به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 9 آبان 1399

ضرورت حمایت مسئولان از آزمایشگاه‌های کنترل امینت مواد غذایی

اعظم السادات مشکانی امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در آمل با اشاره به کنترل آلایندههای غذایی بیان داشت: مازندران از لحاظ تامین مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است و بخش عمدهای از مواد غذایی کشاورزی مازندران در اختیار این استان قرار دارد.

وی ادامه داد: مجموعه خدمات آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم در سال 1380 در تهران نخستین آزمایشگاه خود را با هدف کنترل آلایندههای غذایی و محصولات کشاورزی به همراه اخذ آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد در زمینه کنترل مایکوتوکسینها راهاندازی کرد.

وی با اعلام اینکه تاکنون 9 واحد آزمایشگاهی، چهار واحد بازرسی و بیش از 100 استاندارد ملی و چهار استاندار بینالمللی در اختیار این مجموعه قرار گرفت، تصریح کرد: مشارکت در حفظ سلامت و بهداشت جامعه با شناسایی مخاطرات و ارزیابی آنها از مهمترین رسالتهای این نهاد است.

مشکانی با اشاره به اینکه فعالیتهای این مرکز در مازندران خیلی دیر آغاز شد، ابراز داشت: برنامه پنجسالهای برای این مرکز تعریف شد که نخستین آزمایشگاه تایید سلامت شده جهانی را هم در اختیار دارد.

وی با اعلام اینکه 121 نفر در شرکت خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: در آمل نیز با هشت نفر این شرکت فعالیت خود را آغاز کرده است.

مدیر فوقمجموعه آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم انواع آلایندهها از نظر منبع ورود به طبیعت را آلایندههای بیولوژیکی، آلایندههای شیمیایی و سایر مخاطرات نظیر ترکیبات تراریخته دانست و اذعان داشت: دامنه فعالیتهای این مجموعه کنترل مایکوتوکسینها نظیر اکراتوکسین، زیرالتون و فومونیسین به همراه کنترل فلزات سنگین همانند جیوه، قلع، آزمونهای شیمی و میکروبیولوژی است.

این مسئول با اعلام اینکه دامنه فعالیتها در صنعت غذا به 320 صفحه رسیده است، گفت: مایکوتوکسینها سموم حاصل از فعالیت قارچها هستند که در شمال کشور فعالیت زیادی دارند، البته این سم با ورود به چرخه دام میتواند در زنجیره غذایی تاثیر منفی بگذارد و حتی نسلهای آینده را درگیر تولد افراد ناقصالخلقه کند.

وی امنیت غذایی را دسترسی همه افراد یک جامعه در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سال برشمرد و گفت: ایمین غذایی اطمینان از سلامت کامل غذای مورد مصرف جامعه بر اساس غذای سالم و فاقد هر گونه آلودگی است.

مشکانی از مسئولان خواست تا در زمینه ایجاد آزمایشگاههای مواد غذایی برای امنیت غذایی و مبارزه با سموم همکاری کنند.

انتهای پیام/86012/ب۳۰

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 28-09-1393, 12:48

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا