به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 4 آبان 1399

پروژه اسلام‌گریزی و اسلام‌ستیزی در دستور کار رسانه‌‌های بیگانه قرار دارد

ابوذر محمدهاشمی دقایقی پیش در حاشیه اختتامیه همایش بینالمللی بسیج و رسانه در گفتوگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: دغدغه رسانهها باید فراتر از ملی بودن، فراملی، منطقهای و جهانی شود و رسالت هرکدام از رسانهها باید شناسایی ریشههای فکری جریانات باشد.

مدیر شبکه نور افغانستان تصریح کرد: تهدیداتی که جریانات جامعه اسلامی و جهان اسلام را هدف قرار داده است، بسیار جدی است و این تهدیدات به شکلی برنامهریزی شده که دشمنان از این طریق قصد ضربه زدن به اسلام را دارند. پروژه اسلامگریزی و اسلامستیزی در دستور کار رسانههای بیگانه است و از این جهت در راستای تخریب اسلام قدم برمیدارند.

وی در ارتباط با پوشش مراسم اربعین، بیان کرد: برخی رسانهها به شکلی شایسته این مراسم را پوشش دادند، اما برخی از رسانهها که حتی در داخل کشور هم بودند و سایتهای داخلی مسئله اربعین را کمرنگ نشان دادند.

محمدهاشمی اضافه کرد: رسانههای جهان اسلام به خوبی به مسئله اربعین پرداختند و بازتاب اربعین در کل دنیا بازتاب گستردهای داشت، با وجود اینکه عدهای میخواستند قدرتهای شیعی و اسلام را کمرنگ نشان دهند، اما بازهم نتوانستند.

وی با بیان اینکه یکی از روزنامههای بزرگ غربی اجتماع اربعین را بزرگترین اجتماع بشری نامیده بود، تشریح کرد: از بیگانگان انتظاری نمیرود، اما رسانههای داخلی باید به بحث اربعین بیشتر میپرداختند، چراکه اربعین قدرتنمایی مشترک ایران و عراق بود.

مدیر شبکه نور افغانستان در پایان چنین توضیح داد: راهپیمایی اربعین حرکتی سازماندهی شده بود و توانست قدرت و اقتدار جهان اسلام را به تصویر بکشد.

انتهای پیام/70005/ذ20/پو3002

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 28-09-1393, 22:05

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا