی دانست و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چون نوعی نمایندگی از سوی حوزه علمیه قم را نیز دارد، رسالت خود را صرفا برای قوانینی که در مجلس میگذرد تعریف نمیکنیم بلکه نوعی احساس مسوولیت نسبت به جهان اسلام نیز داریم.

مبلغی افزود: اگر ارتباط با جهان اسلام نداشته باشیم و اخذ و تلقی بین ما و جهان اسلام انجام نشود نه تنها نمیتوانیم به رسالت خود عمل کنیم بلکه نمیتوانیم با در اختیار گذاشتن زیباییهای تجربه فقهی خود به دیگران، یک حرکت حقوقی جهان اسلامی ایجاد کنیم.

مبلغی با اشاره به اهمیت و منزلت پژوهش و پژوهشگر نیز گفت: اگر پژوهشگر از نظر روحی ساپورت نشود و احساس کند ثمره کار وی به هدر میرود نمیتواند به صورت مستمر و موفق به فعالیت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: نوعی رغبت همراه با علاقه و احساس نسبت به فعالیت پژوهشی در محققان مرکز دیده می شود چرا که میدانند نتیجه کار آنها به مجلس شورای اسلامی عرضه و در فرآیند قانونگذاری نیز تاثیرگذار هستند.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 29-09-1393, 13:14

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا