به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 15 آذر 1400

بهبود فضای کسب و کار، نیازمند ساختار کارآمد

در همایش توسعه پایدار مطرح شد؛

بهبود فضای کسب و کار، نیازمند ساختار کارآمد

» سرویس: استان ها - خراسان رضوي

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی معتقد است: فسادهای به وجود آمده در اقتصاد ناشی از مجموعه عوامل مختلفی است، چرا که این حجم عظیم فساد توسط یک فرد اتفاق نمیافتد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، دکتر علی دینی ترکمانی در اختتامیه دومین همایش ملی "توسعه پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار" با اشاره به اینکه زمان ایجاد فضای کسب و کار در ایران طولانی است، اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه اجتماعی موجود در اقتصاد به شدت افول کرده و برخی ضدارزشها به ارزش تبدیل شده است و این امر باعث شده در اقتصاد یک شبکه منسجم و قوی اما بدون کارکرد مثبت داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه فسادهای عظیمی که در اقتصاد کشور اتفاق میافتد فردی نیست، گفت: اگر ساختار نظام جامعه را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کنیم خواهیم دید که این نهادهای رسمی هستند که محل مناقشهاند و آنچه باعث عملکرد ضعیف ما شده ناشی از کارکرد نهادهای رسمی است.

دینی ترکمانی با بیان اینکه تاکنون به موضوع بهبود فضای کسب و کار به صورت ریشهای و عمیقی پرداخته نشده است، گفت: مهمترین مشکل موجود در کشور در ساختارهای سازمانی است و از نظر من فضای کسب و کار نامناسب نتیجه ناکارائی سازمانی است.

وی ادامه داد: ما میتوانیم قیمتها را تغییر دهیم اما مادامی که ساختارهای سازمانی ناکارآمد بمانند هیچ اتفاق موفقی در بهبود فضای کسب و کار نخواهد افتاد.

وی در ادامه به پیامدهای ناکارآمدی سازمانی و فضای کسب و کار اشاره و اظهار کرد: از جمله این پیامدها میتوان به افزایش نااطمینانی در رشد فعالیتهای مولد و شکل گیری ترکیب نامناسب پس از فرایند انباشت سرمایه، تشدید فساد و رانتجویی منفی، تشدید شکست در پیشبرد اقدامات جمعی، افزایش سواری مجانی و ائتلاف منابع و تشدید ناتوازنیهای بین بخشی و منطقهای اشاره کرد.

دینی ترکمانی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل تحریمها همه در یک فضای معلق قرار دارند و این فضا کار را برای تصمیمگیریهای مختلف در عرصه اقتصادی سخت می کند و حتی احتمال هیچ چیزی دقیقا مشخص نیست.

وی افزود: در فضایی که نااطمینانیها بالا باشد سرمایه گذاران در بخشهایی که بازده سرمایه سریعتر است سرمایهگذاری میکنند و در نتیجه بخش مولد اقتصاد ما رشد نمیکند و ما با رشد بیش از اندازه بخش غیرمولد اقتصاد روبه رو می شویم.

دینی ترکمانی اظهار کرد: زمانی که ناکارایی سازمانی بالا باشد افراد خیلی راحت میتوانند همه چیز را دور بزنند و شبکههای اجتماعی با اثرات منفی را شکل دهند.

وی افزود: در این فضاست که ما شاهد پدیده سواری مجانی میشویم و در نتیجه زمانی که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها فرم خوداظهاری به مردم پیشنهاد میکند، هیچ کس از دریافت یارانه انصراف نمیدهد.

وی با بیان اینکه ما درگیر وضعیت تو در تویی نهادی هستیم گفت: تو در تویی نهادی در نتیجه مسئولیتپذیری و پاسخگویی ضعیف، تنش سازمانی و موازی کاری شدید، امکان رانتجویی و دور زدن و همچنین بیثباتیهای شدید سازمانی به وجود میآید.

وی در ادامه در خصوص صنعت ساختمان و قیمت زمین و مسکن اظهار کرد: با گسترش شهرها به صورت افقی، در واقع آنها را ویران کردیم و این امر باعث شد قیمت زمین تا حدی بالا برود که در نتیجه آن مسکن مهر از بیابان سر در بیاورد.

وی با اشاره به اینکه با فراگیر کردن مالکیت خانه موافق است، ادامه داد: اگر فراگیر کردن مالکیت خانه را درست و در طول زمان معقول انجام میدادیم و از زمینها استفاده بهتری میکردیم، در حال حاضر با این حجم وسیع از زمین برای خانه درگیر نمیشدیم و کلی از منابع نیز آزاد میماند و این گونه میتوانستیم جلوی مهاجرت و شکافهای طبقاتی را هم بگیریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی: برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنید

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی بر لزوم فراهم کردن زمینههای جذب سرمایه در داخل کشور تاکید کرد و گفت: برای تشویق سرمایهگذاران باید برای آنها فرش قرمز پهن کنید.

به گزارش ایسنا منطقه خراسان، محمدرضا رئیسی در اختتامیه دومین همایش ملی «توسعه پایدار؛ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار» با بیان اینکه توسعه پایدار باید توازن داشته باشد، گفت امنیت، منفعت و نظام کارآمد مالی لازمه توازن در توسعه پایدار است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته بازارهای صادراتی بسیار خوبی داشتیم که طی چند سال اخیر آنها را از دست دادیم، اظهار کرد: با کارهای بدون کیفیت بازارهای صادراتی خود را از دست دادیم.

رئیسی با اشاره به اینکه ارایه تولیدات با استانداردهای لازم یکی از اصول مهم برای حفظ جایگاه کشور در صادرات است، اظهار کرد: توجه به کیفیت یکی از لوازم توسعه پایدار است که در این زمینه حفظ کیفیت کالاهای تولیدی مورد توجه است.

وی در ادامه به امنیت کار به عنوان یکی دیگر از مولفههای توازن در توسعه پایدار اشاره و اظهار کرد: سرمایهگذار قطعا سرمایه خود را در محلی که امنیت وجود داشته باشد، صرف میکند لذا باید علت فرار سرمایه در کشور بررسی شود.

رئیسی با اشاره به اینکه ما دائما شاهد تغییر قوانین هستیم، گفت: متاسفانه مشکلات را از پیش پای سرمایهگذاران برنمیداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در ادامه با تاکید بر اهمیت ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری در کشور اظهار کرد: فسادهای مالی باعث میشود سرمایهگذاران در کشور احساس امنیت نکنند. باید به سرمایهگذاران احترام بگذاریم و برای سرمایه آنها ارزش قائل شویم و در استقبال از آنها فرش قرمز پهن کنیم اما رفتار حال حاضر که با سرمایهگذاران میشود، خوب نیست.

وی تشویق سرمایهگذاران را یکی از مولفههای مهم برای برون رفت مشکلاتی که مانع بهبود فضای کسب و کار میشود دانست و گفت: تاکنون در پروژههای عمرانی توفیق چندانی نداشتیم و این امر به دلیل این است که دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.

رئیسی همچنین با اشاره به نقش بسترسازی دولت برای انجام فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت بستر را فراهم کند و نقش خود را در این فعالیتها کاهش دهد میتوان اظهار امیدواری کرد که روزی بتوانیم با تولیدی خوب و با کیفیت، صادرات را به سایر کشورها افزایش دهیم و بدون وابستگی به نفت کشور را اداره کنیم.

مسئول کارآفرینان خراسان رضوی: فروش سهام راهکاری برای مقابله با بانکهاست

رییس انجمن کارآفرینان صنعت ساختمان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر انتقادهای زیادی به فروش سهام توسط شرکتهای مختلف وارد است اما بهتر است به جای این انتقادها به نکات مثبت این کار برای مقابله با بانکها توجه کنیم.

به گزارش ایسنا، رضا احدیان در اختتامیه دومین همایش ملی «توسعه پایدار؛ با رویکرد بهبود فضای کسب و کار» با بیان اینکه بهتر است به جای ترسیم نمودار و نقد و اشکال گیری از کارهایی که تاکنون انجام شده برای حل معضلات راهکار ارائه دهیم، اظهار کرد: امروزه بانکها بیش از حد بزرگ شدهاند و باید ببینیم که چطور میتوانیم در مقابل قدرت بانکها قدرت نمایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه امروز عدهای به فروش سهام روی آوردهاند، اظهار کرد: باید به این امر به دید یک فرصت نگاه کنیم و با رفع نقاط ضعف آن، از این کار به عنوان یک راهکار موثر بهره ببریم.

احدیان با اشاره به تجربه موفق موسسات مختلف در فروش سهام اظهار کرد: این نشان میدهد که مردم به این نهادها اعتماد میکنند و با خرید سهام آنها، در فعالیتهای اقتصادی مشارکت میکنند.

مسئول کارآفرینان خراسان رضوی گفت: پیشنهاد میکنم که ما نیز فرهنگ این کار گروهی را بیاموزیم و نسبت به تشکیل گروههایی با محوریت اتاق انجمن در خارج از بورس تحت عنوان فروش سهام، فعالیتهای اقتصادی انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه قبول دارم فروش سهام توسط برخی از شرکتها دارای مشکلات مدیریتی بوده است، گفت: بهتر است به جای ایرادگیری از این شرکتها، سهامفروشی را مدیریت کنیم.

احدیان در ادامه در خصوص صنعت ساختمان اظهار کرد: در حال حاضر صنعت ساختمان اشباع شده و ما باید به این منظور و با توجه به ظرفیتهای ویژهای که در استان وجود دارد نسبت به جذب سرمایههای خارجی اقدام کنیم.

مسئول کارآفرینان خراسان رضوی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا با فروش سهام خارج از بورس که امروزه توسط برخی از شرکتهای انجام می شود، موافقید؟ تصریح کرد: با فروش سهام خارج از بورس و همچنین بورسبازی مخالفم، اما باید توجه داشت که در حال حاضر عدهای سهام منتشر کردند که بیشتر از دارایی خودشان بوده اما با این وجود مردم به آنها اعتماد کرده و سهام خریدند.

وی ادامه داد: ما باید به این اعتماد مردم توجه کنیم و با رفع عیبهای کار این شرکتها و استفاده از نقاط مثبت کارآنها، یک فرصت ویژه اقتصادی فراهم آوریم.

ثبت شرکت- ثبت محدود- ثبت تعاونی- کد اقتصادی
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا
تنظیم صورتجلسات – پلمپ دفاتر – حسابداری – ثبت شرکت

 77516567 - Tel : 77503715
SMS : 500011008069819
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 29-09-1393, 09:18

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
File engine/modules/imp/xform/block.php not found.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
پوشک بزرگسالتعمیر لباسشویی آبسالکرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی