به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 9 آبان 1399

راه‌اندازی باشگاه‌های گروه خونی O منفی در دستور کار انتقال خون

راهاندازی باشگاههای گروه خونی O منفی در دستور کار انتقال خون

» سرویس: اجتماعي - سلامت

رییس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه اکنون طرح پایلوت باشگاه گروه خونی O منفی در استان البرز در حال اجراست و هدف از اجرای این طرح شناسایی افراد با این گروه خونی است، گفت: طبعا اگر پایلوت طرح نتایج مثبت داشته باشد، تعداد باشگاهها در آینده گسترش یافته و برنامه ذخیره خونی خود را براساس گروهها اعلام خواهیم کرد.

دکتر علی اکبر پورفتحاله در گفتوگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در راستای پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی برای آمادگی مراکز انتقال خون در مواقع بحران است تا اطمینان پیدا شود که همیشه خون کافی در کشور داریم.

وی افزود: برنامه موثری در کشور اجرا شده است که بر این اساس باید تمام مراکز حداقل پنج برابر مصرف روزانه فرآوردههای خونی را ذخیره داشته باشند. اگر این میزان بیش از هفت روز باشد، میتوانند آن را در صورت نیاز به سایر استانها ارسال کنند.

رییس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه اگر ذخایر خونی استان به کمتر از پنج روز برسد وارد عمل خواهیم شد و اجازه نمیدهیم سطح ذخایر خونی و فرآوردههای آن کاهش یابد، عنوان کرد: در مرحله بعدی باید این ذخیره خونی را با گروههای خونی پیوند دهیم و از همه گروههای خونی ذخیره خوبی داشته باشیم.

پورفتح اله افزود: در گروههای خونی منفی معمولا دچار مشکل هستیم؛ زیرا تنها 15 درصد جامعه گروه خونی منفی دارند. باید به این سمت برویم که ذخیره خونی گروههای مختلف را مدیریت کنیم. یکی از مواردی که میتواند در موضوع پدافند غیرعامل و مواقع بحران کمک کننده باشد، مدیریت افراد با گروه خونی O منفی است.

وی ادامه داد: در ایام ویژه سال مانند عید نوروز که بسیاری از مردم به سفر میروند و تصادفات جادهای افزایش مییابد، اگر ذخیره بالای گروه خونی O منفی داشته باشیم، مشکلات کمتری گریبان بیمارستانها را میگیرد، زیرا گروه خونی O منفی به همه خونها میخورد و دهنده همگانی است و از آنجاکه منفی است، واکنش ایجاد نمیکند.

رییس سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه این کار نیازمند برنامهریزی و فرهنگسازی است، عنوان کرد: باید روی مناطقی تمرکز کنیم که در آن افراد بیشتری دارای گروه خونی O منفی هستند. اکنون طرح پایلوت باشگاه گروه خونی O منفی در استان البرز در حال اجراست که هدفش شناسایی افراد با این گروه خونی است. طبعا اگر پایلوت طرح نتایج مثبت داشته باشد، تعداد باشگاهها در آینده گسترش یافته و برنامه ذخیره خونی خود را براساس گروهها اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 28-09-1393, 10:32

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا