به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 4 آبان 1399

اصلاح‌طلبان تندرو از تشکیل مجلس اصولگرا واهمه دارند

منصور حقیقتپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبیل، اظهار کرد: اظهارات اخیر مرعشی و شیرزاد در مورد مجلس و برخی مسائل هستهای نشاندهنده تحرک فاقد ارزش چنین افراد رفوزه شده در بین مردم و نظام است که بر طبل تو خالی میکوبند تا شاید برای خود وجههای جدید درست کنند.

وی تصریح کرد: این اظهارات در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در سال آینده نوعی تحرک برای تشکیل نشدن مجلس اصولگرا در دور بعد است و با کمال بیانصافی عدهای سعی میکنند تا تلاشها و زحمات مجلس نهم را نادیده بگیرند؛ در حالی که این مجلس از نکات مثبت و شاخصی در رسیدگی به مشکلات و خواستههای مردم برخوردار بوده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر نکات مثبت و منفی مجلس نهم را در کفه ترازو بگذاریم، هر چند برخی عیوب و کاستیها را نیز شاهد هستیم اما ترازو به سمت کفه رویکرد مثبت و سازنده سنگینی میکند و مردم نیز بر این باورند که مجلس نهم مجلسی در راستای ارزشهای انقلاب، برقراری عدالت و حفظ منافع محرومان و مستضعفان بوده است.

حقیقتپور در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به سخره گرفتن مجلس شورای اسلامی، آب به آسیاب دشمن ریختن و ریشه درخت تنومند انقلاب را بریدن است و ما به هیچ وجه این توهینها و اظهار نظرهای سخیفانه را برنمیتابیم.

وی با بیان اینکه شیرزادها و مرعشیها هیچ آبرویی برای خود و اصلاحطلبی باقی نگذاشتهاند و این رفوزههای انقلاب سعی میکنند سرمستانه از دوباره قدرت گرفتن اظهارات سخیفی را به میان بیاورند، بیان کرد: اینکه شیرزاد بخواهد در مورد فعالیتهای هستهای کشورمان سخن به میان بیاورد در حد صلاحیت او نیست که اظهارات متناقضی را بگوید و نسبت به هزینههایی که این نظام در قبال دستیابی به فناوریهای هستهای به دست آورده، بخواهد اظهارات نامناسبی را بیان کند.

حقیقتپور اضافه کرد: در کنار تحرک جریان فتنه، جریان انحرافی نیز در روزهای اخیر تلاشهایی را برای ترسیم فضای غلطی در عرصه سیاسی کشور داشتند که با توجه به انتخابات پیش رو این دست از تحرکات از نزدیکان احمدینژاد و جریان انحرافی طبیعی است.

وی با انتقاد از افرادی که میخواهند فضا را نامناسب جلوه داده و از آن به نفع خود استفاده کنند، ادامه داد: نیت چنین جریانهایی از تقسیمبندی نمایشی خود به عنوان جریان سیاسی مستقل و عدالتخواه، نیت پلیدی است که قطعا مردم نهتنها روی خوشی به یاران رئیس جمهور سابق نشان نمیدهند بلکه همواره از جریان انحراف دوری و تبری میجویند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموع نیروهای موجود در صحنه سیاسی کشور به نظر میرسد اقبال مردم به جریان معتدل، اقبالی مثبت در انتخاب آتی مجلس است و جریان انحرافی قطعا برای انتخابات مجلس ظاهرسازی شده و عدهای سعی میکنند با طرح چنین موضوعاتی فضای جامعه را متشنج کنند.

حقیقتپور از احمدینژاد و مشایی به عنوان دو یار جدانشدنی یاد کرد و افزود: به نظر میرسد سناریوی سادهلوحانهای که احمدینژاد و مشایی در پیش گرفتند تا شاید با تفکری متفاوت نظر مردم را جلب کنند، عقلانی به نظر نمیرسد؛ چراکه بنده به صراحت اعلام میکنم احمدینژاد و مشایی دو یاری هستند که جدایی آنها غیرممکن است.

انتهای پیام/62001/گ۴۰

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 28-09-1393, 10:13

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا