به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 9 آبان 1399

ثبت شرکت -ثبت شرکت در فنلاند

 

اتحادیة اختراعات فنلاندی[۱۲] هم در داخل کشور فنلاند و هم به طور بین المللی به صورت خصوصی به افراد و کارآفرینان برای توسعه دادن و بهره برداری از پیشنهادات جهت اختراعات کمک می نماید . کمک های این اتحادیه عبارتست از : فراهم کردن توصیه های مجانی و پذیرفتن ریسک سرمایه گذاریها بر موضوعات مربوط به ایجاد اختراعات ،‌ثبت اختراعات و استراتژی آنها ،‌بازاریابی و گرفتن جوازهای[۱۳] لازم برای آنها . این سازمان دارای شبکه ای از مدیران مخترع در مراکز توسعة اقتصادی و استخدام ناحیه‌ای و در بیشتر دانشگاههای فنلاند می باشد . این شبکه به طور مشترک توسط هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها[۱۴] تأمین اعتبار مالی شده است .
طرحINNOSUMI(Innofinland ) در سال ۱۹۹۴ به منظور ارتقاء دادن فعالیتهای اختراع در فنلاند تأسیس گردید. کارهای این طرح عبارتند از : ایجاد خلاقیت ،‌ نوآوری و کارآفرینی ،‌سازماندهی چندین رویداد در هر سال وجوایز شرکت های فنلاندی ،‌علائق اجتماعی و فردی برای کارآفرینی نوآوری . برندگان ملی ‌جوایز خود را از رئیس جمهور فنلاند دریافت می کنند .
۱۷ مرکز تکنولوژی و پارکهای علمی[۱۵] در دانشگاههای شهرها قرار دارد و افزایش سریعی نیز دارد . آنها فعالیت های کسب و کار رابر اساس بالاترین تخصص ها و به کارگیری تکنولوژی بالا می‌برند . آنها پیش فرضها ،‌تسهیلات ،‌خدمات کسب و کار ،‌ هم افزایی و مزایای متصوره[۱۶] را برای شرکتهای جدیدی که جهت گیری تکنولوژی دارد ،‌ارائه می دهند . همچنین مراکز رشد تکنولوژی[۱۷] در پیش فرضهای این مراکز تکنولوژی و پارکهای ملی قرار داده شده است . تقریباً در هرسال راه اندازی ۳۵۰ شرکت در این مراکز رشد صورت می‌گیرد . بزرگترین مرکز رشد در کشورهای نوردیاک ، ‌پارک علمی Otaniemi در شهر اسپو[۱۸] می باشد که تماماً خصوصی است .
مرکز رشد تکنولوژی ۲۰۰۱ [۱۹] پروژة گسترده‌ای در سطح ملی می‌باشد که با هدف ایجاد مدل آموزش ملی برای حمایت از راه اندازی ها ،‌رشد توسعة شرکت ها به وجود آمده است . این مدل شرکت ها را به دریافت مشاوره و آموزش بدون توجه به محل جغرافیشان قادر می‌سازد . این پروژه از شبکه های اطلاعاتی در مشاوره های آموزشی شرکت ها و در توسعة همکاریهای مشترک بین مراکز پرورشگاهی تکنولوژی استفاده می کند .
هدف از مرکز برنامه های تخصصی[۲۰] ، افزایش دادن همکاریهای مشترک بین مراکز تحقیقاتی و شرکت های محلی است . ۱۴ مرکز تخصصی ناحیه ای و دو شبکه در سطح ملی برنامه را در طی دورة برنامه ریزی جدید صندوقهای ساختاری[۲۱] انجام می دهد . برنامه فقط بر حوزه های تخصصی انتخاب شده تمرکز دارد که باید مورد توجه رقابت بین المللی قرار گیرد . بنابراین یکی از اهداف آن ، ‌انتقال آخرین اطلاعات و دانش فنی به SME ها می باشد . این مراکز معمولاً فعالیت‌هایشان را بر اساس خدمات تدارک دیده شده از مراکز تکنولوژی که شامل مدیریت پروژة بازاریابی، ‌انتقال تکنولوژی ، مراکز رشد کسب و کار ،‌ثبت پتنت و … می باشد ، تنظیم می کند .
برنامة SPINNO[22] در سال ۱۹۹۰ ایجاد شد . این یک اقدام مخاطره آمیز بین مؤسسات علمی ،‌مراکز تحقیقاتی فنی ،‌مسئولان دولتی و کمیته های کسب و کار در محدودة پایتخت(هلسینکی) مشترک می باشد . مدیریت SPINNO توسط شرکت پارک علمی کاملاً خصوصی Innopoli Ltd به عهده دارد و توسط وزارت تجارت و صنعت ،‌آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) و مرکز تخصصی ناحیه ای هلسینکی[۲۳] تأمین اعتبار مالی می شود . اهداف این برنامه عبارتند از :‌
· ترویج خلاقیت و رشد ابتکارات شرکتهای با تکنولوژی بالا .
· همکاری مشترک با سازمانهای تحقیقاتی .
· توسعة یک سیستم کارا برای ارزیابی ،‌توسعه و بین المللی نمودن ترکیب دانش فنی شرکت .
گروههای اصلی هدف در این برنامه محققین ،‌دانشجویان فارغ التحصیل و فارغ التحصیلان مدارس حرفه ای می باشند که د رمحدوده های علم و تکنولوژی کار می‌کنند . SPINNO به کارآفرینان جدید در توسعة ایده هایشان به شرکتی یا ثبت آنها ،‌تشخیص دادن منابع مورد نیاز و پیش بینی قابلیت سودآوری طرح کمک می‌نماید.
۴-۳- بهبود دیدگاه خدمات حمایتی
هدف دولت توسعة ادارات ناحیه ای/محلی و شفاف سازی وظایف آنها با حذف تداخلات[۲۴] و کاهش تعداد سازمانهای در یک سطح می باشد . رفورم ادارات ناحیه‌ای منجر به تأسیس مراکز توسعة اقتصادی و استخدامی گردید . ‌مراکز خدمات ناحیه ای[۲۵] نیز به طور مشترک توسط
سه وزارتخانه تجارت و صنعت ،‌کشاورزی و جنگلداری و وزارت کار ایجاد شده است . از آغاز به کار
این مراکز در اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ ‌خدمات مختلف در ۱۵ بازارچة کسب و کار[۲۶] ادغام شده است. مراکز خدمات را برای افراد صاحب کسب و کار ،‌کشاورزان و سایر افراد در ۱۵ ناحیه فراهم می کنند .وظایف این مراکز عبارتند از :‌
· حمایت و توجیه SME ها در مراحل مختلف حلقة زندگی آنها .
· حمایت و توجیه کردن تکالیف (وظایف) هر کارمند ،‌ بخصوص از نظر نیازهای امنیت اجتماعی .
· ارتقا دادن توسعة تکنولوژیکی شرکت های صاحب کارآنها[۲۷] ، کمک نمودن به آنها با صادرات و صادرات بین المللی .
· پیاده سازی، اجرای سیاست های نیروی کار ناحیه ای و سیاست های صنعتی .
· برنامه ریزی و سازماندهی آموزش و پرورش برای بزرگسالان
· توسعة کشاورزی و صنایع روستایی .
· توسعة ماهیگیری .
· شرکت نمودن در توسعة کلی ناحیه .
این مراکزمشتریان را با فرمهای درخواست مشخص می‌کند . ‌اطلاعات روی آدرس ها و خدمات توسط آژانس ملی تکنولوژی (TEKES) ،‌مؤسسه finpro ،‌هیأت ملی پتنت ها و ثبت ها و … ارائه می شود . از سال ۲۰۰۰ ،دفتر پتنت ها نیز در محل خدمات کسب و کار[۲۸] در این مراکز به منظور تقویت خدمات مشاوره ای ایجاد خواهد شد تا خدماتی راجع به پتنت ها و مدلهای بهره برداری از آنها را ارائه دهد . این مراکز کانالهای ارتباطی خاصی با منابع تأمین مالی اتحادیة اروپا دارد که میزان همکاریهای مشترک بااتحادیة اروپا را بالا می برد .
فعالیتهای مراکز توسعة اقتصادی و استخدامی با مسئولان محلی که تجربة طولانی در توسعة کارآفرینی محلی دارند ،‌تکمیل می شود . خدمات اصلی ارائه شده به کارآفرینان عبارتند از : مشاوره در مراحل راه اندازی کسب و کارها ،‌توسعه شرکت های موجود ، اطلاعات در مورد امکانات ارائه شده در سطح ملی و ساخت تسهیلات صنعتی و اجاره دادن آنها به شرکت ها . شیوه های تأمین مالی که توسط مسئولان محلی ارائه می شود عبارتند از : وام ها ،‌تضمین های اعتبارات و سرمایة اولیه . شهرداری ها نیز در چنین فعالیتی مشاوره می دهند . ۱۳۶ شهر یا سایر شهرداری ها بالغ بر ۳۰۰ کسب و کار را از زمان شروع پروژة رایزنی کسب و کار[۲۹] که در سال ۱۹۹۷ آغاز شده را رایزنی کرده اند . مشاوران اغلب مدیران اجرایی بازنشسته هستند که تجربیات حرفه ای خود و دانش فنی مزایای شرکت های کوچک محلی را ارائه می دهند . همکاریهای مشترک بین مشاوران و شرکتها کاملاً محرمانه و بدون هزینه می باشد. شهرداریها سالانه حدود ۷۰۰ – ۲۵۰ دلار حق الزحمه پرداخت می کنند .
Finpro ( سازمان ارتقای تجارت کسب و کارهای فنلاندی[۳۰]) یک سازمان مشاوره ای و خدماتی می باشد که هدف آن سرعت دادن به فرآیند بین المللی نمودن شرکت های فنلاندی بویژه SME ها است که درگیر حداقل خطرات و مخاطرات شوند . گروههای شریک صادراتی Finpro[31] وقتی که شرکتها بخواهند صادرات را شروع کنند ، با ارائة تجربیات و هزینه های سایر شرکتهایی که در همان موقعیت هستند کمک می‌نماید .
تقریباً ۳۰ آژانس شرکتی برای کارآفرینان و کسب و کارهای جدید[۳۲] در فنلاند وجود دارد که زیر نظر حمایتی انجمن اجتماعی و مشاغل[۳۳] هستند . اهداف آنها ارائة مشاوره به کارآفرینان در زمینه های کارآفرینی برای مثال ارزیابی ایده کسب و کار آنها ،‌ محاسبة قابلیت سودآوری آنها ،‌تخمین هزینه ها و … می باشد . علاوه بر انجمن اجتماعی و مشاغل و شبکة آژانس‌های شرکتی ، آژانس شرکتی زنان[۳۴] کارخود را در سال ۱۹۹۶ شروع نمود. آژانس شرکتی زنان ‌کارآفرینی و خود اشتغالی را در میان زنان هم در شهرها و هم در مناطق روستایی با ایجاد فعالیت های کسب و کارهای جدید و ماندنی[۳۵] مشاغل دائم و شبکه های شرکتها ترویج و تشویق می‌کند .
۵-۳- بهبود امور دولتی
روشهای اداری دولتی در سالهای اخیر ساده تر شده است . بخشهای اداری مختلف اقداماتی را برای سرعت بخشیدن به مجوزها و ابلاغ های SME ها انجام داده است .
در فوریه سال ۱۹۹۸ ‌کنسول ایالتی[۳۶] را برای هدایت کسب و کارها به طور الکترونیکی ،‌توسعة خدمات و کاهش جمع آوری داده ها تصمیمی اساسی گرفت . بسیاری از سازمانها اقدامات خود را بر اساس این تصمیم تنظیم نمودند . در حال حاضر تقریباً تمام واحدهای دولتی در روی شبکة اینترنت ، WebPage های مربوط به خود را با فرمها ،‌راهنمایی ها ،‌مشاوره ها و …. دارند . یک پروژة benchmarking از برنامه های تکنولوژی نیزبرای توسعة این گونه فعالیت ها آغاز شده است .
در سال ۱۹۹۶ ثبت یک شرکت در فنلاند ۶ هفته طول می کشید . در سال ۱۹۹۸ ،این مدت زمان به ۳-۵/۱ هفته برای تاجران فردی[۳۷] و ۱۰-۵ هفته برای سایر فرمهای حقوقی شرکت ها و درسال ۱۹۹۹ این دوره به ۸-۲ هفته برای تمام فرمهای حقوقی شرکت ها تقلیل یافته است . تحت چنین روش تسریع کننده ای ،‌ثبت شرکت می تواند در کمتر از یک هفته انجام شود . هدف کلی کاهش دادن زمان ثبت نرمال به ۳-۲ هفته در سال ۲۰۰۰ می باشد .
پیشرفت های خوبی با انجام پروژه TYVI حاصل شده است . کاهش هزینه های اداری برای شرکت ها ، افزایش کیفیت داده ها توسط استفاده ازانتقال الکترونیکی داده برای تولید و پر کردن گزارشاتی که باید شرکتها به طور قانونی آن وظایف را ا نجام دهند و به مسئولان مربوطه گزارش دهند از اهداف این پروژه می‌باشد .
هیأت ملی پتنت ها و ثبت و همچنین هیأت ملی مالیات ها[۳۸] در حال ایجاد ثبت مشترک کسب و کارها با یک شمارة ثبت مشترک و یک فرم در خواست مشترک می‌باشند . کارآفرینان فقط زمانی که می خواهند شرکت خود را تأسیس کنند باید یک فرم را تکمیل نمایند . هدف از این برنامه برای اداره آمار فنلاند[۳۹] (مسئول ثبت آمارها ) ، وارد کردن مشترک ثبت شرکت ها می باشد . این همکاری مشترک در اول ژانویة سال۲۰۰۱ آغاز خواهد شد.
استاندارد سازی روش ابلاغ الکترونیکی[۴۰] برای اظهار نامه های مالیاتی در سال ۲۰۰۲ شروع خواهد شد . داده های مورد نیاز هم توسط مسئولین مالیاتی و هم ادارة آمار فنلاند به صورت الکترونیکی (باشرط داشتن تجهیزات اطلاعات مورد نیاز) ابلاغ می گردد . همچنین اطلاعات مورد نیاز ثبت تجاری[۴۱] را نیز دراین روش ابلاغ می‌توان گنجاند .
۶-۳ – بهبود استخدام و شرایط کاری
در همکاریهای مشترک با سازمانهای بازار نیروی کار[۴۲] دولت فنلاند در زمینة ابداع مدلهای سازمان کار از طریق برنامة ملی توسعة محل کار و برنامة بهره وری[۴۳] پیشرفت داشته است . این برنامه ها تا سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ ادامه خواهد داشت و منابع مالی آنها افزایش خواهد یافت . همکاریهای مشترک و شبکة تحقیقات محل کار و توسعه بیشتر خواهد شد . تحت برنامة بهره وری ‌مطالعاتی بر روی اثر ترتیبات مختلف زمان کاری روی بهره وری انجام خواهد شد .
مسئولان آموزشی و نیروی کار با همدیگر و با شرکت ها و سازمانها در بخش صنعتی اطلاعات، ‌ برنامه ترفیع حرفه ای[۴۴] را ایجاد نموده اند . این برنامه به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به تقاضای فعلی بخش ها برای پرسنل متخصص آموزش دیده بویژه در صنایع الکتریکی ،‌الکترونیکی ، ‌ارتباطات و بخشهای فرآیند داده ها طراحی شده است . برنامه از سال ۱۹۹۸ شروع شده است .
۴-کارآفرینی در دانشگاههای فنلاند
مبحث کارآفرینی مورد توجه دانشگاههای متعدد بازرگانی ،‌مدیریت ،‌فنی ،‌فنلاند می‌باشد که عبارتند از : ‌[۱۳-۷]
· مدرسة عالی اقتصادی و امور بازرگانی تورکو[۴۵] .
· دانشکده امور بازرگانی دانشگاه واسا[۴۶] .
· انستیتو تکنولوژی و کسب و کارهای بین المللی دپارتمان مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه فنی هلسینکی .
· دانشگاه فنی لاپین رانتا[۴۷] ( این دانشگاه در زمینه دکترای کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای کوچک فعالیت می نماید ) .
· پارک تکنولوژی اوتافی می[۴۸]
· دانشکدة کسب و کار و اقتصاد دانشگاه جی و اسکیلا[۴۹] .
· دپارتمان بازاریابی و کارآفرینی مدرسة کسب و کار CSU [50] .
دانشگاههای فوق علاوه بر تدریس کارآفرینی و دروس مربوط با آن ،‌سمینارها و کارگاههای آموزشی نیز برگزار می‌کنند . این دانشگاهها در زمینة کارهای تحقیقاتی کارآفرینی نیز فعال هستند بعنوان مثال پروژة جدید چشم اندازهای جدید کارآفرینی در سال ۲۰۲۰ میلادی[۵۱] توسط مرکز توسعة دانشگاه تورکو[۵۲] و مرکز تحقیقات آتی فنلاند[۵۳] در حال انجام می باشد .
۱-۴- معرفی نشریه ای در زمینة کارآفرینی
مدرسة عالی اقتصاد و امور بازرگانی تورکو با همکاری دانشگاه لینک اوپینگ سوئد[۵۴] و دانشگاه والس بانکر انگلستان[۵۵] نشریه مطالعات مدیریت نوآوری و شرکتها[۵۶] را منتشر می‌کند . در این ژورنال مقالات مربوط به نوآوری ،‌کسب و کارهای کوچک و متوسط و سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز و

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 29-09-1393, 00:03

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا