به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 27 تیر 1397

سهم وقف در درمان، بیشتر از همه نهادهاست

معاون سازمان اوقاف:

سهم وقف در درمان، بیشتر از همه نهادهاست

» سرویس: معارف و حقوق - دين و انديشه

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: وقف در مقوله سلامت کشور، بیش از بقیه نهادها و ارگانها سهم ایفا میکند و اگر این مراکز درمانی وقفی و خیریه در کشور نبود، ایران نیز مثل سایر کشورهای جهان سومی در حوزه بهداشت، با مشکلات عدیدهای روبرو میشد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی حاتمی با بیان اینکه جایگاه و اهمیت رسانهها، امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، اظهار کرد: هیچ فعالیتی امروزه به موفقیت دست پیدا نمیکند مگر اینکه از حمایت رسانهها برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف نیز از این مقوله مستثنی نیست، افزود: فعالیتهای سازمان اوقاف اعم از اجرای امینانه نیات واقفان ، فرهنگ سازی سنت حسنه وقف در صورتی که بنا داریم منجر به جلب توجه مردم و تشویق آنان به ثبت وقفهای جدید شود و قدمی جلوتر نسبت به گذشته بردارند قطعا باید از حمایت و ظرفیت رسانهها برخوردار باشد.

حاتمی اضافه کرد: بدون کمک و همراهی رسانهها قطعا سنت حسنه وقف در میان مردم نهادینه نخواهد شد و حتی هیچ ایدهای نیز به منصه ظهور نخواهد رسید.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه تبلیغ و اطلاع رسانی را حوزهای جدی و اثرگذار توصیف و تصریح کرد: رسانهها در چند سال اخیر در هر عرصه فعالیت سازمان اوقاف وارد شدند و حضور جدی پیدا کردند، آثار و برکات وقف در کشور بیشتر مشهود شد و منجر به ثبت وقفهای جدید شد و مردم نیز حقوق وقف و موقوفات را بهتر پرداخت کردند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه اوراق وقف رسانهها دو رویکرد را باید دنبال کنند، افزود: ابتدا باید اصل موضوع وقف جمعی را در میان مردم مطرح کنند و به تبیین آن به عنوان مدلی برای مشارکت همه مردم با هرتوان مالی در سنت حسنه وقف بپردازند.

حاتمی اضافه کرد: دومین موضوع ارائه اطلاعات مورد نیاز به مردم در این خصوص و جلب حساسیت و انگیزه آنان نسبت به مشارکت در سنت حسنه وقف از مجرای وقف جمعی و خرید اوراق وقف است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه وقف جمعی راهکاری برای ثبت وقفهای جدید و در نهایت ابزاری برای ارائه خدمات اجتماعی مطلوب به جامعه است، گفت: اگر با این دید رسانهها به آن بپردازند و بطور مثال هم اکنون که ظرفیت اوراق وقف در بخش سلامت به کار گرفته شده است، اهمیت مباحث سلامت و ثواب اخروی این عمل خیر به مردم ارائه شود، موجب جلب توجه و نظر مردم میگردد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نیاز امروز جامعه در چه بخشهایی است و نیات واقفان را به چه سمت و سویی باید سوق داد؟ تصریح کرد: نیاز امروز جامعه در حوزه خدمات اجتماعی است و در این زمینه است که میتوان با ارائه پیوست فرهنگی، سودهای فرهنگی همچون تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف را بدست آورد و همچنین مردم نیز در این زمینهها بیشتر رغبت و توجه دارند زیرا اگر مرکز درمانی و یا خوابگاه دانشجویی وقف کنند، ثمره آن را به چشم میبینند و نیاز جامعه را در این زمینهها حس میکنند.

حاتمی با بیان اینکه ترویج وقفهای با نیات خدمات اجتماعی کمک رسانه به دولت است، گفت: مردم با ثبت این گونه وقفها بخشی از بار خدمات اجتماعی را از دوش دولت بر میدارند و در زمینه ارائه این خدمات به دولت کمک میکنند.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در تشریح وضعیت موقوفات درمانی کشور اظهار کرد: هم اکنون براساس اطلاعات اولیه، 500 مرکز درمانی وقفی و خیریه در کشور موجود است که از بیمارستانهای بزرگی همچون، بیمارستان رسول اکرم (ص)، بیمارستان فیروزآبادی، بیمارستان نجمیه، بیمارستان مهدیه، بیمارستان نمازی شیراز و بیمارستان گودرز یزد تا مراکز درمانی کوچک و درمانگاهها و مراکز بهداشتی در حال ارائه خدمت هستند.

وی با بیان اینکه مراکز درمانی وقفی و خیریه در کشور خدمات متعددی ارائه میکنند، افزود: معتقدم وقف در مقوله سلامت کشور، بیش از بقیه نهادها و ارگانها سهم ایفا میکند و اگر این مراکز درمانی وقفی و خیریه در کشور نبود، ایران نیز مثل سایر کشورهای جهان سومی در حوزه بهداشت، با مشکلات عدیدهای مواجه بود.

حاتمی با بیان اینکه بسیاری از خدمات حوزه بهداشت و درمان مرهون موقوفات است، تصریح کرد: در زمینه آموزشهای پزشکی نیز موقوفات سهیم هستند زیرا بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی و مجموعههای پژوهشی و تحقیقاتی این حوزه وقفی است.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه وجود این موقوفات درمانی، وظیفه ساماندهی، رسیدگی و به روز رسانی خدمات این مراکز را بیش از پیش یادآور میشود، تصریح کرد: مردم امروز سهم وقف را در مباحث سلامت و بهداشت بیشتر حس میکنند و در این راستا نیز، طرح تحول موقوفات درمانی و رقبات وابسته آن در دستور کار سازمان قرار دارد که اقداماتی همچون؛ بهره گیری از ظرفیت اوراق وقف، انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام پزشکی، تفاهم نامه با دانشگاه شهید بهشتی و انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه انجام شده است.

وی با بیان اینکه بنا داریم، نیازهای کشور در زمینه بهداشت و درمان را احصا کنیم و در اختیار خیران و واقفان قرار دهیم، افزود: سازمان اوقاف هم اکنون چندین مجموعه و مرکز درمانی را در حال ساخت دارد که از آن جمله

میتوان؛ به مرکز همودیالیز در تهران با همکاری سازمان بهزیستی، مرکز سلول درمانی و جامعترین مرکز تحقیقاتی و بیمارستانی رویان در شرق تهران با همکاری شهرداری و موسسه رویان، بیمارستانی برای بیماران روانی در غرب تهران و مرکز سوانح سوختگی در مرکز تهران نام برد.

حاتمی اضافه کرد: هم اکنون بسیاری از استاندارها، نمایندگان ولی فقیه در استانها، مدیران کل اوقاف استانها، خیران و ... تقاضا دارند از محل وقف در زمینه احداث بیمارستان و یا تعمیر و بازسازی مراکز درمانی استانها اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه در طرح تحول موقوفات درمانی، تمامی موقوفات درمانی شناسایی خواهند شد، بیان کرد: براین اساس تمامی موقوفات درمانی شناسنامه دار میشود و بر سر در ورودی آنها نیز نام موقوفه و واقف ثبت میشود، تا خدمات وقف در حوزه سلامت بیشتر به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین خدمات موجود و قابل ارائه در مراکز درمانی وقفی و خیریه نیز به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

حاتمی در پاسخ به سوالی مبنی بر جایز بودن وقف پول و سهام گفت: وقف پول براساس نظر اکثر فقها و مراجع تقلید جایز نیست و تنها حضرت آیت الله مکارم شیرازی آن را جایز میدانند که چندین بار هم اعلام کردند و در جلسهای نیز که با مسئولان اوقاف خدمت ایشان بودیم، این مطلب را اعلام کردند.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه براساس نظر هیأت فقهی اوقاف و همچنین استفتائات صورت گرفته توسط این هیأت، وقت سهام جایز است، افزود: هم اکنون وقف سهام در کشور وجود دارد و انجام می شود که براساس نظر فقها و مراجع تقلید نیز جایز تلقی شده است.

وی با اشاره به مهمترین موفقیت معاونت اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف در یکسال گذشته، تصریح کرد: در یکسال اخیر یا در مجموع سه سال گذشته، قدمهای بسیاری در این معاونت در راستای اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان و ایجاد زیرساختهای لازم برای این امر برداشته شد و بدین منظور ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات واقفان تشکیل شد.

حاتمی با اشاره به اینکه در این ستاد اطلاعات موقوفات کشور و نیات هر موقوفه به روز شد و 500 هزار صفحه اسناد وقفی بازخوانی شد، افزود: در این راستا میلیونها فیلد اطلاعاتی از اسناد موقوفات احصا شد که در طول تاریخ سازمان اوقاف بی نظیر است و این اطلاعات در سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه وارد شد که این را میتوان از موفقیتهای مهم قلمداد کرد.

معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان خاطرنشان کرد: ذیل این اقدام همچنین مراکز بایگانی اسناد وقفی در سازمان اوقاف ساماندهی شد.

انتهای پیام

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری ایسنا

تاریخ : 26-09-1393, 17:51

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی