به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : دوشنبه ، 5 آبان 1399

ثبت شرکت -انواع شرکت ها در امارات متحده عربی

 

ثبت شرکت- ثبت محدود- ثبت تعاونی- کد اقتصادی

 

انواع شرکت ها در امارات متحده عربی

 


1-شرکت تضامنی (General Partnership)
بر اساس ماده 23 قانون فدرال امارات شماره 8 ،شرکت تضامنی نوعی از شرکت است که همه سهامداران بطور مشترک برای بدهی های شرکت به میزان داراییشان مسئولیت دارند.همه شرکا باید ملیت اماراتی داشته باشند.

2-شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability Company(LLC
این نوعی از شراکت است که همه سهام داران مسئولیت های محدودی (معمولا" معادل سرمایه اولیه شرکت) در قبال ضرر شرکت دارند.این به این معنی است که در موردی که کسب و کار با شکست مواجه شود مسئولیت سهامداران به سرمایه گذاری ثابت اولیه کلی محدود میشود. در امارات تعداد سهام داران باید بین 2 و 50 نفر باشد.

3-شرکت مختلط غیر سهامی(Simple Limited Partnership)
بر طبق ماده 47 قانون شماره 8، فدرال امارات شرکت مختلط غیر سهامی باید از یک شریک ضامن یا بیشتر و یک شریک محدود یا بیشتر تشکیل شودکه شریک های ضامن در قبال قرضهای شرکت به میزان داراییشان مسئول هستند و شریک های محدود بیشتر ازمقدار سهم سرمایه گذاریشان در شرکت مسئول هستند.شریک های ضامن باید از نظر ملیتی اماراتی باشند.

4-مشارکت محدود با سهام (Partnership Limited With Shares)
بر طبق ماده 256 قانون فدرال ، مشارکت محدود با سهم نوعی از شرکت است که دو نوع شریک تضامنی و مشارکتی تشکیل می شود.شریک های تضامنی بطور مشترک مسئول قرض های شرکت هستند به اندازه تمام داراییشان و باید از نظر ملیتی اماراتی باشد.شریک مشارکتی به میزان سهم سرمایه خود مسئول هستند.

5-شرکت سهامی عام (Public Joint Stock)
بر طبق ماده 64 قانون فدرال شماره 8 سهام شرکت سهامی عام به سهام قابل انتقال با ارزش هم ارز تقسیم میشوند که میتواند در بازار بورس سهام فروخته و معامله شود.دارنده نسبت به قرضهای شرکت به میزان ارزش سرمایه سهم خود مسئول است.سرمایه کلی شرکت نمیتواند کمتر از 10 میلیون درهم باشد.

6-شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock)
بر طبق ماده 215 قانون فدرال امارات شماره 8، یک شرکت سهامی خاص باید از 3 شریک یا بیشتر با حداقل 2 میلیون درهم سرمایه شرکت تشکیل شود.سهام شرکت نمیتواند در بازار آزاد فروخته شود.

7-سرمایه گذاری مشترک (Joint Participation)
بر طبق ماده56 قانون فدرال امارات شماره8، شرکت سرمایه گذاری مشترک نوعی شرکت است که تشکیل میشود از 2 شریک یا بیشتر برای تجارت یک یا چند منظوره توسط یکی از شریک ها به اسم شخصی خودش.ارتباط بین شریک ها ، تعهدات هر کدام ،توزیع سود و زیان ،و سرمایه شرکت بین شرکا تعیین شده است .با این حال ثبت قرارداد بین شرکا یا به ثبت قانونی رساندن این شراکت اجباری نیست.


8-شرکت بین المللی (اُفشور) OffShore Incorporation
شرکت بین المللی یک نهاد و شراکت قانونی است که معمولا به منظورتحت مالکیت درآوردن املاک و سهام و همچنین به منظور مدیریت مالیاتی (به منظور کم کردن مالیات های مختلف) به کار می رود .

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-09-1393, 00:21

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
پشتیبانی ثبت ارشیا