به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 31 فروردین 1398

ثبت شرکت -ثبت شرکت در فنلاند

 

اتحادیة اختراعات فنلاندی[۱۲] هم در داخل کشور فنلاند و هم به طور بین المللی به صورت خصوصی به افراد و کارآفرینان برای توسعه دادن و بهره برداری از پیشنهادات جهت اختراعات کمک می نماید . کمک های این اتحادیه عبارتست از : فراهم کردن توصیه های مجانی و پذیرفتن ریسک سرمایه گذاریها بر موضوعات مربوط به ایجاد اختراعات ،‌ثبت اختراعات و استراتژی آنها ،‌بازاریابی و گرفتن جوازهای[۱۳] لازم برای آنها . این سازمان دارای شبکه ای از مدیران مخترع در مراکز توسعة اقتصادی و استخدام ناحیه‌ای و در بیشتر دانشگاههای فنلاند می باشد . این شبکه به طور مشترک توسط هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها[۱۴] تأمین اعتبار مالی شده است .
طرحINNOSUMI(Innofinland ) در سال ۱۹۹۴ به منظور ارتقاء دادن فعالیتهای اختراع در فنلاند تأسیس گردید. کارهای این طرح عبارتند از : ایجاد خلاقیت ،‌ نوآوری و کارآفرینی ،‌سازماندهی چندین رویداد در هر سال وجوایز شرکت های فنلاندی ،‌علائق اجتماعی و فردی برای کارآفرینی نوآوری . برندگان ملی ‌جوایز خود را از رئیس جمهور فنلاند دریافت می کنند .
۱۷ مرکز تکنولوژی و پارکهای علمی[۱۵] در دانشگاههای شهرها قرار دارد و افزایش سریعی نیز دارد . آنها فعالیت های کسب و کار رابر اساس بالاترین تخصص ها و به کارگیری تکنولوژی بالا می‌برند . آنها پیش فرضها ،‌تسهیلات ،‌خدمات کسب و کار ،‌ هم افزایی و مزایای متصوره[۱۶] را برای شرکتهای جدیدی که جهت گیری تکنولوژی دارد ،‌ارائه می دهند . همچنین مراکز رشد تکنولوژی[۱۷] در پیش فرضهای این مراکز تکنولوژی و پارکهای ملی قرار داده شده است . تقریباً در هرسال راه اندازی ۳۵۰ شرکت در این مراکز رشد صورت می‌گیرد . بزرگترین مرکز رشد در کشورهای نوردیاک ، ‌پارک علمی Otaniemi در شهر اسپو[۱۸] می باشد که تماماً خصوصی است .
مرکز رشد تکنولوژی ۲۰۰۱ [۱۹] پروژة گسترده‌ای در سطح ملی می‌باشد که با هدف ایجاد مدل آموزش ملی برای حمایت از راه اندازی ها ،‌رشد توسعة شرکت ها به وجود آمده است . این مدل شرکت ها را به دریافت مشاوره و آموزش بدون توجه به محل جغرافیشان قادر می‌سازد . این پروژه از شبکه های اطلاعاتی در مشاوره های آموزشی شرکت ها و در توسعة همکاریهای مشترک بین مراکز پرورشگاهی تکنولوژی استفاده می کند .
هدف از مرکز برنامه های تخصصی[۲۰] ، افزایش دادن همکاریهای مشترک بین مراکز تحقیقاتی و شرکت های محلی است . ۱۴ مرکز تخصصی ناحیه ای و دو شبکه در سطح ملی برنامه را در طی دورة برنامه ریزی جدید صندوقهای ساختاری[۲۱] انجام می دهد . برنامه فقط بر حوزه های تخصصی انتخاب شده تمرکز دارد که باید مورد توجه رقابت بین المللی قرار گیرد . بنابراین یکی از اهداف آن ، ‌انتقال آخرین اطلاعات و دانش فنی به SME ها می باشد . این مراکز معمولاً فعالیت‌هایشان را بر اساس خدمات تدارک دیده شده از مراکز تکنولوژی که شامل مدیریت پروژة بازاریابی، ‌انتقال تکنولوژی ، مراکز رشد کسب و کار ،‌ثبت پتنت و … می باشد ، تنظیم می کند .
برنامة SPINNO[22] در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد . این یک اقدام مخاطره آمیز بین مؤسسات علمی ،‌مراکز تحقیقاتی فنی ،‌مسئولان دولتی و کمیته های کسب و کار در محدودة پایتخت(هلسینکی) مشترک می باشد . مدیریت SPINNO توسط شرکت پارک علمی کاملاً خصوصی Innopoli Ltd به عهده دارد و توسط وزارت تجارت و صنعت ،‌آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) و مرکز تخصصی ناحیه ای هلسینکی[۲۳] تأمین اعتبار مالی می شود . اهداف این برنامه عبارتند از :‌
· ترویج خلاقیت و رشد ابتکارات شرکتهای با تکنولوژی بالا .
· همکاری مشترک با سازمانهای تحقیقاتی .
· توسعة یک سیستم کارا برای ارزیابی ،‌توسعه و بین المللی نمودن ترکیب دانش فنی شرکت .
گروههای اصلی هدف در این برنامه محققین ،‌دانشجویان فارغ التحصیل و فارغ التحصیلان مدارس حرفه ای می باشند که د رمحدوده های علم و تکنولوژی کار می‌کنند . SPINNO به کارآفرینان جدید در توسعة ایده هایشان به شرکتی یا ثبت آنها ،‌تشخیص دادن منابع مورد نیاز و پیش بینی قابلیت سودآوری طرح کمک می‌نماید.
۴-۳- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی
هدف دولت توسعة ادارات ناحیه ای/محلی و شفاف سازی وظایف آنها با حذف تداخلات[۲۴] و کاهش تعداد سازمانهای در یک سطح می باشد . رفورم ادارات ناحیه‌ای منجر به تأسیس مراکز توسعة اقتصادی و استخدامی گردید . ‌مراکز خدمات ناحیه ای[۲۵] نیز به طور مشترک توسط
سه وزارتخانه تجارت و صنعت ،‌کشاورزی و جنگلداری و وزارت کار ایجاد شده است . از آغاز به کار
این مراکز در اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ ‌خدمات مختلف در ۱۵ بازارچة کسب و کار[۲۶] ادغام شده است. مراکز خدمات را برای افراد صاحب کسب و کار ،‌کشاورزان و سایر افراد در ۱۵ ناحیه فراهم می کنند .وظایف این مراکز عبارتند از :‌
· حمایت و توجیه SME ها در مراحل مختلف حلقة زندگی آنها .
· حمایت و توجیه کردن تکالیف (وظایف) هر کارمند ،‌ بخصوص از نظر نیازهای امنیت اجتماعی .
· ارتقا دادن توسعة تکنولوژیکی شرکت های صاحب کارآنها[۲۷] ، کمک نمودن به آنها با صادرات و صادرات بین المللی .
· پیاده سازی، اجرای سیاست های نیروی کار ناحیه ای و سیاست های صنعتی .
· برنامه ریزی و سازماندهی آموزش و پرورش برای بزرگسالان
· توسعة کشاورزی و صنایع روستایی .
· توسعة ماهیگیری .
· شرکت نمودن در توسعة کلی ناحیه .
این مراکزمشتریان را با فرمهای درخواست مشخص می‌کند . ‌اطلاعات روی آدرس ها و خدمات توسط آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) ،‌مؤسسه finpro ،‌هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها و … ارائه می شود . از سال ۲۰۰۰ ،دفتر پتنت ها نیز در محل خدمات کسب و کار[۲۸] در این مراکز به منظور تقویت خدمات مشاوره ای ایجاد خواهد شد تا خدماتی راجع به پتنت ها و مدلهای بهره برداری از آنها را ارائه دهد . این مراکز کانالهای ارتباطی خاصی با منابع تأمین مالی اتحادیة اروپا دارد که میزان همکاریهای مشترک بااتحادیة اروپا را بالا می برد .
فعالیتهای مراکز توسعة اقتصادی و استخدامی با مسئولان محلی که تجربة طولانی در توسعة کارآفرینی محلی دارند ،‌تکمیل می شود . خدمات اصلی ارائه شده به کارآفرینان عبارتند از : مشاوره در مراحل راه اندازی کسب و کارها ،‌توسعه شرکت های موجود ، اطلاعات در مورد امکانات ارائه شده در سطح ملی و ساخت تسهیلات صنعتی و اجاره دادن آنها به شرکت ها . شیوه های تأمین مالی که توسط مسئولان محلی ارائه می شود عبارتند از : وام ها ،‌تضمین های اعتبارات و سرمایة اولیه . شهرداری ها نیز در چنین فعالیتی مشاوره می دهند . ۱۳۶ شهر یا سایر شهرداری ها بالغ بر ۳۰۰ کسب و کار را از زمان شروع پروژة رایزنی کسب و کار[۲۹] که در سال ۱۹۹۷ آغاز شده را رایزنی کرده اند . مشاوران اغلب مدیران اجرایی بازنشسته هستند که تجربیات حرفه ای خود و دانش فنی مزایای شرکت های کوچک محلی را ارائه می دهند . همکاریهای مشترک بین مشاوران و شرکتها کاملاً محرمانه و بدون هزینه می باشد. شهرداریها سالانه حدود ۷۰۰ – ۲۵۰ دلار حق الزحمه پرداخت می کنند .
Finpro ( سازمان ارتقای تجارت کسب و کارهای فنلاندی[۳۰]) یک سازمان مشاوره ای و خدماتی می باشد که هدف آن سرعت دادن به فرآیند بین المللی نمودن شرکت های فنلاندی بویژه SME ها است که درگیر حداقل خطرات و مخاطرات شوند . گروههای شریک صادراتی Finpro[31] وقتی که شرکتها بخواهند صادرات را شروع کنند ، با ارائة تجربیات و هزینه های سایر شرکتهایی که در همان موقعیت هستند کمک می‌نماید .
تقریباً ۳۰ آژانس شرکتی برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید[۳۲] در فنلاند وجود دارد که زیر نظر حمایتی انجمن اجتماعی و مشاغل[۳۳] هستند . اهداف آنها ارائة مشاوره به کارآفرینان در زمینه های کارآفرینی برای مثال ارزیابی ایده کسب و کار آنها ،‌ محاسبة قابلیت سودآوری آنها ،‌تخمین هزینه ها و … می باشد . علاوه بر انجمن اجتماعی و مشاغل و شبکة آژانس‌های شرکتی ، آژانس شرکتی زنان[۳۴] کارخود را در سال ۱۹۹۶ شروع نمود. آژانس شرکتی زنان ‌کارآفرینی و خود اشتغالی را در میان زنان هم در شهرها و هم در مناطق روستایی با ایجاد فعالیت های کسب و کارهای جدید و ماندنی[۳۵] مشاغل دائم و شبکه های شرکتها ترویج و تشویق می‌کند .
۵-۳- بهبود امور دولتی
روشهای اداری دولتی در سالهای اخیر ساده تر شده است . بخشهای اداری مختلف اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به مجوزها و ابلاغ های SME ها انجام داده است .
در فوریه سال ۱۹۹۸ ‌کنسول ایالتی[۳۶] را برای هدایت کسب و کارها به طور الکترونیکی ،‌توسعة خدمات و کاهش جمع آوری داده ها تصمیمی اساسی گرفت . بسیاری از سازمانها اقدامات خود را بر اساس این تصمیم تنظیم نمودند . در حال حاضر تقریباً تمام واحدهای دولتی در روی شبکة اینترنت ، WebPage های مربوط به خود را با فرمها ،‌راهنمایی ها ،‌مشاوره ها و …. دارند . یک پروژة benchmarking از برنامه های تکنولوژی نیزبرای توسعة این گونه فعالیت ها آغاز شده است .
در سال ۱۹۹۶ ثبت یک شرکت در فنلاند ۶ هفته طول می کشید . در سال ۱۹۹۸ ،این مدت زمان به ۳-۵/۱ هفته برای تاجران فردی[۳۷] و ۱۰-۵ هفته برای سایر فرمهای حقوقی شرکت ها و درسال ۱۹۹۹ این دوره به ۸-۲ هفته برای تمام فرمهای حقوقی شرکت ها تقلیل یافته است . تحت چنین روش تسریع کننده ای ،‌ثبت شرکت می تواند در کمتر از یک هفته انجام شود . هدف کلی کاهش دادن زمان ثبت نرمال به ۳-۲ هفته در سال ۲۰۰۰ می باشد .
پیشرفت های خوبی با انجام پروژه TYVI حاصل شده است . کاهش هزینه های اداری برای شرکت ها ، افزایش کیفیت داده ها توسط استفاده ازانتقال الکترونیکی داده برای تولید و پر کردن گزارشاتی که باید شرکتها به طور قانونی آن وظایف را ا نجام دهند و به مسئولان مربوطه گزارش دهند از اهداف این پروژه می‌باشد .
هیأت ملی پتنت ها و ثبت و همچنین هیأت ملی مالیات ها[۳۸] در حال ایجاد ثبت مشترک کسب و کارها با یک شمارة ثبت مشترک و یک فرم در خواست مشترک می‌باشند . کارآفرینان فقط زمانی که می خواهند شرکت خود را تأسیس کنند باید یک فرم را تکمیل نمایند . هدف از این برنامه برای اداره آمار فنلاند[۳۹] (مسئول ثبت آمارها ) ، وارد کردن مشترک ثبت شرکت ها می باشد . این همکاری مشترک در اول ژانویة سال۲۰۰۱ آغاز خواهد شد.
استاندارد سازی روش ابلاغ الکترونیکی[۴۰] برای اظهار نامه های مالیاتی در سال ۲۰۰۲ شروع خواهد شد . داده های مورد نیاز هم توسط مسئولین مالیاتی و هم ادارة آمار فنلاند به صورت الکترونیکی (باشرط داشتن تجهیزات اطلاعات مورد نیاز) ابلاغ می گردد . همچنین اطلاعات مورد نیاز ثبت تجاری[۴۱] را نیز دراین روش ابلاغ می‌توان گنجاند .
۶-۳ – بهبود استخدام و شرایط کاری
در همکاریهای مشترک با سازمانهای بازار نیروی کار[۴۲] دولت فنلاند در زمینة ابداع مدلهای سازمان کار از طریق برنامة ملی توسعة محل کار و برنامة بهره وری[۴۳] پیشرفت داشته است . این برنامه ها تا سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ ادامه خواهد داشت و منابع مالی آنها افزایش خواهد یافت . همکاریهای مشترک و شبکة تحقیقات محل کار و توسعه بیشتر خواهد شد . تحت برنامة بهره وری ‌مطالعاتی بر روی اثر ترتیبات مختلف زمان کاری روی بهره وری انجام خواهد شد .
مسئولان آموزشی و نیروی کار با همدیگر و با شرکت ها و سازمانها در بخش صنعتی اطلاعات، ‌ برنامه ترفیع حرفه ای[۴۴] را ایجاد نموده اند . این برنامه به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به تقاضای فعلی بخش ها برای پرسنل متخصص آموزش دیده بویژه در صنایع الکتریکی ،‌الکترونیکی ، ‌ارتباطات و بخشهای فرآیند داده ها طراحی شده است . برنامه از سال ۱۹۹۸ شروع شده است .
۴-کارآفرینی در دانشگاههای فنلاند
مبحث کارآفرینی مورد توجه دانشگاههای متعدد بازرگانی ،‌مدیریت ،‌فنی ،‌فنلاند می‌باشد که عبارتند از : ‌[۱۳-۷]
· مدرسة عالی اقتصادی و امور بازرگانی تورکو[۴۵] .
· دانشکده امور بازرگانی دانشگاه واسا[۴۶] .
· انستیتو تکنولوژی و کسب و کارهای بین المللی دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه فنی هلسینکی .
· دانشگاه فنی لاپین رانتا[۴۷] ( این دانشگاه در زمینه دکترای کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک فعالیت می نماید ) .
· پارک تکنولوژی اوتافی می[۴۸]
· دانشکدة کسب و کار و اقتصاد دانشگاه جی و اسکیلا[۴۹] .
· دپارتمان بازاریابی و کارآفرینی مدرسة کسب و کار CSU [50] .
دانشگاههای فوق علاوه بر تدریس کارآفرینی و دروس مربوط با آن ،‌سمینارها و کارگاههای آموزشی نیز برگزار می‌کنند . این دانشگاهها در زمینة کارهای تحقیقاتی کارآفرینی نیز فعال هستند بعنوان مثال پروژة جدید چشم اندازهای جدید کارآفرینی در سال ۲۰۲۰ میلادی[۵۱] توسط مرکز توسعة دانشگاه تورکو[۵۲] و مرکز تحقیقات آتی فنلاند[۵۳] در حال انجام می باشد .
۱-۴- معرفی نشریه ای در زمینة کارآفرینی
مدرسة عالی اقتصاد و امور بازرگانی تورکو با همکاری دانشگاه لینک اوپینگ سوئد[۵۴] و دانشگاه والس بانکر انگلستان[۵۵] نشریه مطالعات مدیریت نوآوری و شرکتها[۵۶] را منتشر می‌کند . در این ژورنال مقالات مربوط به نوآوری ،‌کسب و کارهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 00:03

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی